Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zespół Szkół Budowlanych w Pile

ZSB w Pile, ul. Kilińskiego 16, 64-920 Piła,(67) 212 61 81, www.zsb.pila.pl

szkoła branżowa

technikum

Technikum

technik budownictwa

technik automatyk

technik elektryk

5-letnie technikum

W trakcie nauki egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin maturalny po zakończeniu etapu kształcenia.

technik renowacji elementów architektury

technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Zajęcia praktyczne w pracowniach

Wycieczki przedmiotowe i wyjścia na budowę

Umiejętnościi możliwe zatrudnienie

Kołobudowlane

(zasady projektowania wnętrz z zastosowaniem nowoczesnych materiałów budowlanych)

z elementami projektowania wnętrz

Umiejętności i zatrudnienie

Umiejętności:

 • Zasady pracy w zespole projektowym, brygadzie roboczej na budowie
 • Szeroka wiedza z zakresu podstaw budownictwa, organizacji robót i projektowania obiektów i wnętrz
 • Nauka obsługi programów do projektowania i kosztorysowania robót budowlanych

- firmy budowlane, wykonawstwo- zakłady produkcyjne- biura architektoniczne - projektowanie- biura geodezyjne- urzędy administracji publicznej- własna działalność gospodarcza

Możliwe zatrudnienie:

Zajęcia praktyczne

W klasach starszych traficie do Pracodawców gdzie poznacie budownictwo w praktyce. Mnóstwo firm na naszym lokalnym rynku z chęcią dzieli się wiedzą zarówno na budowie jak i w biurach projektowych, a zdobyte umiejętności pozwolą na Wasz szeroki rozwój.

Zajęcia praktyczne w pracowni budowlanej to mała próba Waszych manualnych zdolności, ale to nic jeśli ich nie posiadacie. Wszystkiego Was nauczę, pokażę narzędzia, a czas spędzony w pracowni będzie najfajniejszym dniem tygodnia.

Wycieczki przedmiotowe i wizyty na budowie

Koło budowlane

Być może w tym miejscu powstaną pomysły Waszych przyszłych biznesów :) Moim zadaniem jest stworzyć Wam przestrzeń, abyście mogli rozwinąć skrzydła. Będę Was wspierać i służyć pomocą, gdy będziecie jej potrzebować.

Tutaj dzieją się fantastyczne rzeczy. Tutaj realizujemy Wasze projekty, tutaj to Wy jesteście gospodarzami. Te zajęcia tworzą Wasze zaangażowanie, pomysłowość, pracowitość, poczucie humoru .....

Technik elektryk

z elementami instalacji inteligentnych i OZE

Technik elektryk wykonuje prace związane z montażem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Do zadań wykonywanych przez technika elektryka należą badania i kontrola urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.

Możliwe zatrudnienie:

 • firmy zajmujące się wykonywaniem sieci i instalacji elektrycznych
 • biura projektowe
 • urzędy administracji publicznej
 • zakłady energetyczne i produkcyjne
 • własna działalność gospodarcza

Zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej

Praktyki zawodowe u Pracodawców

ddddddd

Technik automatyk

 • Automatyka gości w naszych domach, biurach, występuje we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej. To dzięki niej mamy inteligentne domy, roboty, automatycznie zdalnie otwierane bramy garażowe itp.
 • Technik automatyk to zdecydowaniezawód przyszłości
 • To kierunek dla pasjonatów nowoczesnychtechnologii, automatyki i elektroniki

NOWY KIERUNEK !!!

Technik architektury krajobrazu

z elementami projektowania 3D ogrodów

Kierunek dla tych uczniów, którzy w dotychczasowej edukacji lubili biologię i geografię, interesują się tematyką przyrodniczą, posiadają wyobraźnię przestrzenną i w przyszłości planują studiować architekturę krajobrazu lub inny kierunek przyrodniczy, lub po prostu chcą zająć się wizualizacją przestrzenną otaczającego nas świata.

Możliwe zatrudnienie:

 • firmy zajmujące się produkcją roślinną
 • biura projektowe
 • urzędy administracji publicznej
 • własna działalność gospodarcza
 • kwalifikacje rolnicze

Zajęcia praktyczne

Praktyki zawodoweu Pracodawców

Technik renowacji elementów architektury

Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach architektury, konserwacji zabytków, architektury wnętrz lub innych wybranych przez siebie kierunkach

z elementami historii sztuki

Możliwe zatrudnienie:

 • firmy konserwatorsko-remontowe
 • biura architektoniczne i graficzne
 • urzędy administracji publicznej
 • własna działalność gospodarcza

Zajęcia praktyczne w pracowni renowacji i sztukatorstwa oraz zakładzie kamieniarskim

Praktyki zawodowe w firmach zajmujących się renowacją

szkoła branżowa

3-letnia szkoła branżowa

Na koniec etapu kształcenia egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin czeladniczy.

1WBmurarz - tynkarzmonter sieci i instalacji sanitarnychstolarz

1WAelektrykmonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Uczeńa młodociany pracownik

Brygada szkolna:praktyki w pracowniach szkolnych, wolne dni zgodniez kalendarzem roku szkolnego, egzamin państwowy

Pracodawca:umowa o pracę, wynagrodzenie, urlopy, możliwość kontynuacji zatrudnienia, egzamin czeladniczy lub egzamin państwowy

Nowe kierunki !!!

betoniarz - zbrojarz

monter stolarki budowlanej

Praktyki w największych firmach w regionie

zajęcia praktyczne

pracownia elektryczna

zajęcia praktyczne

pracownia suchej zabudowy

Zajęcia praktyczneu Pracowawców

monter siecii instalacji sanitarnych

stolarzmurarz - tynkarz