Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Współpraca

Nauczyciel - Rodzic

Start

fragment zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu

Tytuły

1. Nauczycielskie perypetie

7. Rozmowy z rodzicami. Poradnik dla nauczyciela

2. Nauczyciel, wychowawca, pedagog. Szkolne wyzwania

6. Nauczyciel - rodzic. Skuteczne porozumiewanie się

3. Jak przeżyć szkołę.

poradnik nie tyko dla rodziców

10. Rodzice w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców

8. Szkoła dialogu: scenariusze i prezentacje multimedialne na spotkania z rodzicami

4. Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów?

9. Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole. Nauczuciele i rodzice

5. Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców

12. Artykuły z czasopism

11. Gdy rodzic staje się roszczeniowy

Nauczycielskie perypetie. o wojnie wszystkich ze wszystkimi, Dariusz Chętkowski, Sopot: Gdańske Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.

Napisana błyskotliwie i z humorem książka opowiadająca o nauczycielach, uczniach i ich rodzicach jako najważniejszych podmiotach procesu edukacji. Autor realnie opisuje szkolną rzeczywistość, będąc przy tym ironiczny, krytyczny ale i autokrytyczny oraz szczery. Z humorem opowiada o swoich codziennych perypetiach - o sukcesach, ale i o błędach.

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza to źródło wiedzy teoretycznej i praktycznych wskazówek. Cześć druga - aneksy - zawiera szereg konkretnych propozycji metodycznych, gotowych scenariuszy, ciekawych pomysłów na zajęcia z dziećmi i młodzieżą, z rodzicami i nauczycielami.

Nauczyciel, wychowawca, pedagog. szkolne wyzwania, Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2013.

Poradnik w przystępny sposób dostarcza uczniom i rodzicom wiele prostych i skutecznych porad w jaki sposób odnieść sukces w szkole nie spędzjąc mnóstwa czasu nad książkami. To poradnik, który w atrakcyjnej formie pokazuje jak się uczyć oraz czym się kierować wybierając potencjalną ścieżkę kariery.

Jak przeżyć szkołę. poradnik nie tyko dla rodziców, Mateusz Kądziołka, Gdynia: Nova Res, 2018.

Autorka przedstawia typowe problemy w relacjąch między nauczycielami a rodzicami, wskazując ich przyczyny, mechanizmy utrwalania się oraz sposoby pokakonywania barier. Sporo miejsca poświęca kwestii zapobiegania trudnościom przez formułowanie realistycznych oczekiwań wobec rodziców, jasne ich wyrażanie oraz doskonalenie nauczycielskich umiejętności porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów.

Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów?, Mateusz Kądziołka, Gdynia: WSiP, 2007

Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców, Joahim Bauer, Słupsk: "Dobra Literatura", 2015.

Autor, badacz mózgu, lekarz i psychiatra, pokazuje perpektywy, dzięki którym szkoła może stać się miejscem przyjaznym dla wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. Uczniowie mogą w szkole odnaleźć drugi dom, nauczyciele zadowolenie i spełnienie w zawodzie, a rodzice nie musza dłużej tkwić w roli wrogów systemu i mogą czynnie uczestniczyć w życiu szkolnym swoich dzieci.

Autorka w swojej publikacji próbuje odpowiedzieć na pytania:

Jak można zainteresować rodzica tym, co dzieje się w szkole?
Jak w profesjonalny sposób informować rodzica o ocenach ucznia?
Jak rozwiązać problemy pojawiające się w kontaktach nauczyciel - rodzic?
Jak przeprowadzić wywiadówkę i opowiedzieć o słabych i mocnych stronach ich pociech?

Nauczyciel - Rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, Cindy J. Christopher, Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, 2004.

Poradnik podpowiada jak rozmawiać z tymi rodzicami, którzy nie potrafią lub nie chcą słuchać. Jak mówić, żeby słowa docierały i sprawiały, że rozmowa o problemie przełoży się na konkretne działanie.

W poradniku autorka odpowiada na 53, najczęściej zadawane przez nauczycieli, pytania dotyczące komunikacji z rodzicami.

Rozmowy z rodzicami. Pordnik dla nauczyciela, Anna Jankowska, Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012

Autorka proponuje wykorzystanie warsztatowej formy zajęć z rodzicami, bazującej na nowoczesnym modelu kształcenia, czyli uczeniu się przez doświadczanie i wykorzystywanie aktywizującech metod i technik nauczania, wzbogaconych prezentacją multimedianą.

W publikacji zamieszczono scenariusze 19 spotkań z rodzicami, które wykorzystać może wychowawca, pedagog czy psycholog szkolny.

Szkoła dialogu. scenariusze i prezentacje multimedialne na spotkania z rodzicami, Barbara Charczuk, Kraków: Wydawnictwo Rubikon, 2015.

Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole. Nauczyciele i rodzice, Anna Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal, Kraków: Impuls, 2018.

Publikacja podejmuje problematykę trzech obszarów zagadnień: nauczyciel w relacjąch odpowiedzialności, nauczyciel we wspólnocie pokoju nauczycielskiego, nauczyciel w sojuszu z rodzicami.

Propozycja polecana początkującym nauczycielom oraz studentom kierunków pedagogicznych i nauczycielskich.

Publikacja zawiera opisy: jak organizować zebrania z rodzicami, przekazywać informacje o ocenach i postępach dzieci, rozpoznawać oczekiwania rodziców, zbierać opinie, prowadzić korespondencje z rodzicami, organizować wspólne działania rodziców, nauczycieli i uczniów, projektować system działań prprpdzinnych w szkole, itd.

W książce zamieszczone zostały liczne przykłady dobrej praktyki. Materiały można kopiować, modyfikując na potrzeby własnych rozwiązań.

Rodzice w szkole. Poradnik dLa dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, Irena Dzierzgowska, Warszawa: CODN, 2000.

Autorka poradnika wskazuje techniki oraz metody skutecznej i przyjaznej komunikacji z rodzicem, techniki wywierania wpływu, obrony przed manipulacją.

W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania z zajęć warsztatowych autorki.

Gdy rodzic staje się roszczeniowy. Poradnik dla nauczycieli, Marzena Frąckowiak, Poznań: eMPi2, 2011

Dialog i współpraca nauczycieli i rodziców, Mikołaj Winiarski, Nowa Szkoła, 2002, nr 10, s. 4-8

Artukuły z czasopism

Nauczyciele i rodzice jako partnerzy w profilaktyce uzależnień, Iwona Rodek, Wychowanie na co dzień, 2008, nr 10-11, s. 5-9

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Ludzie, program, wydarzenia, Malgorzata Węgrzecka, Joanna Sakowska, Maria Talar, Wychowawca, 2013, nr 1, s. 5-9

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami: szansa czy zagrożenie?, Małgorzata Chojak, Nauczanie Początkowe, 2008/2009, nr 3, s. 65-71

Postawy rodziców i nauczycieli a jakość współpracy, Małgorzata Anna Banasiak, Wychowawca, 2013, nr 12, s. 26-27

Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze, Agnieszka Rowicka, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2013, nr 1, s. 40-45

Współpraca rodziców i nauczycieli - trudne, ważne i konieczne zadanie, Małgorzata Chojak, Nauczanie Początkowe, 2009/2010, nr 2, s. 7-14

Małgorzata Górska

Marzena Zawłocka

Wyboru dokonały:Bibliotekarze PBP w Wągrowcu