Want to make creations as awesome as this one?

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CHOJNICACH

Transcript

szkoła podstawowa nr 1

z oddziałami integracyjnymi

im. juliana rydzkowskiego

w chojnicach

zaprasza

"Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi".

Kurt Vonnegut

MENU

wSTĘP

HISTORIA SZKOŁY

dLACZEGO MY?

JAK UCZYMY?

WSPARCIE DLA UCZNIÓW

ZAJĘCIA DODATKOWE

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FILM PROMOCYJNY

Kontakt

dziękujemy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rekrutacja

nasze imprezy

Drodzy Rodzice,

za moment Wasze dzieci pójdą do szkoły.
To bardzo ważna zmiana, której towarzyszy najczęściej radość, ekscytacja, zapał do pracy, ale też lęk i strach. Aby dalszy proces kształcenia i rozwoju przebiegał pomyślnie i harmonijnie, potrzebne jest miejsce, w którym Wasze dziecko będzie czuło się dobrze i bezpiecznie.
Nasza szkoła jest placówką nastawioną na potrzeby najmłodszych uczniów i ich rodziców, w której wszechstronny rozwój uczniów odbywa się w miłej atmosferze. Rozwijamy kreatywność, twórcze myślenie
i kompetencje poprzez udział w wielu projektach.
Stawiamy na naukę przez zabawę i doświadczanie świata.
Zachęcamy Państwa do zapisania swojego dziecka do naszej placówki.

Back

Historia szkoły Podstawowej nr 1 w chojnicach

Historia szkoły wiąże się nierozerwalnie z dziejami miasta Chojnice. Budynek szkoły został wzniesiony przez władze pruskie ok. 1860 roku. Wykonano go z cegły, był pokryty dachówką i miał 2 główne wejścia. Posiadał 20 pomieszczeń lekcyjnych i 4 pokoje administracyjne.
W 1909 r. budynek przebudowano.

Wraz z powrotem Pomorza do Macierzy w 1920 r. szkoła przeszła w ręce polskie. Pierwszym jej kierownikiem po odzyskaniu niepodległości był nauczyciel Dziarnowski.
W latach 1922-39 w budynku szkoły mieściła się
Publiczna Szkoła Dokształcająca.
We wrześniu 1939 r. wojska hitlerowskie wkroczyły do Chojnic. Rozpoczęły się masowe egzekucje. Wśród rozstrzelanych byli także nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1.
Otwarcie Szkoły Podstawowej nr1 nastąpiło 7 maja 1945 r.

Historia szkoły Podstawowej nr 1 w chojnicach

We wrześniu 1944 r. w budynku szkoły urządzono polowy szpital niemiecki. W tym samym celu od 2 III do 20 IV 1945 r. budynek był wykorzystywany przez wojska radzieckie.
Budynek ponownie przeznaczono na szkołę decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego z dnia 18 marca 1945 r.,
a jej tymczasowym kierownikiem został p. Franciszek Maciejewski. Dnia 27 kwietnia 1945 r. budynek był już całkowicie oczyszczony z pozostałości po szpitalu, a klasy zapełnione zgromadzonym z trudem sprzętem szkolnym.
Otwarcie Szkoły Podstawowej nr1 nastąpiło 7 maja 1945 r.

Historia szkoły Podstawowej nr 1 w chojnicach

Dyrektorami szkoły byli kolejno:

Franciszek Maciejewski ( od III 1945r.),
Michał Gliszczyński ( 31 I 1946 r.-11 X 48 r.),
Henryk Trzebiński ( 11 X 1948-VI 1949r.),
Franciszek Pazda ( IX 1949-1 X 1954 r.),
Jan Koczwara ( 1 X 1954-10 IX 1982 r.),
Zbigniew Stoltman ( 10 IX 1982-31 VIII 1985 r.),
Ludomiła Paczkowska ( od 1 IX 1985 - 30 XI 2006r.),
Barbara Leszczyńska (od 1 XII 2006 do 31 VIII 2016r.),
Ewa Modrzejewska (od 1 IX 2016 do dzisiaj).

