Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

On y va !

c'est comme les maths

LA GRAMMAIRE

exercices

Je finistu finisil/elle/on finit nous finiSSons vous finiSSez ils/elles fiSSent

-IRe-Dre-tre-oire

finir

-IR

parler

-ER

Je parletu parleil/elle/on parle nous parlons vous parlez ils/elles parlent

IL YA 3 GROUPES DE VERBES

Troisième groupe

Deuxième groupe

Je -s/xtu -s/xil/elle/on -t/d nous -ons vous -ez ils/elles -ent

Premier groupe

Prendre - brać,prendere, nehmen, to takeApprendre - uczuć się, imparare, lernen, to lernTendre - napiąć, tendere,spannen, stretch outvenir - przyjśc, venire, kommen, to comepartir - wyjechać/ wyjść, partire, abfahren, to gosortir - wyjść// wyciągnąć, uscire, hinausgehen/ aussteigen, go outmettre - założyć/ położyć itd., mettere, stellen, to putpermettre - pozwolic, permettere, lassen, to let/allow

VERBES DU 3ème GROUPE

Mogą być najróżniejsze, krótkie, długie, ważne, nieważne, częste lub rzadkie. 3cia grupa to trochę taka spółdzielnia wyrzutków - końcówki odmiany podobne (częściowo nawet do 1szej grupy), ale w sumie wszystko jest bardziej indywidualne.

Końcówek -e, -es, -e, - ent NIE CZYTAMY. Zatrzymujemy się na poprzedzającej je spółgłosce/ samogłosce (rzadziej).1,2,3 os. l.poj. oraz 3. os. liczby mnogiej wymawiają się TAK SAMO- ons [ą]-ez [e]

-e - ons-es - ez- e - ent

à noter

Les terminaisons du premier groupe

https://view.genial.ly/621cb9ef93b5df0017e13ede

Końcówek -s, -s, -t, - ent NIE CZYTAMY. Zatrzymujemy się na poprzedzającej je literze/ SS.-ons [ą]-ez [e]

-s - SSons-s - SSez- t - SSent

à noter

Les terminaisons du deuxième groupe

Końcówek -s, -s, -t, - ent NIE CZYTAMY. Zatrzymujemy się na poprzedzającej je spółgłosce lub samogłosce przed nią (je me/t/s)- ons [ą]-ez [e]Istnieje sporo oboczności tematu jak w przypadku prendre : je prend/s, tu prends, il prend, nous pren/ons, vous prenez, ils prennent

- s/ x - ons-s/ x - ez- t/ d - ent

à noter

Les terminaisons du troisième groupe

Je suisTu es/ t'esil/elle/on estnous sommesvous êtesils/elles sont

J'aiTu as/ t'asil/elle/on anous avonsvous avezils/elles ont

Etre

Avoir

LES ROIS DU 3ème GROUPE

2 czaswoniki są najbardziej n ieregularne w trzeciej grupie : être, avoir. Po pierwsze być i mieć jako najczęściej używane, najbardziej zmieniły swoje formy. Po drugie - pochodzą od odmiany tych czasowników w łacieni, gdzie już były zdeformowane.

Je sautetu sautesil /elle /on sauteNous sautonsvous sautezils/elles sautent

Je grandistu grandisil/elle/on granditNous grandissonsvous grandissezils grandissent

Nous lisons :

Sauter

Grandir

Sortir

Je sorstu sorsil/elle/on sortNous sortonsVous sortezIls sortent

Mettre

Je metstu metsil/elle/on metNous mettonsVous mettezIls mettent

Nous achet... la voitureElles achèt... la voitureVous achet... la voitureOn achèt... la voitureTu achèt... la voitureIls achèt... la voitureElle achèt... la voiture

Acheter

Nous lav... le lingeIls lav... le lingeJe lav... le lingeVous lav... le lingeOn lav... le lingeTu lav... le lingeElles lav... le lingeElle lav... le linge

Laver

Je visit... la villeNous visit... la villeIls visit... la villeOn visit.... la villeTu visit... la villeVous visit... la villeElle visit...la villeElles visit... la ville

Visiter

Je retard... la téléNous regard... la téléIls regard... la téléOn regard.... la téléTu regard... la téléVous regard... la téléElle regard...la téléElles regard... la télé

On met les terminaisons

Regarder

On forme des phrasesUżywamy podanych wyrazów i odmieniamy bezokoliczniki

Je; le matin; LAVER; le visage.Ils; au travail; PENSERNous; sous; MARCHER; la pluieTu; la maison; ACHETERVous; l'arrêt de bus; CHERCHERLe vent; fort; SOUFFLER; dans la villeOn; un gâteau; CUISINER; pour mamanElles; tard; ARRIVERLe chien; très haut; SAUTER

Kocham makaronJem jabłkoKupujemy domWiktor chodzi szybkoAnna telefonuje Mama i tata śpiewają razemPodróżuje się (man) dobrze pociągiemWy tańczycie salsę.

On traduit des phrasesdu polonais au français

BRAVO !