Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

SABADELL

Nostra Llar

La Trama

Joanot Alisanda

Gaudí

Torreguitart

Mas Boadella

Virolet

Joan Maragall

ESCOLA VIROLET

Ciència ciutadana i qualitat de l’aire

Informació bàsica sobre què és un projecte de ciència ciutadana

Informació bàsica de com funciona el mètode científic

Recerca d’informació bàsica sobre la contaminació atmosfèrica

SEGÜENT

Informació bàsica sobre què és un projecte de ciència ciutadana

Professorat i alumnat, així com personal no qualificat ni amb coneixements científics, també podem fer ciència!La Ciència Ciutadana permet la suma de dades obtingudes per diverses persones per la recerca científica, assegurant resultats de qualitat i disminuint els costos d'obtenció d'aquesta informació.

SEGÜENT

Com a lema, podríem dir que la Ciència Ciutadana, és "fer ciència per tothom, transformant dades en coneixement".

Molts projectes de ciència ciutadana serveixen per sensibilitzar i poden sobrepassar els objectius educatius. Poden ser dissenyats per a un entorn educatiu formal o un entorn d'educació informal com els museus.

Informació bàsica de com funciona el mètode científic

SEGÜENT

Els principals contaminants a escala urbana de Sabadell són l'òxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5). Els efectes nocius de la contaminació estan demostrats científicament: és la primera causa de mort amb 370.000 morts / any a tota Europa.

Recerca d’informació bàsica sobre la contaminació atmosfèrica

El mètode científic consta de diverses fases, orientades a la comprovació d'unes hipòtesis dissenyades prèviament en base a dades/resultats obtinguts durant la fase del treball de camp.

A Sabadell hi ha una estació amb mesures en continu 24h d'aquests paràmetres, ubicada a la carretera de Prats i Gran Via. Es poden consultar les dades online.

Treball de camp i mètode científic

ESCOLA MAS BOADELLA

Delimitació d’hipòtesis

Treball previ a la col·locació de tubs

Treball de camp

SEGÜENT

Delimitació d’hipòtesis

QUÈ PASSARÀ AMB LA CONTAMINACIÓ DE SABADELL?

SEGÜENT

Després de presentar a l'alumnat el projecte CleanAir fem unes hipòtesis entre tots i totes.

  1. A les zones de trànsit hi haurà més contaminació.
  2. Un punt dels menys contaminats seria l'escola perquè no es fuma ni hi ha cap tipus de factor contaminant.
  3. On hi ha vegetació és més difícil que hi hagi contaminació perquè les plantes absorveixen el diòxid de carboni.
  4. Al costat de las fàbriques el fum contamina més.

Treball previ a la col·locació de tubs

LA IMPORTÀNCIA DE LA LOCALITZACIÓ

SEGÜENT

Els tubs que col·locariem els havíem de posar amb la part oberta mirant cap a baix per tal que entrés l'aire.

Vam veure la importància de la col·locació d'aquests tubs, ja que depenent de la localització podria entrar més contaminació o menys. Tot depenenent de si hi havia un punt on hi havia més trànsit, semàfors, espais més verds com parcs...

Abans d'anar ens van explicar que posariem uns tubs per mesurar la contaminació del nostre barri i passades tres setmanes aniriem a recollir-los i els portarien al laboratori.

Treball de camp

POSEM ELS TUBS

RECOLLIM ELS TUBS

Ens posem en marxa! Ens vam dividir en dos grups per col·locar els tubs pel barri.Els vam col·locar en punts estratègics i, mentrestant penjavem els tubs, els altres apuntàvem les coordenades, el carrer i l'hora.

La recollida de tubs va anar molt ràpid perquè ens enrecodavem d'on els vam posar.Els vam recollir amb compte posant el tap perquè no influenciés als resultats. Finalment, vam posar l'hora de recollida i vam passar les dades a l'ordinador.

SEGÜENT

ESCOLA GAUDÍ

Anàlisi dels resultats des del punt de vista de ciutat

anàlisi dels resultats - visió global

Quins carrers han obtingut valor més elevats de NO2? Per què?

Quins carrers han obtingut valor més baixos de NO2? Per què?

