Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Szkoła podstawowa
im. T. Kościuszki
w tarnowcu

zapraszamy

Info

Powrót do poprzedniej strony

Klikając tę ikonkę wrócisz do poprzedniego slajdu.

Klikając w plusika + zapoznasz się ze szczegółami.

Więcej informacji

Więcej informacji
Szkoła Podstawowa mieści się w dużym budynku, który z każdej strony otoczony jest parkiem. Przestronny parking, bezpieczne dojście do budynków i nowoczesne boisko - to atuty naszej infastruktury.

Uczniowe klas I-III mają do swojej dyspozycji dwa piętra, salę gimnastyczną i nowoczsną szatnię wyposażoną w indywidualne szafki dla każdego ucznia.

Uczniowie klas IV-VIII uczą się na parterze i piętrze drugiego budynku. Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt elektroniczny, tablice multimedialne i laptopy.

Uczniowie również korzystają z szatni, wyposażonej w indywidualne szafki. Duża świetlica z salą zabaw, plac zabaw i boisko wielofunkcyjne, biblioteka z czytelnią - to miejsca, z których korzystają wszyscy uczniowie, nie tylko zapisani do świetlicy. Ciepły posiłek chętni uczniowie otrzymują na długiej przerwie.
Lekcje odbywają sie w systemie jednozmianowym, a dojedżającym uczniom zapewniamy dowóz szkolnym autobusem.

Oferujemy naszym uczniom

Opiekę świetlicową

Zajęcia rozwijające

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

Opiekę pedagoga i logopedy . Opiekę pielęgniarki

Zajęcia rewalidacji

Wysoko wykwalifikowanych nauczycieli

Bibliotekę i czytelnię

Udział w projektach

Imprezy integracyjne

Zajęcia korekcyjno kompensacyjne

Zajęcia sportowe SKS
AMZ

GALERIA ZDJĘĆ

Świetlica szkolna zaprasza wszystkie chętne dzieci. Pracujemy w godzinach 6.40 - 15.35

Do dyspozycji mamy dwie sale, salę zabaw i plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne, z którego korzystamy przy każdej okazji słonecznej aury.

Oferujemy dodatkowe zajęcia rozwijające dostosowane do potrzeb uczniów - zajęcia polonistyczne, matematyczne, plastyczne, muzyczne.

Akcja „Aktywna Majówka”. Rok szkolny 2020/2021

W dniach od 5 do 31 maja bieżącego roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły ze wsparciem swoich kolegów z klasy 8, uczestniczyli w akcji charytatywnej „Aktywna Majówka na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie”.

Celem akcji była edukacja najmłodszych, uwrażliwienie ich na potrzeby i cierpienie drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu. A zadaniami szkoły biorącej udział w projekcie było zaangażowanie uczniów w dowolną formę aktywności fizycznej oraz wpłacenie na rzecz fundacji cegiełki w dowolnej kwocie.21 listopada 2021

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie hallo (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. Przesłanie akcji jest proste bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką.

Nasi uczniowie brali udział w lekcjach wychowawczych szerzących idee życzliwości i dobry uczynków na co dzień, przygotowywali plakaty i hasła promujące akcje oraz dekorowali drzwi do sal lekcyjnych miłymi słowami i wesołymi ozdobami. Uczniowie mieli również możliwość przekazania pozdrowień na specjalnie przygotowanym drzewku.


Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy mają specyficzne trudności w nauce - dysleksję, dysgrafię, dysortografię i potrzebują pomocy i wsparcia nauczycieli lub posiadają opinię z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ze wskazaniem do objęcia ich pomocą w formie zajęć korekcyjno kompensacyjnych. Grupy uczniów podczas takich zajęć liczą 5 uczniów lub są to zajęcia indywidualne uwzględniające wskazane potrzeby.

Z uczniami pracują nauczyciele specjaliści.

Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy mają trudności w nauce, potrzebują pomocy i wsparcia nauczycieli lub posiadają opinię z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ze wskazaniem do objęcia ich pomocą. Grupy uczniów podczas takich zajęć liczą 8 osób lub są to zajęcia indywidualne uwzględniające wskazane potrzeby.

Z uczniami pracują nauczyciele specjaliści.

Zajęcia rewalidacji indywidualnej przeznaczone są dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakres i tematykę zajęć opracowuje zespół nauczycieli specjalistów w oparciu o wskazania zawarte w orzeczeniu wydanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. Z uczniami indywidualnie pracują nauczyciele, którzy posiadają specjalizację z oligofrenopedagogiki.

