Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

jak..?

psycholog

uważność

procedura

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

przyroda

plan

jak..?

dieta

więzi społeczne

fakty i mity

Aby zamówic artykuł, kliknij w jego opis

Artykuł wskazuje sposoby redukowania napięcia, oswajania stresu i trudnych emocji u uczniów szkół podstawowych, na wszystkich trzech etapach nauczania.

Artykuł omawia najpilniejsze potrzeby emocjonalne uczniów, rolę psychologa i nauczycieli w-f w edukacji zdrowotnej.

Artykuł opisuje sporządzanie procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej krok po kroku. Podaje przykładową procedurę, do zastosowania w przedszkolu.

Artykuł omawia wpływ witaminy B6, B9 (kwas foliowy), B12, D3, kwasów tł. Omega 3 i flory bakteryjnej jelit na psychofizyczne funkcjonowanie człowieka.

Autorka proponuje wdrożenie w placówce Programu Promocji Zdrowia Psychicznego oraz podaje kilka prostych ćwiczeń i gier mających na celu wzmacnianie odporności psychicznej uczniów.

Artykuł omawia połączenie z naturą, jako ważny element rozwoju psychologicznego i zdrowia: ścieżki umacniania połączenia z naturą, wizualizacja przyrody, jako pomoc w nawiązaniu związku z naturą. Kontakt dzieci z przyrodą.

Artykuł podaje przykładowy plan wspomagania nauczycieli w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - wzór.

Autorka radzi, jak postępować w sytuacji pandemicznej, dbać o własny dobrostan, aby miało to przełożenie na dobrostan naszych wychowanków, jak dbać o stwarzanie żywych więzi : nie ma edukacji bez relacji.

Konferencja II Kongresu Edukacja i Rozwój, Warszawa 22-23 października 2015 r. - poruszane zagadnienia: prawne aspekty pracy psychologa, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, narzędzia diagnostyczne, zachowania autodestrukcyjne dzieci.