Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

W CZASIE WOJEN
escape room

Autor: Anna Krygier

Sąsiedzi nas atakują! Musimy odeprzeć ich ataki! Wysyłam Cię z tajną misją. Znajdź skrzynię z tajną wiadomością.

Najpierw uzupełnij wiadomość - zapisz odpowiednie daty przy podanych wydarzeniach. Zapisuj same liczby.

Bitwa pod Kłuszynem

Bitwa pod Kircholmem

Obrona Jasnej Góry

Bitwa pod Beresteczkiem

Błąd!

Śluby lwowskie

Bitwa pod Cecorą

RADA

Bitwa pod Wiedniem

sprawdź

Masz zapisać daty, ale pisz tylko liczby, czyli np. 1601

Masz klucz. Idźmy do zbrojowni, by uzbroić oddziały. Dopasuj broń do odpowiedniego żołnierza.

Dobierz broń dla pikiniera. Przenieś właściwą broń
na tarczę.

Jaki kraj posiadał

oddziały pikinierów?

Rosja

Szwecja

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Imperium Osmańskie

A teraz przenieś na tarczę najbardziej charakterystyczny element dla husarza.

Jaki kraj posiadał

oddziały husarii?

Szwecja

Rosja

Imperium Osmańskie

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Ostatni oddział to muszkieterowie - wybierz dla nich broń.

Jakim rodzajem broni posługiwali się muszkieterowie?

białą

palną

ochronną

Czas posadzić króla
na tronie. Uporządkuj chronologicznie władców, którzy rządzili
w Polsce w XVII w.

1

2

3

4

5

Uporządkuj chronologicznie królów Polski. Przenieś ich portrety na odpowiednią liczbę.

Podczas wojny potrzebny jest dobry dowódca. Poznaj bliżej kwalifikacje tych znanych w XVII w.

SPRAWDŹ

ZACZNIJ OD NOWA

Jan Karol
Chodkiewicz

Stanisław Żółkiewski

Jan III
Sobieski

Najpierw jako hetman dowodził polskimi oddziałami w bitwie pod Chocimiem, a potem jako król przyczynił się do wygranej pod Wiedniem

Hetman polski dowodzący oddziałami polskimi podczas wyprawy na Rosję w 1610 r. Zginął w czasie bitwy z Turkami pod Cecorą

Hetman polski, który zasłynął w czasie bitwy pod Kirchelmem oraz pod Chocimiem

Kliknij w punkt przy dowódcy, a potem w punkt przy opisie. Gdy zaznaczysz wszystko, kliknij "Sprawdź". Musisz mieć 3 prawidłowe odpowiedzi.

Wojny kończą się pokojem lub rozejmem. Dopasuj odpowiednie pokoje lub rozejmy do właściwej kategorii.

ROSJA

SZWECJA

IMPERIUM OSMAŃSKIE

1672 r.

pokój w Buczaczu

1667 r.

rozejm w Andruszowie

pokój w Oliwie

1660 r.

1686 r.

pokój Grzymułtowskiego

1629 r.

rozejm w Starym Targu

1699 r.

pokój karłowicki

pokój w Polanowie

1634 r.

Przyporządkuj pokoje/rozejmy do odpowiedniego kraju oraz właściwej daty.

Przeciągnij nazwę pokoju lub rozejmu na odpowiednią datę.

Wskaż prawidłowy pokój. Jeśli wskażesz błędną odpowiedź, to wrócisz
do początku gry.

Polska utrzymała w swoim posiadaniu ziemie smoleńską, siewierską i czernihowską.

pokój w Polanowie

pokój Grzymułtowskiego

rozejm
w Andruszowie

Szwecja zatrzymała Inflanty, a król Polski miał zrzec się pretensji do szwedzkiej korony

pokój w Sztumskiej Wsi

pokój w Polanowie

pokój w Oliwie

Polska odzyskała Podole.

rozejm w Starym Targu

pokój w Karłowicach

rozejm
w Andruszowie

Przeszukaj teraz salę
i poszukaj tajnej wiadomości i szyfratora.

