Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MASZ WIADOMOŚĆ!!

Szkoła PodstawowazOddziałami IntegracyjnymiNr 2wSzczytniezapraszaCięwniezwykłą podróż...do sukcesu...

Gdy wspominam SP2...

Wiele osób, które ukończyły naszą szkołę osiągnęły w swoim życiu ogromny sukces. W gronie tym znajdują się: np. sportowiec: Konrad Bukowiecki, lider zespołu Hunter: Paweł Grzegorczyk, czy też znana piosenkarka: Katarzyna Hain (Stashka). Posłuchajmy wspomnień naszej absolwentki: Stashki...

ZAPRASZAMY

Cię na spacer wirtualny ponaszej szkole,który umili Ci piosenkaSTASHKI

sukcesy szkolne:

certyfikat: "Szkoła Promująca Zdrowie"certyfikat: "Szkoła Zd@lna"certyfikat: „Szkoła przyjazna osobom niewidomym"zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie: „Klasowy elementarz niemarnowania”wygrana w ogólnopolskim konkursie pt.: "Jestem Ekobohaterem"nagranie szkolnego teledysku do piosenki: "Jerusalema Dance"wygranie Konkursu Kolęd i Pastorałek Online organizowanym przez Miejski Dom Kultury w SzczytnieII miejsce w konkursie na najbardziej usportowioną szkołę powiatu szczycieńskiegoudział w akcji Pho3nix dla WOŚP - zajęcie VIII miejsca wśród polskich podstawówek

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE!

zdrowienajważniejsze!

szkoła zd@lna

szkoła zdolna

„SZKOŁAPRZYJAZNAOSOBOMNIEWIDOMYM"

GłównaWygranaW konkursie ogólnopolskim

Wygrana wogólnopolskim konkursie:"Nauka z klasą"

NASZ SZKOLNY TANIEC...

wspólne kolędowanie...

najbardziejusportowiona szkoław szczytnie!

VIII miejsce w Ogólnopolskim konkursie dlaSzkół Podstawowych na największą liczbę kroków

INNE CERTYFIKATY:

DZIAŁANIA szkoły:

wspieranie dzieci dzięki różnorodnymzajęciom specjalistycznymSzlachetna Paczka, WOŚP i inne działania charytatywneudział w programie edukacyjnym "Być jak Ignacy" (działalność koła naukowego "Explorer")działalność koła teatralnegowspółpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim poprzez udział w zajęciach UniwersytetuMłodego Odkrywcywspieranie działalności drużyny harcerskiej igromady zuchowej

zajęcia specjalistyczneProwadzone w szkole:

Terapia metodą Tomatisa - dla dzieci z problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami komunikacji językowej;

Zajęcia logopedyczne z elementami integracji sensorycznej - ich celem jest profilaktyka i korekcja zaburzeń mowy;

Zajęcia psychoedukacyjne- ich celem jest rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej, pomoc uczniom w pokonywaniu trudności w kontaktach z rówieśnikami;

Terapia Metodą Warnkego - stymulująca funkcje przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego;

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- usprawniają funkcje zaburzeń poznawczych, percepcji słuchowej, wzrokoweji ruchowej, sprawności manualnej i grafomotoryki;

Gimnastyka korekcyjna, której celem jest kształtowanie i wyrabianie poprawnej postawy ciała, usprawnianie aparatu ruchu.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne- wspierają w pokonywaniu trudności w kontaktach z rówieśnikami oraz w konstruktywnym zarządzaniu własnymi emocjami;

Zajęcia z psychologiem- wspierająceprawidłowy rozwój emocjonalny dziecka;

Zajęcia rewalidacyjne- usprawniające zaburzone funkcje rozwojowe w zakresie słuchu, wzroku oraz procesy intelektualne;

Wsparcie nauczycieli współorganizujących- wspieranie funkcjonowania uczniów podczas zajęć edukacyjnych;

szlachetna paczka

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ pOMOCY

AKCJE CHARYTATYWNE:

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

zbiórka na rzeczBartusia Pieczyńskiego,na rehabilitację po wypadku

pomoc dla Weronikichorej na nowotwór

kiermasz na leczenie Księdza Proboszcza - Andrzeja Preussa

AKCJE CHARYTATYWNE:

zbiórka żywności dla PCK

zbiórki karmy dla schroniska

Mikołajkowa Zbiórka dlachorych dzieci przebywającychw szpitalu w Olsztynie

"Zbieraj kilometry i pomagaj!" -

akcja wspierana przez Bank Spółdzielczy - zorganizowanaprzez SP2 na rzecz mamy naszych uczniów walczącej z chorobą:

koło naukowe"EXPLORER"

koło teatralne

udział w zajęciachUniwersytetu Młodego Odkrywcy na UWM

CZUWAJ!

CIEKAWE WYDARZENIA:

Święto Latawca

spotkania zMisjonarzami

"Sprzątanie Świata"

"zielona szkoła"

"Wojcieszki-Ucieszki"

Jeśli to Ciebie szukamy - nie wahaj się!Skorzystajz naszej oferty idołączdogrona,,dwójkowej rodzinki”. Do zobaczenia już wkrótce!

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ i zapraszamy