We wrześniu nowi uczniowie są diagnozowani pod kątem przygotowania do szkoły. W razie potrzeby zostają objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, terapii pedagogicznej, dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno kompensacyjnych. Prowadzimy także zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


W POTRZEBIE POMOGĄ NASI SPECJALIŚCI: SZKOLNY PEDAGOG,LOGOPEDA, NAUCZYCIELE TERAPII PEDAGOGICZNEJ.

W SPRAWACH ZDROWOTNYCH POMOCY UDZIELI SZKOLNA PIELĘGNIARKA,

W ODRABIANIU LEKCJI WSPOMOGĄ NAUCZYCIELE ŚWIETLICY.

Główną ideą Projektu „Akademia Małych Zdobywców” jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

Wojewódzkim operatorem programu został Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. W roku szkolnym 2021/2022 pilotażowo programem objęte zostały wyłącznie klasy III.

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Tarnowcu

Dyrektor Szkoły Podstawowej: mgr Urszula Boratyn
Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej: mgr Maria Kotulak

L.P.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1.

mgr Barzyk Jacek

wychowanie fizyczne

2.

mgr Betlej Dorota

n- l wspomagający, edukacja wczesnoszkolna

3.

mgr Boratyn Urszula

fizyka

4.

mgr Bracik Jacek

historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie

5.

mgr Cichoń Anna

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

6.

mgr Cichoń Stanisław

informatyka, technika, przyroda, doradztwo zawodowe

7.

mgr Drabik Janusz

wychowanie fizyczne

8.

mgr Dyląg Małgorzata

wychowanie do życia w rodzinie

9

mgr Dziedzic Renata

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

10.

mgr Faber Anna

j. polski, zajęcia rewalidacyjne, świetlica

11.

mgr Filip Renata

j. polski

12.

mgr Forc Katarzyna

koło szachowe, matematyka, fizyka, świetlica

13.

mgr Grasela Alicja

geografia, plastyka, świetlica

14.

mgr Kapała Marta

edukacja wczesnoszkolna, muzyka

15.

mgr Kilarska Joanna

j. angielski

16.

mgr Koszyk Edyta

religia, biblioteka

17.

mgr Kotulak Maria

historia, pedagog szkolny

18

mgr Beata Maczuga- Brzyska

socjoterapeutka, rewalidacja

19.

mgr Mazur Magdalena

przyroda, biologia, chemia

20.

mgr Michna Iwona

j. angielski

21.

mgr Nazgowicz Mariusz

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

22.

mgr Roś Izabela

j. niemiecki, świetlica

23.

mgr Sanocka Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

24.

mgr Stec Barbara

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, logopeda

25

mgr ks. Kmiotek Wojciech

religia

26.

mgr Walaszczyk Anetta

j. polski, zajęcia rewalidacyjne

27.

mgr Walczak Joanna

matematyka

28.

mgr Żebracka Ewa

matematyka

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022

WYCHOWAWCY KLAS W SZKOLE PODSTAWOWEJ

mgr Kapała Marta

Klasa 1a

mgr Cichoń Anna

Klasa 2a

mgr Stec Barbara

Klasa 3a

mgr Nazgowicz Mariusz

Klasa 3b

mgr Walczak Joanna

Klasa 4a

mgr Forc Katarzyna

Klasa 4b

mgr Jacek Bracik

Klasa 5a

mgr Ewa Żebracka

Klasa 5b

mgr Cichoń Stanisław

Klasa 6a

mgr Kilarska Joanna

Klasa 7a

mgr Filip Renata

Klasa 7b

mgr Michna Iwona

Klasa 8a

mgr Walaszczyk Anetta

Klasa 8b


Biblioteka szkolna posiada wypożyczalnię i czytelnię. Jest otwarta codziennie tak, aby umożliwić czytelnikom skorzystanie zarówno pomiędzy lekcjami jak i po lekcjach. Podejmowane działania biblioteczne mają na celu zaspokajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły oraz kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży. Są to m.in.:

· Szkolne edycje „Narodowego Czytania”.

· Projekt czytelniczy CZYTAMY Z SERCEM w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.

· Konkursy plastyczne: „Mój ulubiony bohater książkowy” „Tu czytam… Zakładkowy zawrót głowy” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.

· Akcja czytelnicza MISIE, MIŚKI I MISIACZKI w ramach obchodów Dnia Pluszowego Misia.

