Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

CURS 2022-2023

TOTA LA INFORMACIÓ AL PODCAST D'SPOTIFY

informació i suggeriments

tipus de sol·licituds

documentació a adjuntar

vídeo explicatiu com fer la sol·licitud

Què em cal per omplir la sol·licitud?

Des del curs passat totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la

possibilitat de full de preinscripció en paper.

· No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en

primera opció.

· Hi ha dos tipus de sol·licitud:

o Electrònica: cal identificació digital

o Suport informàtic: sense identificació digital


- Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d'on es fa la sol·licitud.

- El codi de centre de la nostra escola és 08023669, el necessitareu per indicar a quin centre voleu

prescriure-us.

- Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots

els drets d'adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.

- No es poden presentar dues sol·licituds a dos centres diferents, en cap cas.

- Només es poden presentar una sol·licitud indicant per ordre de preferència els diferents

centres que us interessin.1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve,

IdCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil,

l’idCat Mòbil, us expliquem com:

Cal complir els requisits següents:

· Ser major de 16 anys

· Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta

de residència comunitària

· Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes

d’identificació i contacte

· Targeta sanitària per la teva identificació

Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de

com fer-ho.

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el

número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un

tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per

introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU)

que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades

personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de

casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà

fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions

implicades.

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm.

d’Identificació d’alumne i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades

amb les administracions implicades i adjuntar escanejada o fotografiada la

documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la

que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

SISTEMA DE PUNTUACIONS DE LA PREINSCRIPCIÓ

Quan un centre educatiu rep més sol·licituds que places disponibles, s'aplica aquests sistema per decidir qui obté plaça de manera ordenada i transparent.

1. L'existència de germans o germanes que ja estudiïn en el mateix centre educatiu: 50 punts


2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o mare a l'escola (les puntuacions són excloents entre si):
- quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que demanin en primer lloc: 30 punts
- Quan la ubicació del lloc de feina del pare, mare o tutor/a està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc: 20 punts

3. Quan la família rep la renda garantida de ciutadania, 15 punts

Criteris prioritaris

Criteris complementaris

1. Criteri del pare, mare o tutor/a legal treballant al centre educatiu en el moment en que es presenta la sol•licitud.: 10 punts


2. Formar part d'una família nombrosa: 10 punts

3. Formar part d'una família monoparental: 10 punts

4. Ser bessó o trigemin: 10 punts

5. Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar: 10 punts

6. Si algun membre de la família té una discapacitat o el mateix alumne/a objecte de la sol•licitud: 15 punts

7. Per tenir una condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts

On em puc adreçar si tinc cap dubte?

Enviant un correu a: a8023669@xtec.cat

Ens posarem en contacte amb vosaltres per ajudar-vos en el procés

Web amb tota la informació de la preinscripció 2022-2023.


Activa del 7 al 21 de març.