SEGÜENT

D'una banda, la concentració més elevada a la zona de trànsit es va mesurar al punt CA-13 (porta de l’escola, és a dir, al carrer del Puigmal) amb 23.7 µg/m3, seguit del punt CA-05 (aparcament de la Biblioteca del Nord) amb 23.4 µg/m3 i del CA-09 (Ronda de Navacerrada) amb 22.5 µg/m3. Dins d'aquest punt cal comentar que són carrers molt transitats, per on passen molts vehicles, i és per aquest motiu que es van triar com a punts de trànsit. D'altra banda, els nivells de fons més elevats van ser al punt CA-10 (plaça del Pi) amb 25.3 µg/m3, seguit del punt CA-12 (plaça del carrer de Pere Calders) amb 22 µg/m3 i del CA-13 (a la plaça del carrer de Pere Calders) amb 22 µg/m3. Cal afegir que encara que es tracten de punts de fons, hi ha carrers força transitats al voltant d'aquests i és per aquest motiu que considerem que els valors han sortit similars als de la zona de trànsit.

D'una banda, la concentració més baixa dels punts de trànsit va ser de 21 µg/m3 al carrer de Corones (del CA-06), seguida del carrer de l'Himàlaia (CA-04) que va ser de 21.1 µg/m3. Tot i que són dos punts que tenen carreteres a prop, considerem que com que estan situats al costat de dos parcs aquest aspecte ha influenciat en el resultat. D'altra banda, la concentració més baixa dels punts de fons va ser al punt CA-11. Aquest punt va obtenir 18 µg/m3 i estava situat a la plaça de l'Assemblea de Catalunya (ubicada a l'interior d'un conjunt d'edificis i sense carreteres al voltant). Conjuntament, el segon punt més baix va ser el punt situat al pati de l'escola, que estava allunyat de la carretera que envolta l'escola.

El mostreig de la qualitat de l’aire d'aquesta escola s’ha portat a terme a 14 punts de mesura al voltant del centre i un dins del centre educatiu. Els resultats obtinguts són els que es mostraran a la següent gràfica de barres. Tal com es pot observar, indiquen que les concentracions de NO2 al voltant de l’escola durant la campanya del 2020 oscil·len entre 18.4 µg/m3 i 25.3 µg/m3, amb una mitjana de 22.1 µg/m3. Per ser més exactes, tots els valors són bastant inferiors al valor límit, que és de 40 ug/m3. Com a resultat, es pot afirmar que la qualitat de l'aire de la zona és força bona.

ESCOLA GAUDÍ

Anàlisi dels resultats des del punt de vista de ciutat

SEGÜENT

Després d'analitzar els resultats de l'analisi de la qualitat de l'aire, hem observat que en els últims 10 anys a la ciutat de Sabadell ha baixat els nivells de concentració de NO2. Pesem que pot ser perquè els vehicles contaminen menys. Ens hem fixat que l'ny 2020, durant la pandèmia, els nivells de NO2 són els més baixos. Per tant, deduim que es deu a la poca circulació de vehicles durant el confinament.

A nivell de barris, observem que els punts analitzats on la qualitat d'aire no és tan bona són sobretot als carrers del centre de Sabadell , on els carrers són més estrets i hi ha poques zones verdes.

El mostreig de la qualitat de l’aire d'aquesta escola s’ha portat a terme a 14 punts de mesura al voltant del centre i un dins del centre educatiu. Els resultats obtinguts són els que es mostraran a la següent gràfica de barres. Tal com es pot observar, indiquen que les concentracions de NO2 al voltant de l’escola durant la campanya del 2020 oscil·len entre 18.4 µg/m3 i 25.3 µg/m3, amb una mitjana de 22.1 µg/m3. Per ser més exactes, tots els valors són bastant inferiors al valor límit, que és de 40 ug/m3. Com a resultat, es pot afirmar que la qualitat de l'aire de la zona és força bona.

ESCOLA GAUDÍ

Quins carrers han obtingut valor més elevats de NO2? Per què?

Quins carrers han obtingut valor més baixos de NO2? Per què?

SEGÜENT

Les concentracions més elvades s'han registrat en els punts de més trànsit. Hi ha un punt que supera la concentració de 40mg/m3, situat a la Gran Via.Això es deu a l'elevada quantitat de vehicles motoritzats que hi circulen i a la poca dispersió dels contaminants a causa de la orografia urbana.

