Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE, TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM

Nikt Cię nie kocha tak jak JaNikt Cię nie kocha tak jak JaPopatrz na krzyż oto dowód mej miłościNikt Cię nie kocha tak jak Ja Nikt Cię nie kocha tak jak JaNikt Cię nie kocha tak jak Ja Popatrz na krzyż, to dla Ciebie, bo Cię kocham!Nikt Cię nie kocha tak jak Ja.

Ile czekałem na tą chwilęIle czekałem byś zechciał przyjąć MnieIle czekałem, byś się odezwałByś w me ramiona w końcu wtulił sięJa wiem dobrze co przeżywaszWiem też dobrze czemu płaczeszI znam dobrze Twe cierpienieBo nigdy nie opuściłem Ciebie

O czym mówią słowa piosenki, którą przed chwilą się pomodliliśmy?Dzisiaj będziemy rozmawiać o tej ogromnej miłości Pana Jezusa do nas. Przekonacie się też, że to właśnie nas wybrał, byśmy Jego miłością dzielili się z innymi.Zapiszcie temat: "Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem"

Na kartach Pisma Świetego możemy odnaleźć wiele słów mówiących o miłości.

1J 4,11

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.J 15,12

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».J 13,35

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, toi my winniśmy się wzajemnie miłować.

W jaki posób Pan Jesus okazywał ludziom, że ich kocha?

Jak bardzo ukochał nas Pan Jezus?

Jak myślicie, czego oczekuje od nas Pan Jezus mówiąc:Pomyślcie, kto dzisiaj czeka na pomoc?

"Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemniemiłowali".

Potrzebującym ludziom pomagają różne organizacje charytatywne, ale pomóc może też każdy z nas. Za chwilę zobaczycie, jak uczniowie okazali miłość koledze z klasy.

Co uczniowie zrobili dla swojego kolegi?Kto działał przez ich ręce?

W dzisiejszej prezentacji dominują dwa kolory. Jakie?Jak myślicie, dlaczego właśnie takie?Kto dzisiaj w sposób szczególny oczekuje na pomoc?W jaki sposób Wy, uczniowie klasy czwartej możecie nieść miłość Pana Jezusa Waszym potrzebującym kolegom?Narysujcie pod tematem duże serce i wpiszcie wewnątrz trzy wybrane przez Was formy pomocy.

Pamiętajcie, że Pan Jezus chce okazywać Swoją Miłość przez nasze ręce, przez słowa, które wypowiadamy, gesty, które czynimy.

Wstańmy i pomódlmy się wspólnie za wszystkich mieszkańców Ukrainy. Poprośmy o pokój dla Ukrainy i dla całego świata."Pod Twoją Obronę..."Teraz każdy z Was otrzyma kolorowankę na której będą teksty w dwóch językach - polskim i ukraińskim. Pomalujcie ją i podarujcie Waszym nowym kolegom z Ukrainy. Może ten mały gest sprawi, że się uśmiechną i zobaczą w Was uczniów Pana Jezusa.