· Akcja czytelnicza „Czytam sobie… Pociąg czytelniczy” dla uczniów klasy I, zachęcająca do samodzielnego czytania książek dostosowanych do możliwości uczniów.

· Działania w ramach akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

· Akcja informacyjna Biblioteka zachęca… podczas edukacji zdalnej.

· Uzyskanie wsparcia finansowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa celem wzbogacenia księgozbioru i wyposażenia biblioteki.


wizytówka

tak się uczymy

tak się bawimy

Klikając w plusika + zapoznasz się ze szczegółami.Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.40 do 15.35. Zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę, zarówno przed jak i po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, którzy pozostają dłużej w szkole ze względu na:

• czas pracy rodziców,

• organizację dojazdu do szkoły,

• zwolnienie z religii

• dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,

• oraz inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole np. zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.

Wychowawcy świetlicy dbają również o odpowiednie warunki do nauki i pomocy w nauce , dlatego uczniowie mają codziennie możliwość odrobienia prac.

Zajęcia prowadzone w świetlicy są oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe mają charakter zarówno indywidualny, jak i grupowy i odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem dnia. Dzieciom przebywającym w świetlicy oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach, takich jak:

zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.

• żywe słowo: czytelnictwo, scenki dramowe,

• zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania,

• zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne,

• zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,

• zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy,

• zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci,

• realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są także zabawy, konkursy, oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych.


Pomysł na język angielski ....

Na lekcjach języka angielskiego realizowane są zagadnienia z różnych dziedzin życia. Realizowana jest ścieżka międzyprzedmiotowa CLIL (Content and Language Integrated Learning). Jest to nowoczesna metoda nauczania, integrująca treści zawarte w podstawie programowej języków obcych, przedmiotów ogólnokształcących. W ramach lekcji kulturowych uczniowie przygotowują lapbooki (teczki tematyczne) o różnej tematyce.

Za nami długa nauka zdalna. To był trudny czas. Ale nauczyliśmy się, że możliwości nauki na odległość są tak szerokie, że dzięki temu zdobyliśmy cenne umiejętności i doświadczenie na przyszłość.

A oto jak można wykorzystać aplikację Teams....

https://youtu.be/rff_uufO-PA


Sposób na lektury i ciekawe lekcje języka polskiego…


To, że lektury już dawno straciły na atrakcyjności, wiedzą wszyscy. I nauczyciele, i uczniowie, i rodzice i …egzaminatorzy. Dlatego tak ważny stał się sposób i pomysł na lekturę. Wiadomo, trzeba ją omówić, nie przerobić i zapomnieć, ale przyswoić i zrozumieć. Książki zajmują dziś miejsce w tyle i niestety ustąpiły pierwszeństwa wszechobecnej elektronice. Ale można, a nawet trzeba temu zaradzić. I oto sposób na lekturę – przyjazny uczniom, ciekawy i przede wszystkim taki, dzięki któremu poprzez naukę i zabawę wiedza zostanie tam, gdzie jej miejsce, czyli w głowie ucznia.

Klasa Va przygotowała w ramach lekcji z lekturą plakaty, na których treść "W pustyni i w puszczy" uczniowie przedstawili barwnie, kolorowo i kreatywnie. Grunt to dobra zabawa, a jak zabawa to wiedza lepiej wchodzi do głowy.

Treść lektury "Chłopcy z Placu Broni" uczniowie przygotowali jako......makietę placu. To twórcze działanie zachęciło nawet tych, dla których spotkanie z książką nie należało do udanych. Co innego zrobienie pracy.

Projekty są formą, w którą uczniowie chętnie wchodzą. Lubią, gdy się coś dzieje, gdy mogą pokazać swój talent, kreatywność i wizję.Klasa Vb bardzo chętnie angażuje się w realizacje pomysłów na lekturę. Z dużym zaangażowaniem przygotowują lapbooki, lekturę w pudełku, a nawet lekturę w szafie – „Opowieści z Narnii - Lew, czarownica i stara szafa”. Nie mają też oporów przed wejściem w rolę i odegranie Zeusa, Posejdona czy Hery. W klasie odbyła się też Uczta na Olimpie. Każdy z zaproszonych gości przyniósł prezenty i na czas ucztowania zapanował olimpijski spokój. Klasa VI z kolei też chętnie podejmuje zadania kreatywnej przyjaźni z lekturą. Jak ważna jest technologia - wie każde dziecko, robotyka nie jest też obojętna w nauce, ale stworzony przez uczniów robot „Śledź” może stać się pomocnikiem nauczyciela…

Oprócz lapbooków z „Quo vadis” klasa VIIIb przygotowała profile facebookowe bohaterów „Kamieni na szaniec”. W ciekawej aplikacji uczniowie mogli stworzyć konta bohaterów, wejść w rolę ich przyjaciół i zredagować wpisy z wydarzeń mających miejsce ponad 70 lat temu.

https://www.classtools.net/FB/202203-uU9aVM

https://www.classtools.net/FB/202203-ndCuhu


KRÓLOWA MATMA......zaprasza.....