Els carrers amb la contaminació més baixa han estat els carrers més amplis i menys transitats per vehicles motoritzats i amb més vegetació al seu voltant; per exemple, la zona que envolta l'escola Joan Margall-

D'una banda, la concentració més elevada a la zona de trànsit es va mesurar al punt CA-13 (porta de l’escola, és a dir, al carrer del Puigmal) amb 23.7 µg/m3, seguit del punt CA-05 (aparcament de la Biblioteca del Nord) amb 23.4 µg/m3 i del CA-09 (Ronda de Navacerrada) amb 22.5 µg/m3. Dins d'aquest punt cal comentar que són carrers molt transitats, per on passen molts vehicles, i és per aquest motiu que es van triar com a punts de trànsit. D'altra banda, els nivells de fons més elevats van ser al punt CA-10 (plaça del Pi) amb 25.3 µg/m3, seguit del punt CA-12 (plaça del carrer de Pere Calders) amb 22 µg/m3 i del CA-13 (a la plaça del carrer de Pere Calders) amb 22 µg/m3. Cal afegir que encara que es tracten de punts de fons, hi ha carrers força transitats al voltant d'aquests i és per aquest motiu que considerem que els valors han sortit similars als de la zona de trànsit.

D'una banda, la concentració més baixa dels punts de trànsit va ser de 21 µg/m3 al carrer de Corones (del CA-06), seguida del carrer de l'Himàlaia (CA-04) que va ser de 21.1 µg/m3. Tot i que són dos punts que tenen carreteres a prop, considerem que com que estan situats al costat de dos parcs aquest aspecte ha influenciat en el resultat. D'altra banda, la concentració més baixa dels punts de fons va ser al punt CA-11. Aquest punt va obtenir 18 µg/m3 i estava situat a la plaça de l'Assemblea de Catalunya (ubicada a l'interior d'un conjunt d'edificis i sense carreteres al voltant). Conjuntament, el segon punt més baix va ser el punt situat al pati de l'escola, que estava allunyat de la carretera que envolta l'escola.

S’han comprovat les hipòtesis plantejades a l’apartat B?

SEGÜENT

Sí, han quedat verificades les següents hipòtesis:

  1. A les zones de trànsit hi ha més contaminació.
  2. Un dels punts menys contaminant són l'interior de les escoles.
  3. A les zones on hi ha més vegetació, hi ha menys contaminació.

HIPÒTESIS PRÈVIES DE L'ALUMNAT

CARRERS MÉS I MENYS CONTAMINANTS

CONCLUSIONS I ALTRES ACTUACIONS

ESCOLA LA TRAMA

qUALITAT DE L'AIRE I CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA

SEGÜENT

Un dels objectius d’aquesta activitat era sensibilitzar els infants i identificar canvis d’hàbits per gaudir d’aire més net, així com potenciar altres accions en curs, com ara els camins escolars.

HIPÒTESIS PRÈVIA DE L'ALUMNAT

La majoria dels infants van pensar que un dels punts més contaminats seria el que es troba a la carretera de Terrassa amb carrer Sant Cugat, degut a la quantitat de trànsit que hi circula al llarg del dia.

Els alumnes de l’agrupació de Grans a partir del projecte “Com respira Sabadell?” han fet diverses actuacions per esbrinar els nivells de qualitat de l’aire de la ciutat. Inicialment, vam fer una conversa a classe sobre els contaminants atmosfèrics i de seguida van determinar que el principal emissor d’aquests contaminants a les ciutats és el trànsit. Seguidament, se’ls va facilitar un mapa on van haver de situar l’escola i després van marcar 15 llocs on col·locarien els mateixos infants, amb ajuda d’un responsable del programa d’Agenda 21, els tubs per analitzar l’aire.

Tanmateix, van fer la hipòtesis que el punt on hi hauria menys agents contaminats seria el situat als Jardinets de la Caixa Sabadell, ja que es tracta d'un espai verd al centre de la ciutat.

SEGÜENT

CARRERS MÉS I MENYS CONTAMINATS

Passades aproximadament quatre setmanes, vam rebre un informe detallat sobre quins van ser els resultats de l’estudi. Els infants van analitzar la gràfica que ens van facilitar i, tal com havia previst l’alumnat a les seves hipòtesis, aquelles zones de trànsit més properes a l’escola són les que han presentat uns valors més elevats de NO2, mentre que les zones considerades de fons presenten uns valors més baixos. L’existència de zones verdes o carrers amples i ventilats han esmorteït els nivells de contaminació.

Analitzats els resultats l'alumnat va concloure que:

  • El punt més contaminat és el situat a la porta de l'escola, al carrer Estrella nº 5
  • El menys contaminat és el punt situat als Jardinets de la Caixa Sabadell

SEGÜENT

CONCLUSIONS I ALTRES ACTUACIONS

Com a cloenda vam poder comptar amb la visita d’un responsable de l’Ajuntament, que va fer un taller sobre com estan construïdes les ciutats i l’impacte ambiental que això pot tenir en aquestes. A més a més, vam connectar el projecte amb altres variables: vam visitar el parc eòlic de Rubió per poder conéixer millor aquesta energia renovable.