Znajdź ZAKODOWANĄ WIADOMOŚĆ i SZYFRATOR. Za pomocą szyfratora odkoduj wiadomość. Gdy to zrobisz, kliknij w pióro i wpisz DRUKOWANYMI LITERAMI odkodowaną wiadomość.

POWRÓT

POWRÓT

POWRÓT

Nic tu nie ma. Wróć i szukaj dalej.

POWRÓT

sprawdź

Kliknij w kartkę

sprawdź

_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

POWRÓT

Odpowiedz
na pytania, aby dostać kod
do drzwi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

POWRÓT

12345

BRAWO

1627

BŁĄD

Znajdź klucz za pomocą świecy.

Gratulacje!
Przekaż wiadomość władcy, żeby się zastanowił, do czego mogą doprowadzić wojny.
Podziel się swoim zwycięstwem z nauczycielem.

W którym roku była Bitwa pod Grunwaldem?

WPROWADŹ

DATĘ

Przej∂ź do następnego pytania

12345

BRAWO!

1410

CHYBA NIE

12345

OUVERT

1410

ERREUR

Jeśli korzystasz z tych kodów musisz je zgrupować z jakimś elementem. Możesz użyc kilku na 1 slajdzie.

Zestaw do kopiowania i powielania

skrypt do umieszczenia na slajdzie (w 1 egzemplarzu; można pomniejszyć)

z okienkiem "q" zgrupuj element, który ma się pojawić po wpisaniu prawidłowej odpowiedzi

Nad okienkiem "s" zamiast słowa "response" wpisz prawidłową odpowiedź

réponse

SPRAWDŹ

ZACZNIJ OD NOWA

WARSAW

ROME

MADRID

POLAND

ITALY

SPAIN

BŁĄD

BRAWO

<script>
var mp = prompt('KOD DO DRZWI');
if (mp == 'Raginis')
{
location.href = 'https://view.genial.ly/5f1b281cfbeabf0cf7b3c818?idSlide=f7ff77a7-d465-4468-906b-edce755a1a02';
}
else
{
location.href = 'https://view.genial.ly/5f1b281cfbeabf0cf7b3c818?idSlide=740050dd-665d-4794-b8ff-662fd243df09';
}

</script>

KOD: ???

sprawdź

Obrót o +15 stopni przy każdym kliknięciu (1. przy kliknięciu, 2. prawym przyciskiem, 3. po najechaniu

przybliża X2 przy każdym kliknięciu (1. przy kliknięciu, 2. prawym przyciskiem, 3. po najechaniu

oddala X2 przy każdym kliknięciu (1. przy kliknięciu, 2. prawym przyciskiem, 3. po najechaniu

1.przybliża/ oddala przy kliknięciu (lewy/prawy) 2.przybliża 2x po najechaniu (OVER/OUT)1

automatycznie maskuje/ukrywa elementy na stronie

elementy do zgrupowania z obiektem genially!

Wpisz we właściwej formie: meet, buy, fly. Sprawdź.

flew

Last week she to Paris.

bought

met

Yesterday he new shoes.

Two days ago I Tom.

sprawdź

Błąd!

Zastanów się dokładnie.

maszyna do pisania


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Malowanie kodu literkowego

Kryptowanie-dekryptowanie

mapa

stał na czele Państwa Vichy

stał na czele Komitetu Wolnej Francji

dowódca Afrika Korps

premier Wielkiej Brytanii

dowódca sił niemieckich w bitwie o Stalingrad

amer. gen., dowódca operacji "Overlord"

autor taktyki żabich skoków

Philippe Pétain

...........

Winston Churchill

...........

gen. Charles de Gaulle

...........

gen. Friedrich von Paulus

...........

gen. Dwight Eisenhower

...........

gen. Douglas MacArthur

...........

gen. Erwin Rommel

...........

KOLEJNE
ZADANIE