Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Start

CZY ZNASZ

PRAWA AUTORSKIE ?

Pokój zagadek

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Służewie

Rozwiąż zagadki

1

2

3

4

5

6

1

Co jest własnością intelektualną?

słowa piosenek

znaki

projekty urzędowe

ZAGADKA 1

Pytanie 1

FAŁSZ

PRAWDA

1

Pytanie 2

Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

USTNĄ

PISEMNĄ I USTNĄ

PISEMNĄ

1

Pytanie 3

Umowa licencji wyłącznej

musi mieć formę:


Czy korespondencja mailowa
jest formą pisemną ?

TAK

1

Pytanie 4

NIE

Perfekcyjnie odpowiedziałeś na pytania!

Przejdź do kolejnej zagadki

Dalej

1

5

6

4

3

2

Rozwiąż zagadki

Lesson 02

Rozwiąż rebus i wybierz właściwe hasło

Prawa autorskie

Autor

Prawa strona

2

Pytanie 1

ZAGADKA 2

2

Pytanie 2

Utwory, do których wygasły majątkowe prawa autorskie albo do których prawa te nie powstały.

Są one oznaczane znakiem:

Co oznacza
poniższy skrót ?

2

uznanie autorstwa - na tych samych warunkach

uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne

uznanie autorstwa

Pytanie 3

CC-BY

Perfekcyjnie odpowiedziałeś na pytania

Przejdź do kolejnej zagadki

Dalej

1

2

5

6

4

3

Rozwiąż zagadki

Pytanie 1

Czy poniższa definicja jest prawdziwa ?

3

Prawda

Fałsz

Utwór to - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

ZAGADKA 3

3

Prawda

Fałsz

Pytanie 2

Plagiat – polega na bezprawnym przypisaniu sobie autorstwa całości lub części cudzego utworu bądź celowym wprowadzeniu w błąd co do autorstwa utworu.

3

Jawny i ukryty

Pytanie 3

W praktyce występują
dwie formy plagiatu.
Jakie ?

Użytkowy i niekomercyjny

Dalej

Przejdź do kolejnej zagadki

Perfekcyjnie odpowiedziałeś na pytania

Rozwiąż zagadki

1

2

3

4

5

6

ZAGADKA 4

https://www.wp.pl/

https://pixabay.com/pl/

https://kpcen.cen.info.pl/

https://www.onet.pl/

4

Darmowe zdjęcia można ściągnąć
ze strony internetowej:

Pytanie 1

4

50 lat

20 lat

100 lat

70 lat

Pytanie 2

Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem:

4

PRAWDA

Wrong answer

FAŁSZ

Wrong answer

Pytanie 3

Dzieła, które są w domenie publicznej można rozpowszechniać w celach zarobkowych.

Dalej

Przejdź do kolejnej zagadki

Perfekcyjnie odpowiedziałeś na pytania

Rozwiąż zagadki

1

2

3

4

5

6

Zagadka 5

5

CC BY-ND

CC BY-NC-ND

CC BY-SA

CC BY-NC-ND

Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach oznacza się skrótem:

Pytanie 1

5

prawo do nieodpłatnego korzystania - bez zezwolenia twórcy - z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.

prawo do odpłatnego korzystania - bez zezwolenia twórcy - z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.

Pytanie 2

Dozwolony użytek prywatny to:

5

Osoba, która pracuje w księgarni.

Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Osoba, która stworzyła utwór.

Pytanie 3

Twórca to:

Osoba, która jest grafikiem komputerowym.

Dalej

Przejdź do kolejnej zagadki

Perfekcyjnie odpowiedziałeś na pytania

Rozwiąż zagadki

1

2

3

4

5

6

ZAGADKA 6

PRAWDA

FAŁSZ

Własność intelektualna - jest to wytwór pracy twórczej człowieka, który ze względu na swoją unikatowości i

dużą doniosłość ekonomiczną/gospodarczą/rozwojową zasługuje na ochronę.

Pytanie 1

6

6

PRAWDA

FAŁSZ

Pytanie 2

Dzieła, które są w domenie publicznej można rozpowszechniać w celach zarobkowych.

6

Wrong answer

PRAWDA

Wrong answer

FAŁSZ

Pytanie 3

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

Sprawdź swoj wynik

Idź !

Perfekcyjnie odpowiedziałeś na pytania!

Dalej

Koniec

Świetnie!

Rozwiązałeś wszystkie zagadki
Teraz zdobądź swój dyplom

Kwietniowi Antypiraci

Dyplomu zagadkowicza

Kwietniowi Antypiraci gratulują rozwiązania wszystkich zagadek!
Od dziś już wiesz do czego służą prawa autorskie i co do nich należy.
Do zobaczenia w kolejnych zmaganiach !

Gratulują

Twoja odpowiedź jest błędna

Spróbuj jeszcze raz

Wróć