Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

Transcript

Pisanie

Słowo wstępu

O
CE
NIA

NIE

Dysleksja na lekcji angielskiego

Czytanie

artykuły z bazy czasopism Edukacja

"Nie zamykaj oczu"

aby zamówić
artykuł,

kliknij link
pod plusikiem

Specyficzne trudności w nauce, czyli jak pracować z dzieckiem z dysleksją,

J. Kapuścińska - Kozakiewicz,

Głos Pedagogiczny 2020, nr [1] (114),

s. 77-81

Omówienie podłoża i objawów dysleksji. Przykłady ćwiczeń, usprawniających określone umiejętności.

Praca z uczniem dyslektycznym na zajęciach języka angielskiego w szkole podstawowej - nauka kaligrafii, Iwona Gryz

W: Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego. Red. B. Wolny, M. Lis, Łódź, 2018

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z j.angielskiego dla uczniów z opinią lub orzeczeniem PPP,

K. Gala, Horyzonty Anglistyki 2021, nr 1,

s. 23-28

Prezentacja dostosowań wymagań edukacyjnych na lekcji języka angielskiego dla uczniów z dysleksją i inn.

Dyslexics - poor spellers. [Cz. 1]

Joanna Nijakowska,

The Teacher 2006, nr 5, s. 24-30

Pierwszy z trzech artykułów, dot. trudności fonologicznych dzieci z dysleksją.

Dysleksja[Film] :nie zamykaj oczu Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [ca 2010]. -- 1 dysk optyczny : dźw., kolor. ;12 cm.
Film opowiada historie dzieci z dysleksją. Pokazuje ich perypetie, związane z egzystencją w społeczności szkolnej.

Dobre
praktyki

Dysleksja na lekcji angielskiego

Tutoring

Multi
media

artykuły z bazy czasopism Edukacja


Koncentracja
uwagi

aby zamówić artykuł,

kliknij link
pod plusikiem

Angloinspiracje jesienne na 5 zmysłów,

K. Dembska-Płońska

Horyzonty Anglistyki 2021, nr 5, s. 15-21

Autorka wskazuje aktywności ( m.in. gotowanie, Poetry Machine, "jesieniarski wieczorek"), angażujące sensualnie uczniów na lekcjach j. angielskiego.

Zdigitalizować dysleksję : jak nauczać dźwięków języka angielskiego, M. Łodej, Języki Obce w Szkole (czas. elektroniczne). 2017, nr 2, s. 74-82

Cyfrowe technologie, kodowanie kolorami w pracy z uczniami z dysleksją.

Tutoring, mentoring i coaching w edukacji osób z trudnościami w uczeniu się,

S. Wawrzyniak,

Studia Edukacyjne 2020, nr 56, s. [221]-234

Określenie roli i kompetencji współczesnego nauczyciela, jako mistrza, przewodnika i opiekuna swoich uczniów.

Uczeń z objawami zaburzeń koncentracji uwagi i/lub nadpobudliwości psychoruchowej podczas zajęć języka obcego, K. Gala,

Horyzonty Anglistyki 2018, nr 3, s. 38-39

Wskazówki, dot. wsparcia ucznia podczas lekcji języka angielskiego (języka obcego).