Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

22 kwietnia
Dzień ziemi

https://www.ekokalendarz.pl/dzien-ziemi/#more-127


"Poszukaj przyrody wokół siebie. Wyjdź z domu
i poszukaj przyrody w dziwnych miejscach, zobacz jak walczy o swoje miejsce w mieście
(np. drzewka na gzymsach, dachach komórek, rośliny wyrastające z murów, w pęknięciach asfaltu, między płytami chodnikowymi), przyjrzyj się drzewom
w twojej okolicy, dotknij ich, powąchaj, przyjrzyj się liście, zidentyfikuj gatunek".

odrobina historii

https://www.ekokalendarz.pl/dzien-ziemi/#more-127

Stany Zjednoczone końca lat ’60-ych XX wieku, szalona era Jimi’ego Hendrix i Janis Joplin.
Od kilku lat trwają protesty przeciwko wojnie w Wietnamie. Młodzi ludzie chcą żyć naturalnie, w pokoju i braterstwie.
Jednocześnie kwestie ekologicznie nie są często podejmowanym tematem. Klasa średnia mknie wielkimi samochodami do domów poza miastem, a smród fabryk oznacza zapach dobrobytu.
W takich okolicznościach ustanowienie Dnia Ziemi zaproponował senator Partii Demokratycznej Gaylord Nelson, przejęty degradacją środowiska naturalnego. Pomysł Nelsona trafił na podatny grunt.

https://www.ekokalendarz.pl/dzien-ziemi/#more-127

Pierwszy dzień Ziemi, 22.04.1970 r, zakończył się dużym sukcesem dzięki temu, że zarazili się tą ideą młodzi ludzie aktywnie walczący
o pokój i lepszy świat.

fot. www.earthday.org/

Na jednym placu w Waszyngtonie zgromadziło się 200 tys. ludzi, a na ulice miast całego kraju wyszło 20 milionów ludzi, domagając się walki z wyciekami ropy, trującymi fabrykami i elektrowniami, toksycznymi odpadami i zanikiem dzikiego życia.

Dzień Ziemi podejmowany był w różnych krajach, lecz stał się naprawdę globalny
w 1990 roku, mobilizując 200 milionów ludzi w 141 państwach i otwierając drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro.

https://www.ekokalendarz.pl/dzien-ziemi/#more-127

Ziemia jest planetą pełną życia. Zamieszkuje ją około 11 milionów gatunków, z czego dotychczas opisano około 1,9 miliona. Poniżej znajdziesz krótką listę najważniejszych organizmów wraz z przybliżoną liczbą opisanych gatunków.


Ssaki – około 5500 gatunków
Ptaki – około 9900 gatunków
Gady – około 8700 gatunków
Płazy – około 6500 gatunkó
w Ryby – około 31100 gatunków
Bezkręgowce – około 1 360 000 gatunków
Rośliny – około 310 000 gatunków
Grzyby – około 99 000 gatunków

Co możemy
zrobić
z tej okazji?

Światowa emisja CO2
a międzynarodowe zobowiązania
do jej redukcji (wykres prof. Kolendy)

http://cima.ibs.pw.edu.pl/wp-content/uploads/tomash_pzr_1-2.pdf

COVID 19 a emisja CO2 - wpływ pandemii coronawirusa na emisję

Średnia światowa emisja CO2 w kwietniu 2020 była niższa o 17% w porównaniu z kwietniem 2019. W USA – spadek o 32%, w Niemczech o 26%, w Szwecji o 28%. Największy udział w redukcji emisji miał transport drogowy. Światowy ruch samochodowy spadł o 50, ruch lotniczy o 75%, ale udział transportu lądowego
w światowej emisji CO2 to 20%, a transportu lotniczego poniżej 3%.

Zasadźmy drzewo

Lasy:

Bajeczne piękno rafy koralowej.

Naukowcy oszacowali, że jeżeli ilość trafiających do mórz odpadów plastikowych utrzyma się na obecnym poziomie, to w roku 2050 w morzach i oceanach będzie więcej plastiku, niż ryb..

Każdego roku do oceanów wyrzucanych jest 5.000.000.000.000 kilogramów śmieci. Odpady z tworzyw sztucznych zabijają co najmniej
1 milion stworzeń w oceanie rocznie.

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/zanieczyszczenie-oceanow-ile-rozkladaja-sie-smieci-w-wodzie/6sv6eeh

DLA DZIECI

Czy wiesz,
że pracy pszczół zawdzięczamy
dwie trzecie zbóż uprawnych na całym świecie oraz 85% kwiatów?

Pracowite pszczóły

Pomóż pszczołom zbierać pyłek kwiatowy:)

https://eon.pl/dla-domu/portal-o-odnawialnych-zrodlach-energii/zielona-energia/odnawialne-zrodla-energii

Czym jest
energia odnawialna?