To atrakcyjny i niebanalny sposób na lekcje matematyki - uczniowie nie tylko liczą, ale szukają, tworzą kreatywne zadania, które rozwijają logiczne myślenie, bawią się zadaniami matematycznymi. Jednym słowem podczas lekcji matematyki w klasach IV-VIII bywa naprawdę ciekawie...Co słychać w klasach I-III

Organizacje szkolne

Klikając w plusika + zapoznasz się ze szczegółami.

Zajęcia dydaktyczne dla klas I-III odbywają się w budynku sali gimnastycznej. Uczniowie mają do dyspozycji 5 sal lekcyjnych:

· na parterze sala nr 2, w której obecnie uczy się klasa pierwsza

https://www.youtube.com/watch?v=lfEEIhyFys4


Na piętrze:

sala nr 11 – odbywają się w niej zajęcia dodatkowe

https://www.youtube.com/watch?v=a_6SKR3WyGcsala nr 12 – obecnie uczy się w niej klasa III b

https://www.youtube.com/watch?v=kbu9w_x4IGs
sala nr 13 – w tym roku szkolnym uczy się w niej kasa II

https://www.youtube.com/watch?v=kx_aHptgIB8
sala nr 15 – obecnie uczy się w niej klasa III a

https://www.youtube.com/watch?v=DQ4S4uTxCroSale lekcyjne są wyposażone w meble przystosowane dla uczniów klas młodszych. Znajdują się w nich nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz tablice multimedialne.

Uczniowie mają możliwość korzystania z oferty zajęć dodatkowych. Szkoła organizuje zajęcia:

- rozwijające

- szachowe

- dydaktyczno – wyrównawcze

- logopedyczne

- korekcyjno – kompensacyjne

- terapeutyczne.

W ogrodzie szkolnym znajduje się plac zabaw dla dzieci z klas I-III i świetlica szkolna


W naszej szkole SK PCK działa od wielu lat i niezmiennie zrzesza młodzież chętną nieść pomoc potrzebującym. Obecnie mamy 45 wolontariuszy. Członkowie SK PCK co roku biorą udział w różnych akcjach, podczas których współpracują z Caritasem i SU. Warto w tym miejscu wspomnieć choć kilka akcji : Znicz, Zima z książką, Światowy Dzień Walki z Głodem, Czytamy z sercem, Dzień Walki z AIDS, Aktywna Majówka, Dzień kwitnącego kapelusza i skarpet nie do pary. Jak co roku angażujemy się też w zbiórkę nakrętek, w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/ 2022 nazbieraliśmy ich ponad 71tysięcy. Oprócz tego propagujemy zdrowy styl życia i organizujemy szkolenia z pierwszej pomocy.

Z nami nie można się nudzić!


SAMORZĄD UCZNIOWSKI


W naszej szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który integruje uczniów i całą społeczność szkolną. Zapewnia równowagę między nauką a zabawą i dba o dobrą atmosferę w szkole.

Samorząd Uczniowski czynnie włącza się w organizację wszystkich imprez szkolnych takich, jak Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Andrzejki czy Wigilia Szkolna. Ponadto organizujemy Dzień Pluszowego Misia, Światowy Dzień Praw Dziecka, pocztę walentynkową, pierwszy dzień wiosny.

Przystąpiliśmy również do KLUBU SZKÓŁ UNICEF i czynnie włączamy się w tej organizacji: Światowy Dzień Wody, przeciwdziałanie zmianom klimatu, kryzysy humanitarne, dorastanie online czy przeciwdziałanie kryzysom psychicznym młodych ludzi.


KOŁO SZACHOWE

Zajęcia wszechstronnie ukierunkowują dzieci i młodzież, wpływając na rozwój intelektualny, ucząc logicznego myślenia, strategii, pobudzając przy tym wyobraźnię przestrzenną. Szachy kształtują osobowość, ucząc odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz waleczność.