Una altra activitat que van fer els infants relacionada amb la sostenibilitat va ser analitzar el consum d’aigua de l’escola. Vam aprofitar que des de l’Ajuntament es va fer una Ecoauditoria per tal d’aplicar millores que ajudessin a reduir la despesa d’aigua a l’escola.

Els infants es van endinsar també, en un altre petit projecte relacionat en aquest cas, amb la contaminació acústica. A partir de la interpretació de dades estadístiques van analitzar les principals fonts que causen la contaminació.

SEGÜENT

Facilitar el camí als vianants

ESCOLA NOSTRA LLAR

PropostES PER FER UN CAMÍ ESCOLAR MÉS AGRADABLE I RESPIRABLE

Reduir els vehicles motoritzats

Millorar/modificar el transport públic

SEGÜENT

Augmentar els espais verds

Augmentar la seguretat de tothom

Com?

Com?

Com?

Com?

Com?

- Posar més carrils per bicicletes. - Acostumar a la gent a anar amb patinet, bicicleta... - Instaurar un "bici-bus".

- Canviar les rutes dels autobusos. - Intentar tenir més autobusos elèctrics a la flota.

- Posar més plantes a les places, als carrers peatonals... - No trepitjar la gespa que ja està plantada. - Regar molt les plantes a l'estiu.

- Tenir més carrers peatonals. - Fer les voreres més amples. - Posar més vegetació als carrers. - Tallar les grans carreteres durant el cap de setmana.

Fer que el camí a l'escola sigui lliure de trànsit, ple de color verd, i amb aire fresc per respirar i tenir una bona salut.

ESCOLA TORREGUITART

cas 2. Proposta de mesures de millora de la qualitat de l’aire a l’entorn escolar

Crear més espais verds dins la ciutat per tenir més vegetació (parcs)

•Posar cartells per conscienciar a la gent (perquè no facin servir paper de plata).•Venir caminant, en bicicleta o en patinet a l’escola.•Evitar passar per llocs on l’aire està més contaminat.•Intentar modificar els camins per tal d’anar més per boscos i menys per carreteres. •Posar més papereres i contenidors de plàstic (perquè recullin les caques).

Fomentar l'ús del transport públic, bicicleta o caminar a peu.

- Prohibir que, al nostre barri i la nostra ciutat circulin vehicles que no tenen l’etiqueta verda de baixes emissions.- Tancar definitivament el carrer de davant de l'escola (que sigui peatonal). - Crear més carrils bici - patinet - Posar bicis elèctriques (o de lloguer).- Utilitzar menys els vehicles motoritzats i fer servir més les bicicletes.- Posar cartells pel barri;"No agafar tant el cotxe per anar en un lloc a prop"."Mou-te en transport públic, o patinet o bicicleta".

Millorar els carrils bici ja existents i crear-ne de nous.

•Plantar més arbres als descampats.•Posar més papereres en els camps i parcs.•Posar multes per la gent que no reculli els excrements de gos.•No tallar els arbres.•Més servei de recollida d’escombraries.•Posar cartells i bosses als llocs on vagin els gossos perquè els amos recullin les caques.•La vegetació agafa el CO2 mitjançant la fotosíntesis. Aquest gas contaminant passa a formar part de les branques, el trons i les fulles dels arbres.

Tancar carrers de Sabadell el cap de setmana per tal que siguin peatonals

•Que l’ajuntament revisi que totes les voreres estan ben construïdes.•Que hi hagi rampes als transports públics.•Que els carrers siguin més amples.•Que aixequin més els cables d’electricitat.•Posar els semàfors adaptats a les persones cegues.•Posar senyals perquè els cotxes redueixin la velocitat als passos zebra, i respectin la prioritat dels peatons.•Senyalitzar més els “carril bici”.

SEGÜENT

Abaratir el cost dels cotxes elèctrics.

- Posar més afluència de transport públic.- Posar petites papereres a fora l’autobús perquè la gent llenci les coses abans d’entrar-hi. - Utilitzar l’autobús si vull desplaçar-me a barris més llunyans. Si vull anar al centre de Sabadell.- Utilitzar el ferrocarril si vull desplaçar-me a unes altres poblacions properes (Terrassa, Cerdanyola, Barcelona…).- Reduir el cost del transport públic.- Que tots els transports públics siguin elèctrics.