Odnawialne źródła energii (OZE) bazują na naturalnych, ekologicznych i niewyczerpywalnych zasobach. Wypracowane sposoby pozyskiwania gwarantują nie tylko bezemisyjną produkcję energii elektrycznej czy cieplnej, ale też niekończące się możliwości wykorzystania. Przez lata opracowane już zostały efektywne metody pozyskiwania prądu i ciepła z wymienionych ekologicznych źródeł odnawialnych. Wszystkie zapewniają to, czego nie daje węgiel i podobne mu surowce energetyczne, tzn. przyjazność środowisku i pewność, że ich po prostu nie zabraknie. Każde jednak ma swoją specyfikę, trochę inne cechy, sprawdza się w innych miejscach i na różną skalę.

Energia wiatrowa

Wykorzystanie energii z wiatru bazuje na działaniu turbin wiatrowych, które przekształcają kinetyczną energię wiatru w energię elektryczną. Jak to działa? Farmy wiatrowe składają się z pojedynczych turbin. Turbina wiatrowa to 3 główne elementy: wieża, ruchoma gondola i wirnik, czyli konstrukcja łopat, które obracając się generują energię elektryczną. Wszystko zaś dzięki wiatrowi, który staje się coraz bardziej popularnym odnawialnym źródłem energii, będąc jednocześnie jednym z dwóch najczęściej wykorzystywanych zaraz po energii promieniowania słonecznego.

Energia biomasy

Do wytwarzania energii OZE mogą też służyć wszelkie substancje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, które podlegają procesowi biodegradacji. To tzw. biomasa. Tutaj kluczowy jest proces fotosyntezy i przekształcenie w procesie spalania energii słonecznej na taką do efektywnego wykorzystania. Są różne rodzaje biomasy: stała (np. drewno, rośliny), ciekła (tzw. biopaliwa, np. z rzepaku) i gazowa (tzw. biogaz). Popularniejszym zastosowaniem biomasy jest produkcja ciepła, jednak w ostatnim czasie coraz więcej energii generowane jest również w celach elektrycznych.

Energia geotermalna

Ostatnim odnawialnym źródłem jest geotermia, czyli energia z wnętrza ziemi, wykorzystująca ciepło wody i skał znajdujących się pod powierzchnią. Kojarzy się najczęściej, zresztą słusznie, z islandzkimi gejzerami. Energia geotermalna jest jednym z najtrudniej pozyskiwalnych źródeł energii odnawialnej z uwagi na fakt, że złoża znajdują się głęboko pod ziemią (nawet do kilku kilometrów w głąb). Zasoby pozyskuje się za pomocą odwiertów, z których pobiera się gorącą wodę lub parę wodną, która dalej w elektrowni geotermalnej przekształcana jest na energię do wykorzystania. Geotermia jest wykorzystywana przede wszystkim jako źródło energii cieplnej, jednak możliwe jest również wytwarzanie energii elektrycznej.

Energia słoneczna

Energia z promieniowania słonecznego może być wykorzystywana na dwa sposoby – do wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej. Pierwszego dokonuje się poprzez używanie kolektorów słonecznych, które pochłaniają energię słoneczną i w postaci ciepła przekazują ją dalej do instalacji, gdzie przekształcana jest na możliwą do efektywnego wykorzystania. Druga z metod, czyli fotowoltaika, polega na instalacji ogniw zbudowanych z materiału półprzewodnikowego (najczęściej krzemu), które pozyskują energię promieniowania słonecznego i przekształcają ją na prąd stały. Czy wiesz, że wystarczyłoby pokrycie panelami fotowoltaicznymi 0,3% powierzchni planety by zaspokoić potrzeby energetyczne ludzi na całym świecie? To mniej więcej teren wielkości Szwecji, a więc bardzo nieduży, prawda?

Energia wodna

Woda to kolejna siła i ogromny potencjał energetyczny. Energia wodna opiera się na wykorzystaniu siły przepływającej wody. Poprzez systemy spiętrzeń, zapór, turbin i strumieni generuje się energię kinetyczną z ruchu wody i przekształca się ją w energię elektryczną. Do tej dziedziny zaliczyć należy również energię prądów i pływów, która polega na wykorzystaniu regularnych zmian poziomu wody w morzach i oceanach. Te metody stosuje się w specjalnych elektrowniach pływowych, ale jak dotąd nie są one zbyt popularne, w dużej mierze z uwagi na wysokie koszty produkcji takiej energii.

Lorem ipsum

50 km

https://magazyncieplasystemowego.pl/ekologia/przywrocmy-nam-ziemie/

Mamy tylko jedną planetę i każdy
z nas musi troszczyć się o nią codziennie.

Dziękuję!

oprac. Monika Bałazy