W szkole funkcjonują dwie grupy - młodsza dla klas I-III i starsza dla kl. IV-VIII oraz grupa uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia świetlicowe.

Projekty

Akcje

konkursy

Klikając w plusika + zapoznasz się ze szczegółami.

Projekt Złote Szkoły NBP - realizowany jest jest u nas od dwóch lat. To największe przedsięwzięcie, jakie połączyło uczniów, nauczycieli i partnerów zewnętrznych.

Realizacja zadań projektowych - to zintegrowane działania skupione wokół roli i znaczenia naszych finansów.

https://youtu.be/H6U_GidtN2E
Film na podsumowanie projektu

https://youtu.be/rKP71i9cOjQ
W naszej szkole corocznie organizujemy AKCJE, które integrują wszystkich uczniów, pokazują, że szkoła to miejsce do efektywnej nauki, ale także nauki przez zabawę i działanie.

1. NARODOWE CZYTANIE to cykliczna akcja, której patronuje Prezydent RP wraz z małżonką.

2. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI - to święto kreatywności, pomysłowości i promocja talentów w szkole.

3. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO - 'niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi i swój język mają".

4. DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH.

5. DZIEŃ RODZINY. DZIEŃ BABCI I DZIADKA.

6. AKCJA ŻONKILE.

7. GÓRA GROSZA.

8. SZKOŁĄ PAMIĘTA - dbanie o nagrobki.

9. CZYTANIE Z SERCEM.

10. SPRZĄTANIE ŚWIATA.

11. PIERNICZKI DLA HOSPICJUM.

12. ŻONKILE DLA HOSPICJUM.

13. KLUB MŁODYCH - UNICEF.

14. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA.

15. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.

16. PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY -DZIEŃ INTEGRACJI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI - DZIEŃ SKARPETKI NIE DO PARY.

17. DZIEŃ KRAJOBRAZU.

18. DZIEŃ ZIEMI.

19. MISJA KROKUS.

20. POLIN.Konkursy plastyczne 2021/2022

Ogólnopolski:

 • Ogólnopolski strażacki konkurs plastyczny:
 • na szczeblu gminnym: - Julia Sławniak -7a – I miejsce, Zuzanna Szczypińska -4b- I miejsce, Olga Garbacik – 5b – II miejsce, Karol Bielecki – 4b – II miejsce, Daniel- kl. 5b – III miejsce.
 • „Mój wymarzony lizak” – 66 uczniów (dyplomy i darmowe bilety do Muzeum Lizaka)
 • „Moja wymarzona Złota Rybka” – 60 uczniów (dyplomy i darmowe bilety do Muzeum Złotej Rybki)
 • „Jak Parki Narodowe pięknieją dzięki Funduszom Europejskim” – udział (wyniki 24.03)

Wojewódzki:

 • „Stefek-Stefan droga do świętości” – Wyróżnienie –Miłosz Dadej kl. 5 b
 • „Choinka jak ze snu”- udział
 • „Jesienią góry są najszczersze” – udział
 • „Bezpieczne wakacje 2021” – udział
 • „Moda z recyklingu” - (wyniki w kwietniu).

Powiatowy:

 • „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”-
 • Wyróżnienie: Julia Pawłowska – 7a, Zuzanna Szczypińska -4b, Milena Drożdż – 4b.
 • „Kobiety popkultury” (wyniki 29.03).
 • „Ratujmy naszą planetę – udział
 • „Zamki i Pałace w Polsce” – (wyniki w maju).

Szczebel gminny:

 • „Z Aniołem w tle” – 29 nagrodzonych uczniów.


1. Edukacja Globalna - najdłużej realizowany projekt, podczas którego cała społeczność szkolna włącza się do działań globalnej walki z niesprawiedliwością i nierównością. Co roku, w listopadzie organizujemy TEG - Tydzień Edukacji Globalnej. Każdorazowo patronuje temu wydarzeniu hasło przewodnie, a uczniowie podejmują wyzwania, wynikające z realizacji zadań Zrównoważonego Rozwoju. Wszystkie nasze działania możecie śledzić na naszej stronie internetowej w zakładce Edukacja Globalna.


http://www.zstarnowiec.eu/eduk-globalna2. "Lubię eksperymentować"


3. "EKO szkoła"


Akcje Samorządu Uczniowskiego z wykorzystaniem aplikacji Temas

https://youtu.be/3mjIWxreSz8

„Razem na Święta” 2021

„Razem na Święta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki, w której zachęcano uczniów do niesienia pomocy innym. Zachęcano, aby działania realizowane często w ramach szkolnych klubów i kół wolontariatu zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Zależało nam jednocześnie na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

Z uwagi na trwający stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” prowadzone były z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i przepisów sanitarnych. Jak co roku, do akcji włączyło się wielu uczniów naszej szkoły, a szczególnie uczniowie klas 4 i 5, którzy własnoręcznie wykonali przepięknie kartki bożonarodzeniowe. Kartki wraz z życzeniami wspólnie wysłaliśmy do naszych Rodaków na Kresach (Ukraina, Kazachstan).