Historia szkoły Podstawowej nr 1 w chojnicach

Z biegiem lat polepszała się baza i warunki pracy. W 1977 r. przeprowadzono remont boiska. W 1978 r. wyremontowano sanitariaty. Remont kapitalny budynku rozpoczęto w 1981 r.
W latach 1965-81 kilkakrotnie bezskutecznie występowano z zamysłem budowy sali gimnastycznej. Udało się dopiero w 1993 roku. Zdecydowano
o budowie dwóch sal gimnastycznych dla Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2. Uroczyste otwarcie sal nastąpiło 11 III 1995 r.
27 grudnia 1995 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach imienia Juliana Rydzkowskiego. Uchwała weszła w życie 23 lutego 1996 r. Ten właśnie dzień odtąd jest szkolnym Dniem Patrona.
Obecnie nasza szkoła dysponuje nowym placem zabaw, salą integracji sensorycznej, boiskiem do gry w piłkę, dwiema dużymi salami gimnastycznymi
i dwiema mniejszymi, dwiema świetlicami i bibliotekami, odnowioną kuchnią
i stołówką, wyremontowanymi toaletami, gabinetami logopedycznymi.
Uczymy się w jednym budynku z podziałem na klasy I-III i IV-VIII.

Back

szkoła z wizją

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną, która: inspiruje uczniów do twórczego działania, wyzwala w nich kreatywność, pozwala rozwijać indywidualne zdolności
i pielęgnować pasje; motywuje do
zdobywania wiedzy i umiejętności;

uczy szacunku dla ludzi, zasad przyjaźni
i partnerstwa; kształci
poczucie obowiązku
i odpowiedzialności za własne czyny.
Priorytetem jest dla nas dobro ucznia, którego przygotowujemy do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Zapisując do nas dziecko,
możecie być pewni, że:

 • Pracujemy w systemie jednozmianowym.

 • Zapewniamy dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez wykształconą, aktywną, stale podnoszącą kwalifikacje zawodowe kadrę pedagogiczną.

 • Zapewniamy wysoki poziom kształcenia
  i przygotowujemy do życia w warunkach współczesnego świata.


 • Analizujemy potrzeby zarówno uczniów, jak i rodziców. Zapewniamy zajęcia z logopedą, terapeutą pedagogicznym, pedagogiem, psychologiem oraz terapeutą integracji sensorycznej.

 • Współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 • Korzystamy w pracy z nowoczesnych technologii.

 • Zapewniamy opiekę świetlicy szkolnej dla klas I-II oraz III - VIII oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

 • Posiadamy bogato wyposażoną bibliotekę, w której nie tylko wypożycza się książki.


tworzymy środowisko sprzyjające uczeniu się:

 • Jasno określamy wymagania edukacyjne.

 • Motywujemy uczniów do uczenia się

i pracy nad sobą.

 • Rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność oraz umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy.

 • Stosujemy metody aktywizujące.

Zapewniamy równość szans

 • Z powodzeniem realizujemy idee integracji.


 • Rozpoznajemy potrzeby
  i możliwości naszych uczniów.

 • Każdemu z uczniów umożliwiamy osiąganie sukcesów na miarę jego możliwości.


 • Wspieramy uczniów
  o specjalnych potrzebach.


 • Indywidualizujemy proces kształcenia.

 • Nasi wychowankowie są twórczy i kreatywni.


Promujemy uniwersalne wartości: tolerancję, empatię, sprawiedliwość.

Uczymy szacunku dla tradycji, historii narodowej i lokalnej.

Promujemy zdrowy styl życia.

