Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Anem a repassar ...

GEOMETRIA!

PERÒ ABANS DE REPASSAR, CAL ESTUDIAR UNA MICA ....

Per a repassar tot el treballat et fem dues propostes. Una accedir a les activitats del DIBUIX, on et trobaràs diferents dibuixos i hauràs de posar-los el seu nom, o una segona opció al revés, on et trobaràs una sèrie de noms i hauràs de fer el dibuix, i després comprovar si l'has fet bé.

· DIBUIX

· NOM

Rectes,

segments i
línies poligonals

Angles

Posicions relatives

Circumferència

Tots quatre espais funcionen igual.
Pensa el nom de cada dibuix i comprova si l'has pensat bé clicant l'ull.

SEMIRECTES

cada una de les parts en que queda dividida una recta per un punt

RECTES PARAL·LELES

Mai arriben a tallar-se en un punt

SEGMENT

Porció de recte entre dos punts

RECTES SECANTS

Ho són quan es tallen en un punt, sols tenen un punt en comú

LÍNIA POLIGONAL TANCADA

ANGLE

L'espai que hi ha entre dues semirectes que es tallen en un punt

LÍNIA POLIGONAL OBERTA

RECTA

successió infinita de punts

RECTES PERPENDICULARS

ho són quan en tallar-se formen quatre angles iguals de 90º

BISECTRIU

És la recta que neix en el vèrtex de l'angle i el divideix en dos angles iguals

ANGLES SUPLEMENTARIS

Ho són perquè sumen 180º

ANGLES ADJACENTS

Tenen el vèrtex i un costat en comú i el costat no comú són una prolongació l'un de l'altre.

ANGLE COMPLET

Angle de 360º

ANGLES COMPLEMENTARIS

Ho són perquè sumen 90º

ANGLES OPOSATS PEL VÈRTEX

Tenen el vèrtex en comú i els costats són prolongacions els uns dels altres.

ANGLE AGUT

Angles inferior a 90º

ANGLE RECTE

Angle de 90º

ANGLE PLA

Angle de 180º

ANGLE OBTÚS

Angle de més de 90º

ANGLES CONSECUTIUS

Tenen en comú el vèrtex i un dels costats.

CERCLE

Espai interior limitat per una circumferència

CENTRE

És el punt del qual equidisten tots els punts de la circumferència

CIRCUMFERÈNCIA

Línia corba tancada on tots els seus punts disten la mateixa distància del centre.

CORDA

Segment que uneix dos punts de la circumferència

ARC

Secció de la circumferència limitada per dos punts

DIÀMETRE

Corda que passa pel centre de la circumferència

RADI

Segment que va del centre a qualsevol punt de la circumferència

SEMICIRCUMFERÈNCIA

Cada un dels dos arcs iguals en que una, corda que coincideix amb el diàmetre, divideix una circumferència

CONCÈNTRIQUES

No tenen cap punt en comú i comparteixen el centre.

RECTA EXTERIOR A UNA CIRCUMFERÈNCIA

No tenen cap punt en comú

RECTA SECANT A UNA CIRCUMFERÈNCIA

Tenen dos punts en comú

RECTA TANGENT A UNA CIRCUMFERÈNCIA

Tenen un sol punt en comú

TANGENTS INTERIORS

Sols tenen un punt en comú, i una és dins de l'altre.

INTERIORS

Una és dins de l'altre, però no comparteixen res.

TANGENTS EXTERIORS

Sols tenen un punt en comú.

EXTERIORS

No tenen res en comú

SECANTS

Tenen dos punts en comú

Rectes,

segments i
línies poligonals

Angles

Posicions relatives

Circumferència

Tots quatre espais funcionen igual.
Pensa el nom de cada dibuix i comprova si l'has pensat bé clicant l'ull.

Fes el dibuix i després comprova si l'has fet bé.

RECTES

PERPENDICULARS

ANGLE

LÍNIA POLIGONAL TANCADA

RECTES PARAL·LELES

LÍNIA POLIGONAL OBERTA

RECTES
SECANTS

RECTA

SEGMENT

SEMIRECTES

RECTES PERPENDICULARS

ANGLES COMPLEMENTARIS

BISECTRIU

ANGLES ADJACENTS

ANGLES SUPLEMENTARIS

ANGLE OBTÚS

ANGLE RECTE

ANGLE AGUT

ANGLES CONSECUTIUS

ANGLE COMPLET

ANGLE PLA

ANGLES OPOSATS
PEL VÈRTEXCORDA

CENTRE

ARC

CIRCUMFERÈNCIA

CERCLE

RADI

SEMICIRCUM-FERÈNCIA

DIÀMETRE

CERCLE

RECTA SECANT A UNA CIRCUMFERÈNCIA

TANGENTS EXTERIORS

RECTA EXTERIOR A UNA CIRCUMFERÈNCIA

EXTERIORS

RECTA TANGENT A UNA CIRCUMFERÈNCIA

TANGENTS INTERIORS

CONCÈNTRIQUES

SECANTS

INTERIORS