Want to make creations as awesome as this one?

Guia bàsica per saber com són les proves d'accés a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de l'Institut del Teatre

Transcript

Guia bàsica per saber com són les proves d'accés

Proves d'accés
Escola Superior d'Art Dramàtic

Cal aprovar el bloc A per poder fer les proves del B

Les proves consten de dos blocs: A i B

Bloc A

1

A1

A2

VS

 • Prova específica segons especialitat

 • Prova comuna per a les tres especialitats

La prova A es divideix en 2 parts:

 • Sobre el fragment d’una de les obres indicades i qüestionari del conjunt de textos

 • Es lliuren una o més imatges en el moment de la prova

Comentari de text

Anàlisi d'imatges

La prova comuna A1 té dos exercicis:

Prova específica Interpretació

A2

Inclou quatre exercicis pràctics de:


 • Interpretació
 • Veu/dicció
 • Moviment
 • Música i cant

A2 - Interpretació

Prova específica Escenografia

A2

Inclou dos exercicis pràctics:


 • Elaborar un quadern d'esbossos a partir d'una localització
 • Recrear amb la tècnica del dibuix lliure la localització i el quadern d'esbossos


A2 - Escenografia

Prova específica Direcció escènica i Dramatúrgia

A2

Inclou dos exercicis pràctics:


 • Anàlisi dramatúrgica escrita d'un text
 • Escenificació, assaig i comentari oral d'un text

A2 - Direcció i Dramatúrgia

Bloc B

2

Es desenvolupa a partir de:


 • Material presentat a l'exercici 1 de la prova A2

 • Propostes de treball coral i per parelles (indicades per la comissió avaluadora)

Interpretació

Escenografia

Cal fer una proposta de disseny escenogràfic (espai, llum i personatges) amb les següents parts:


 • Redacció de la memòria
 • Justificació de les fonts utilitzades
 • Presentació de la proposta
 • Defensa oral de la proposta

Direcció i Dramatúrgia

Inclou dos exercicis pràctics:


 • Estructuració i escriptura d’un text dramàtic (segons pautes)

 • Escenificació d'un text dramàtic i presentació oral de la proposta

Prova B

 • Cal aprovar el bloc A per poder fer les proves del B

 • La prova A es qualifica amb APTE o NO APTE

 • Els aptes passen a la prova B, i la qualificació final és la de la prova B

Important

Portes obertes

Calendari

Inscripcions a les proves d'accés d'Escenografia i

de Direcció i Dramatúrgia

Inscripcions proves d'accés Interpretació

Prova A1

comuna

Prova A2

Escenografia i Direcció i Dramatúrgia

Prova A2 Interpretació

Prova B

Escenografia i Direcció i Dramatúrgia

Prova B

Interpretació

Del 27 de març al 21 d’abril de 2023 (ambdós inclosos)

De l'11 d’abril al 10 de maig de 2023 (ambdós inclosos)

27 de maig de 2023

Escenografia: 27 i 28 de juny de 2023.

Direcció i dramatúrgia: 28 i 29 de juny de 2023.

Dia 11, 12, 18, 19, 25, 26, 31 de maig i 1 de juny de 2023
L’aspirant serà citat per un dels anteriors dies.

12 i 13 de juny de 2023

19, 20, 21, 22, 23, 26 i 27 de juny de 2023.

L’aspirant haurà de tenir disponibilitat durant aquests dies de juny i serà citat durant la franja de matí i/o tarda.

Consulta la llista de reproducció del nostre Youtube de

l'Escola Superior d'Art Dramàtic

Més informació dels estudis superiors d'art dramàtic:

+ Informació

Proves d'accés

Secretaria Acadèmica

secretaria@institutdelteatre.cat

Calendari, bases de les proves, contingut i molt més

Portes obertes

Futurs Estudiants

Sessions per conèixer els estudis de les tres especialitats

Perfil d'ingrés, requisits d'accés i altres informacions

Consulta la nostra web i subscriu-te al butlletí de notícies per estar al dia

Més informació a www.institutdelteatre.cat

Institut del Teatre