Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

JORNADA DE PORTES OBERTES 2022

benvinguts a l'ies pasqual calbó

Índex

AULA DE GRUP

EL NOSTRE INSTITUT


OFERTA FORMATIVA

PROJECTES DE CENTRE

EQUIP DOCENT

PLA DE LECTURA

ORIENTACIÓ

LA FIGURA DEL TUTOR

1r D'ESO: LA BASE DE TOT

APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES

EL NOSTRE INSTITUT


 • Centre educatiu creat l’any 1919
 • Comunitat Educativa: 700 alumnes, 103 professors , 17 personal no docent, Consell Escolar i AMPA.
 • Sistema de QualitaT implica una revisió constant de tot el que fem per promoure la millora contínua.
eso


aules ueeco

batxillerat
OFERTA FORMATIVA

MODALITAT DE CIÈNCIES

MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS

MODALITAT D'HUMANITATS

+ info

formació professional

Formació Professional Bàsica

- ELE-11 - Professional bàsic en electricitat i electrònica* LOMCE
- AGA-11 - Professional bàsic en agrojardineria i composicions florals* LOMCE
- FME-11 - Professional bàsic en fabricació i muntatge* LOMCE

Grau Mitjà
- ELE-21 - Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques ** LOE
- Europass (Español) - Europass (Inglés)
- AGA-23 - Jardineria i floristeria ** LOE - Europass (Español) - Europass (Inglés)
- AGA-22 Producció Agropecuària ** LOE (web Sa Granja) - Europass (Español) - Europass (Inglés)
- FME-21 - Mecanització (fabricació mecànica de peces)** LOE - Europass (Español) - Europass (Inglés)
- ADG-21 - Gestió Administrativa+ LOE - Europass (Español) - Europass (Inglés)
Grau Superior
- Accés
- ELE-31 - Sistemes Electrotècnics i Automatitzats*** LOE - Europass (Español) - Europass (Inglés)
- ADG-32 - Administració i Finances*** LOE - Europass (Español) - Europass (Inglés)projectes DE CENTRE

És un projecte destinat als alumnes de 4t de la ESO i els alumnes de 1r i 2n de batxillerat. En les seves hores habituals de classe d’idioma i amb els seus propis professors els alumnes poden ser avaluats segons les formes, criteris i nivells de l’ensenyament que s’imparteix a les EOI i amb la finalinat de obtenir-els seus títols oficials. Té caràcter voluntari per als centres educatius, públics i privats concertats, per al professorat implicat i per als alumnes. La participació de l’alumnat en el programa EOIES és gratuita, però l’alumnat que vulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI haurà de pagar les taxes corresponents.


LA BASE DE TOT: 1r d'eso (lomloe)

EDUCACIO FISICA (3 H)

GEOGRAFIA I HISTORIA (3 H)
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA (3 H)
MATEMATIQUES (3 H)
LLENGUA CATALANA I LITERATURA (3 H)
LLENGUA ESTRANGERA (3 H)
RELIGIO/ATENCIO EDUCATIVA (1 H)
BIOLOGIA I GEOLOGIA (3 H)
MÚSICA (3 H)

TUTORIA (3 H)

OPTATIVES (2H)
CONSUM RESPONSABLE
COOPERACIO I SERVEIS A LA COMUNITAT
CULTURA CLASSICA I
IGUALTAT DE GENERE
RECURSOS DIGITALS I
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (ALEMANY/FRANCES)

TREBALL PER PROJECTES

ANGLÈS
CASTELLÀ
CATALÀ
mÚSICA

Total 30 h

aprenentatge basat en projectesSom únic


Som el que mengem.Més que xefs

* Escrib una introducción aquí *


 • Professorat seleccionat.
 • Canalitza les relacions entre alumnat, professors i famílies.
 • Seguiment diari dels alumnes, especialment de l'assistència i les incidències
 • Reunions setmanals amb l’equip docent, cap d’estudis i la resta de tutors.
 • Activitats de tutoria: hàbits de feina, valors, relacions interpersonals i competències socials, activitats complementàries, sortides…LA FIGURA DEL TUTOR

orientació i atenció a la diversitat • Traspàs d’informació Primària
 • Entrevistes amb les famílies i els alumnes
 • Adaptacions curriculars
 • Suport dins l’aulapla DE LECTURA

RAQUEL MIRALLES (CATALÀ)

aula de grup • Aula fixa
 • Disposen d’un cronograma mensual per anotar deures, exàmens i treballs
 • Taquilles i equipament informàtic propis: Chromebook
 • Altres aules específiques: laboratoris, aules d’informàtica, tecnologia.
 • Biblioteca.

ACTIVITATS D'ACOLLIDA

ACTIVITATS DE CENTRE


FIRA DE LA CIÈNCIA

CARNAVAL

amb bona lletra

maó + flors

salut jove

intercanvi figueres

(2N ESO)


INTERCANVI ALEMANYAESCAPE ROOM

CARNAVAL


Moltes gràcies!

@iespasqualcalbo

EQUIP DIRECTIU
Sonia Agut
Cap d’estudis adjunta
Carmen BruqueCap d’estudis
Nito GomilaCap d’estudis adjunt
Jose Miguel Munoz
Cap d’estudis FP
Maria Jose SanzDirectora
Claudio TerresSecretari


direccio@iespasqualcalbo.cat

capdestudis@iespasqualcalbo.cat