Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Autor: Anna Krygier

W CZASIE WOJENescape room

Sąsiedzi nas atakują! Musimy odeprzeć ich ataki! Wysyłam Cię z tajną misją. Znajdź skrzynię z tajną wiadomością.

Najpierw uzupełnij wiadomość - zapisz odpowiednie daty przy podanych wydarzeniach. Zapisuj same liczby.

sprawdź

Bitwa pod Wiedniem

RADA

Bitwa pod Cecorą

Śluby lwowskie

Błąd!

Bitwa pod Beresteczkiem

Obrona Jasnej Góry

Bitwa pod Kircholmem

Bitwa pod Kłuszynem

Masz klucz. Idźmy do zbrojowni, by uzbroić oddziały. Dopasuj broń do odpowiedniego żołnierza.

Dobierz broń dla pikiniera. Przenieś właściwą broń na tarczę.

Imperium Osmańskie

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Szwecja

Rosja

Jaki kraj posiadał oddziały pikinierów?

A teraz przenieś na tarczę najbardziej charakterystyczny element dla husarza.

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Imperium Osmańskie

Rosja

Szwecja

Jaki kraj posiadał oddziały husarii?

Ostatni oddział to muszkieterowie - wybierz dla nich broń.

ochronną

palną

białą

Jakim rodzajem broni posługiwali się muszkieterowie?

Czas posadzić króla na tronie. Uporządkuj chronologicznie władców, którzy rządzili w Polsce w XVII w.

Podczas wojny potrzebny jest dobry dowódca. Poznaj bliżej kwalifikacje tych znanych w XVII w.

Hetman polski, który zasłynął w czasie bitwy pod Kirchelmem oraz pod Chocimiem

Hetman polski dowodzący oddziałami polskimi podczas wyprawy na Rosję w 1610 r. Zginął w czasie bitwy z Turkami pod Cecorą

Najpierw jako hetman dowodził polskimi oddziałami w bitwie pod Chocimiem, a potem jako król przyczynił się do wygranej pod Wiedniem

Jan IIISobieski

Stanisław Żółkiewski

Jan Karol Chodkiewicz

ZACZNIJ OD NOWA

SPRAWDŹ

Wojny kończą się pokojem lub rozejmem. Dopasuj odpowiednie pokoje lub rozejmy do właściwej kategorii.

1634 r.

pokój w Polanowie

pokój karłowicki

1699 r.

rozejm w Starym Targu

1629 r.

pokój Grzymułtowskiego

1686 r.

1660 r.

pokój w Oliwie

rozejm w Andruszowie

1667 r.

pokój w Buczaczu

1672 r.

IMPERIUM OSMAŃSKIE

SZWECJA

ROSJA

Wskaż prawidłowy pokój. Jeśli wskażesz błędną odpowiedź, to wrócisz do początku gry.

rozejm w Andruszowie

pokój Grzymułtowskiego

pokój w Polanowie

Polska utrzymała w swoim posiadaniu ziemie smoleńską, siewierską i czernihowską.

pokój w Oliwie

pokój w Polanowie

pokój w Sztumskiej Wsi

Szwecja zatrzymała Inflanty, a król Polski miał zrzec się pretensji do szwedzkiej korony

rozejm w Andruszowie

pokój w Karłowicach

rozejm w Starym Targu

Polska odzyskała Podole.

Przeszukaj teraz salę i poszukaj tajnej wiadomości i szyfratora.

POWRÓT

POWRÓT

Nic tu nie ma. Wróć i szukaj dalej.

POWRÓT

sprawdź

POWRÓT

sprawdź

POWRÓT

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Odpowiedz na pytania, aby dostać kod do drzwi.

BŁĄD

1627

BRAWO

12345

POWRÓT

Gratulacje!Przekaż wiadomość władcy, żeby się zastanowił, do czego mogą doprowadzić wojny. Podziel się swoim zwycięstwem z nauczycielem.

CHYBA NIE

1410

BRAWO!

12345

Przej∂ź do następnego pytania

WPROWADŹDATĘ

W którym roku była Bitwa pod Grunwaldem?

Jeśli korzystasz z tych kodów musisz je zgrupować z jakimś elementem. Możesz użyc kilku na 1 slajdzie.

ERREUR

1410

OUVERT

12345

réponse

Nad okienkiem "s" zamiast słowa "response" wpisz prawidłową odpowiedź

z okienkiem "q" zgrupuj element, który ma się pojawić po wpisaniu prawidłowej odpowiedzi

skrypt do umieszczenia na slajdzie (w 1 egzemplarzu; można pomniejszyć)

Zestaw do kopiowania i powielania

BRAWO

BŁĄD

SPAIN

ITALY

POLAND

MADRID

ROME

WARSAW

ZACZNIJ OD NOWA

SPRAWDŹ

KOD: ???

<script> var mp = prompt('KOD DO DRZWI'); if (mp == 'Raginis') { location.href = 'https://view.genial.ly/5f1b281cfbeabf0cf7b3c818?idSlide=f7ff77a7-d465-4468-906b-edce755a1a02'; } else { location.href = 'https://view.genial.ly/5f1b281cfbeabf0cf7b3c818?idSlide=740050dd-665d-4794-b8ff-662fd243df09'; }</script>

sprawdź

elementy do zgrupowania z obiektem genially!

automatycznie maskuje/ukrywa elementy na stronie

1.przybliża/ oddala przy kliknięciu (lewy/prawy) 2.przybliża 2x po najechaniu (OVER/OUT)1

oddala X2 przy każdym kliknięciu (1. przy kliknięciu, 2. prawym przyciskiem, 3. po najechaniu

przybliża X2 przy każdym kliknięciu (1. przy kliknięciu, 2. prawym przyciskiem, 3. po najechaniu

Obrót o +15 stopni przy każdym kliknięciu (1. przy kliknięciu, 2. prawym przyciskiem, 3. po najechaniu

Two days ago I Tom.

Yesterday he new shoes.

met

bought

Last week she to Paris.

flew

Wpisz we właściwej formie: meet, buy, fly. Sprawdź.

Błąd!

sprawdź

maszyna do pisania

mapa

Kryptowanie-dekryptowanie

Malowanie kodu literkowego

KOLEJNE ZADANIE

...........

gen. Erwin Rommel

...........

gen. Douglas MacArthur

...........

gen. Dwight Eisenhower

...........

gen. Friedrich von Paulus

...........

gen. Charles de Gaulle

...........

Winston Churchill

...........

Philippe Pétain

autor taktyki żabich skoków

amer. gen., dowódca operacji "Overlord"

dowódca sił niemieckich w bitwie o Stalingrad

premier Wielkiej Brytanii

dowódca Afrika Korps

stał na czele Komitetu Wolnej Francji

stał na czele Państwa Vichy