Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1

Oferta edukacyjna

Misja szkoły

"Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku".

Nasza szkoła

istnieje 47 lat

Jej pierwotna nazwa to Zasadnicza Szkoła Górnicza Kopalni Węgla Brunatnego
w Bełchatowie.

Początki istnienia

Przez lata nazwa szkoły wielokrotnie ulegała zmianie. Obecnie od roku szkolnego 2019/2020 nosi nazwę Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. Ludwika Czyżewskiego.

W późniejszych latach powstało IV Liceum Ogólnokształcące.

Kolejnym krokiem było utworzenie Technikum Energetycznego.

Pułkownik piechoty Wojska Polskiego Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Armii Krajowej.

gen. bryg. Ludwik Czyżewski
(1892 - 1985)

Patron szkoły

Technikum Energetyczne

IV Liceum Ogólnokształcące

Branżowa Szkoła

I Stopnia nr 1

W skład

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1
Wchodzą:

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego szkołę

Wspieramy rozwój naszych uczniów...

Uczestniczymy także w programie stypendialnym dla najzdolniejszych uczniów.

Uczestniczymy w projekcie stypendialnym realizowanym przez Województwo Łódzkie wspierającym uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce.

„Liga Zawodowców –
program stypendialny Województwa Łódzkiego”

„Zawodowcy w Łódzkiem –
stypendia dla najzdolniejszych"

Realizujemy projekt „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP nr 1 w Bełchatowie” dla uczniów III i IV klasy Technikum Energetycznego.

W ramach projektu realizowane są szkolenia z obowiązujących międzynarodowych standardów montażu i napraw elektronicznych.

„Kosmiczna wiedza" -
projekt unijny

KOSMICZNA WIEDZA

Prowadzimy kształcenie
w Technikum Energetycznym w klasach pod patronatem PGE, w których przyznawane jest stypendium motywacyjne dla uczniów mających średnią powyżej 4,50.

Stypendium PGE

Co roku mamy wśród uczniów absolwenta, który uzyskuje wysokie miejsce w konkursie oragnozowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Technik Absolwent Roku

Podczas praktycznych zajęć korzystamy z doskonale wyposażonych pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego.

W CKZ znajdują się pracownie:

 • automatyki
 • budowlane
 • elektryczne
 • elektroniczne
 • mechaniczne
 • samochodowe
 • spawalnicze
 • śluskarskie
 • odnawialnych źródeł energii

Nasza praktyczna baza dydaktyczna

Podczas sportowych zajęć korzystamy z obiektów Powiatowego Centrum Sportu.

Nasza sportowa baza dydaktyczna

Obiekty PCS to:

 • Stadion lekkoatletyczny
 • Pływalnia kryta
 • Hala letnia
 • Lodowisko
 • Sala fitness
 • Sala gimnastyczna
 • Boisko

Zawody sportowe

Nasi uczniowie biorą udział w licznych zawodach sportowych zdobywając wysokie miejsca.

Bierzemy udział w zbiórce na rzecz WOŚP

Zorganizowaliśmy akcję #KOMÓRKOMANIA szerzącą ideę dawstwa szpiku kostnego

Działamy społecznie

Szkolny wolontariat organizuje zbiórki dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej
w Bełchatowie

Organizujemy akcje krwiodawstwa

Wspieramy akcję organizowaną przez Miejski OSrodek Pomocy Społecznej "Ocalić od zapomnienia" - porządkujemy groby osób samotnych i bezdomnych

Szkolny Klub Wolontariusza uczestniczył w akcji "Spacer z seniorami" dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Rozwijamy się artystycznie...

Nasza szkoła od wielu lat słynie między innymi z klas mundurowych, które mają bogaty program zajęć dodatkowych. Organizowane są we współpracy z różnymi instytucjami:


 • 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim,
 • Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie,
 • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie,
 • Zarządem Powiatowym Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Bełchatowie,
 • Żandarmerią Wojskową,- Obroną Cywilną,- Ośrodkiem Szkolenia Policji w Sieradzu,
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu,
 • Szkołą Aspirantów Pożarnictwa w Częstochowie,
 • Aresztem Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Klubem Strzeleckim „10-tka” w Radomsku,
 • Społeczną Akademią Nauk w Bełchatowie,
 • Związkiem Strzeleckim „Strzelec” w Bełchatowie.

Współpraca

Nasza szkoła w obiektywie

Jaką szkołę wybrać?
Jaki zawód będzie najlepszy?
Liceum, technikum, szkoła branżowa...?

Zapraszamy!

Dyrektor ZSP nr 1
im. gen. Ludwika Czyżewskiego
w Bełchatowie
wraz z Gronem Pedagogicznym