Cieszymy się, że tak wielu uczniów okazało dobre serce i chęć podzielenia się dobrym słowem i radością płynącą ze Świąt Bożego Narodzenia z naszymi Rodakami na Wschodzie. Jesteśmy przekonani, że ten gest solidarności, jaki otrzymali od naszych uczniów, będzie najlepszym sygnałem, że nie są sami i zawsze jest ktoś o nich pamięta.8 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, który ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego oraz świadomego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Jego zadaniem jest również zapoznanie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego korzystania z sieci. Dzień Bezpiecznego Internetu, to świetna okazja, by zastanowić się, w jaki sposób dbamy o siebie w cyberprzestrzeni. Choć może się to wydawać trudne, wystarczy świadomość najważniejszych zagrożeń i rozsądek, by uniknąć typowych problemów.Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do inicjatywy profilaktycznej „Nawigacja

w każdą pogodę” (w skrócie NWKP) , która została opracowana przez Instytut Profilaktyki

Zintegrowanej (w skrócie IPZIN) w ramach programu MEiN „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Projekt realizowany przez IPZIN nosi tytuł: „Popularyzacja wyników innowacyjnych badań

naukowych opartych na modelu profilaktyki zintegrowanej i ich zastosowań praktycznych

wśród nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów jako metoda skutecznego

przeciwdziałania pogorszeniu kondycji psychicznej nastolatków na skutek epidemii COVID-1”.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej od lat prowadzi badania, tworzy i realizuje

programy profilaktyczne (także online), które w świetle prowadzonej ewaluacji przynoszą

pozytywne rezultaty. Szkolna inicjatywa profilaktyczna „Nawigacja w każdą pogodę” jest

odpowiedzią IPZIN oraz środowiska trenerów programów „Archipelag Skarbów” i „Nawigacja

w Kryzysie” na zdiagnozowane potrzeby wychowawcze i profilaktyczne uczniów, rodziców

i nauczycieli w okresie przedłużającej się epidemii i po jej ustąpieniu. Inspiracją do jej

powstania były wyniki najnowszych badań i doświadczeń IPZIN opisanych w formie wniosków

i rekomendacji z obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego zawartych w raporcie

pt.: “Jak wspierać uczniów po roku pandemii?”, który powstał na zlecenie Ministerstwa Edukacji

i Nauki na początku 2021r.


1. Współpraca ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – w ramach wspólnych działań bierzemy udział w: projektach (młodzież wciela się w role „domowych doradców”); konkursach np. „Co drzewo widziało?”, szkoleniach

2. Konkursy, w których bierzemy i braliśmy udział:

- „Europejskie Drzewo Roku”

- „Eko – Jaślaki”

- „Ignacy Łukasiewicz – polski Prometeusz”

- „Ptak mój przyjaciel”


Tradycją naszej szkoły stały się spacery po okolicznych miejscowościach – nordic walking. Podziwiamy piękno przyrody, dbamy o formę i relacje z innymi.


W naszej szkole przygotowujemy uczniów do ogólnopolskich konkursów przedmiotowych:

1. ORZEŁ ORTOGRAFICZNY

2. ORZEŁ JĘZYKA POLSKIEGO.

3. ORZEŁ MATEMATYCZNY


Nasza szkoła jest też organizatorem Gminnych Konkursów - "Z Aniłem w tle" i Konkurs na PALMĘ WIELKANOCNĄ.2021/2022

III miejsce – zespół wokalny Kama w XXVII Międzywojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek „Na nutę kantyczek”- Kolędy Podkarpacia
dziękujemy!

http://zstarnowiec.eu/

Adres mailowy

gimtarnowiec@poczta.onet.pl

Numer telefonu do szkoły

13 42555 63

Język polski

Język polski

Język angielski

Zdjęcia akcji PCK