COMPROVACIÓ HIPÒTESIS DELS PUNTS

Abans de pensar les propostes de millora, havíem de comprovar les hipòtesis inicials amb els resultats obtinguts.Hem contrastat que la majoria de punts tenen una qualitat d'aire regular i que només una d'elles és pobra. Per tant, ens hem posat a pensar possibles actuacions per millorar aquests punts.

Aquestes propostes ajudaran que les persones visquin millor i estiguin més sanes.

Es podran portar a la pràctica si la ciutadania les aplica i està conscienciada.

SEGÜENT

Comuniquem el projecte a la comunitat educativa del centre a partir dels següents recursos:

ESCOLA JOAN MARAGALL

comunicació del projecte i dels resultats

Document "CANVA" per comunicar el projecte a la comunitat educativa.

Presentació digital que l'alumnat ha utilitzat de suport per comunicar els resultats de la nostra escola.

SEGÜENT

Elaborar una nota de premsa per enviar-ho a totes les famílies.

Dinamitzar una campanya a xarxes socials: Twitter.

Fer un concurs de cartells i/o eslògans per una mobilitat sostenible.

ESCOLA JOANOT ALISANDA

creació de peces comunicatives

SEGÜENT

Per tal d'ampliar la comunciació dels resultats, es proposen tres accions comunicatives. Poden ser aplicades per cada centrte en el seu entonr concret.

Textos per Twitter

Concurs de cartells i eslògans

Nota de premsa per adaptar a cada escola i enviar a les famílies.

Com és l’aire de la nostra ciutat? Com afecta a la qualitat del mateix la planificació urbanística de l’entorn?Al següent enllaç trobareu un estudi científic de col·laboració ciutadana elaborat gràcies a la recollida de dades de 8 escoles de Sabadell. (Emoticons dits assenyalant abaix) #cleanAir@School #Qualitat Aire #Sabadell #AireNet

Com a tasca posterior als resultats del projecte, animem a preparar un taller de cartells i/o pancartes per la mobilitat sostenible: us podeu ajudar d'aquesta eina online: cartells en 2 minuts.https://publicprotestposter.org/

Hem generat una nota de premsa base que cada centre pot adaptar amb els seus resultats específics:Consultar Nota de Premsa

Mapifiquem la qualitat de l’aire al voltant de l’escola en un projecte de ciència ciutadana. 8 escoles de Sabadell mesuren els nivells de NO2 L’alumnat de XX de l’escola XXXXX de Sabadell participa en un projecte per mesurar la qualitat de l’aire de la ciutat. El projecte anomenat CleanAir@School: Com respira Sabadell?, té com a objectiu principal que l’alumnat conegui quina és la seva exposició al diòxid de nitrogen (NO2), un contaminant atmosfèric perjudicial pels éssers vius. Gràcies a la realització del projecte els infants han pogut prendre consciència sobre la contaminació de l’aire i els seus efectes per a la salut, alhora que han adquirit nous hàbits per reduir-ne els seus efectes, han pensat propostes de millora i, en definitiva, han treballat per convertir-se en ciutadans compromesos amb el medi. Una de les 8 escoles que ha participat en el projecte proposat per l’Ajuntament de Sabadell és la nostra escola. Concretament, XX infants van mesurar la qualitat de l’aire a partir de la col·locació d’uns tubs en zones properes a ells i que tenen a veure amb la ruta que utilitzen per arribar al centre educatiu. Aquests tubs es van distribuir tenint en compte dos tipus de punts: de trànsit i de fons. Es consideren punts de trànsit aquells que es troben ubicats a menys de 10 metres d’una via per on circulen vehicles motoritzats, mentre que els punts de fons són aquells que se situen a més de 20 metres d’una via per on circulen vehicles motoritzats, com per exemple parcs, places, zones verdes... Passades aproximadament quatre setmanes, les escoles han rebut un informe detallat sobre quins han estat els resultats de l’estudi. Tal com havia previst l’alumnat a les seves hipòtesis, aquelles zones de trànsit més properes a l’escola són les que han presentat uns valors més alts en quant a contaminació atmosfèrica, mentre que les zones considerades de fons presenten uns valors més baixos. Adjuntar una captura d’imatge dels resultats del vostre centre. Més informació del projecte a: https://web.sabadell.cat/sensibilitzacio/comrespirasbd