Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Вимоги щодо викладання технології у зпо

START

Наказ МОН від 20.04.2018 № 408 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальноїсередньої освіти ІІІ ступеня

Навчання здійснюється за програмою, затвердженою наказом МОН від
23.10.2017 № 1407, яка розміщена на офіційному вебсайті Міністерства

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogramy.html)

Навчальна програма «Технології» (рівень стандарту) має модульну структуру і складається з десяти обов’язково-вибіркових навчальних модулів:
«Дизайн предметів інтер’єру», «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва», «Дизайн сучасного одягу», «Краса та здоров’я», «Кулінарія», «Ландшафтний дизайн», «Основи підприємницької діяльності», «Основи автоматики і робототехніки», «Комп’ютерне проектування», «Креслення», з яких обирають три

Кількість годин, що відводиться на вивчення кожного з трьох обраних модулів, визначається з урахуванням особливостей проектної діяльності учнів, матеріальних можливостей навчального закладу.
Розглядається та затверджується на засіданні методичної комісії


Робоча навчальна програма

Робочу програму затверджує керівник навчального закладу.


Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit congue curae ac volutpat, parturient taciti ridiculus varius ad dignissim cursus euismod habitasse himenaeos.

Щодо методичних рекомендацій щодо викладання трудового навчання (технології) та креслення 2018/2019 навчальному році. Лист МОН № 1/9-415 від 3 липня 2018 р.

  • Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році. Лист ІМЗО № 22.1/10-1775 від 11.08.21 року

Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року. Лист МОН від 01 квітня 2022 р. № 290ист МОН від 01 квітня 2022 р. № 290

Нормативні документи


Така академічна автономія учителя «обмежена» лише запланованими очікуваними результатами навчально-пізнавальної діяльності учнів, які визначають логіку його підготовки до навчального року, семестру, розділу чи окремого уроку.

При плануванні навчального процесу учитель самостійно формує теми, які учням необхідно засвоїти, зважаючи на обрані для виготовлення об'єкти проектування, визначає і планує необхідну кількість навчальних годин, необхідних учням для вивчення відповідних процесів з обробки матеріалу тощо.

Щодо методичних рекомендацій щодо викладання трудового навчання (технології) та креслення 2018/2019 навчальному році. Лист МОН № 1/9-415 від 3 липня 2018 р.


Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit congue curae ac volutpat, parturient taciti ridiculus varius ad dignissim cursus euismod habitasse himenaeos.

формування компетентностей
розвитку компетентностей
перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей
корекції основних компетентностей
комбінований урок


Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

Рекомендовані форми організації освітнього процесу


Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit congue curae ac volutpat, parturient taciti ridiculus varius ad dignissim cursus euismod habitasse himenaeos.

Підсумкове оцінювання

https://zohmnmc.blogspot.com/

Масові заходи

.

Підручники


Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit congue curae ac volutpat, parturient taciti ridiculus varius ad dignissim cursus euismod habitasse himenaeos.