Przeciwdziałamy agresji.

wprowadzamy w świat Wartości

Back

Zdajemy sobie sprawę,
że dzieci najlepiej i najchętniej uczą się, kiedy mogą zadawać pytania oraz mają możliwość przeżycia tego, czego dowiadują się w teorii.

Dlatego też stawiamy na edukację aktywną oraz na działanie w grupie.
Uczymy dzieci pobudzając ich naturalną ciekawość świata.

Back

Pomocą psychologiczno - pedagogiczną
objęci są w naszej szkole wszyscy uczniowie, którzy tego potrzebują.


W czasie zajęć rewalidacyjnych,
korekcyjno - kompensacyjnych,
dydaktyczno - wyrównawczych,
rozwijających kompetencje społeczne, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej oraz integracji sensorycznej realizujemy zalecenia
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Back

Nasza szkoła oprócz zajęć dydaktycznych prowadzi szereg zajęć dodatkowych na różnych poziomach edukacyjnych.

Placówka aktywnie bierze udział
w programach, rozszerzających ofertę zajęć dodatkowych.
Koła zainteresowań, które proponujemy
to m.in:
- koła językowe
- koła przyrodnicze
- koła plastyczne
- koła informatyczne
- zajęcia taneczne
-zajęcia kreatywne
- joga dla najmłodszych
- karate
- łucznictwo

Back

Przegląd Piosenki religijnej "CREDO"

spotkanie
z kolędą

koncert pieśni patriotycznej

festyn rodzinny

dzień dziecka

mikołajki

Nasze Imprezy

Wieczornica patrotyczna

Jasełka

Koncert Pamięci Patrona szkoły

pasowanie na ucznia

konkursy
i projekty

dzień Postaci z bajek

Back

ifo

info

info

1

2

3

Jak funkcjonuje świetlica szkolna?

Jak szkoła dba
o bezpieczeństwo dzieci?

Czy trzeba kupić podręczniki?

Jak działa stołówka szkolna?

Jaki strój do szkoły
i na wf?

Co powinno znajdować się
w wyprawce pierwszoklasisty?

info

info

info

4

5

6

Back

 • Życie i zdrowie dzieci są dla nas dobrem najważniejszym.
 • Podczas przerw na korytarzach i na boisku szkolnym, bezpieczeństwa pilnują nauczyciele dyżurujący.
 • Uczniowie klas I-III przerwy spędzają z wychowawcą w wyznaczonym przez niego miejscu.
 • Przerwa obiadowa dla klas I rozpoczyna się wcześniej.
 • W okresie adaptacyjnym wychowawca odbiera dzieci ze świetlicy przed lekcjami i odprowadza do świetlicy szkolnej oraz na zajęcia dodatkowe.
 • Uczniowie klas młodszych mają wydzieloną, osobną toaletę.
 • Budynek i otoczenie szkoły jest monitorowany przez nowoczesny system monitoringu.
 • Odbiór dzieci ze szkoły i świetlicy szkolnej regulują specjalne procedury.


 • Opieka w świetlicy szkolnej jest bezpłatna.
 • Świetlica zapewnia opiekę uczniom w godzinach 6:45 - 16:00
 • Z opieki świetlicy mogą korzystać uczniowie, których oboje rodziców pracuje.
 • Chęć korzystania z opieki świetlicy należy zgłosić pierwszego dnia roku szkolnego podczas zebrania (po spotkaniu z wychowawcą).
 • Należy wypełnić "Kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej" i potwierdzić zatrudnienie pieczątką
  z zakładu pracy.

 • Nie trzeba kupować podręczników.
 • Podręczniki wypożyczane są nieodpłatnie z biblioteki szkolnej.
 • Ćwiczenia do podręczników kupuje szkoła. Uczeń otrzymuje je nieodpłatnie.
 • Rodzic kupuje podręcznik i ćwiczenia do religii.

Do pozostawienia w klasie:

- pudełko chusteczek higienicznych,

- opakowanie chusteczek nawilżonych,

- papier ksero,

- blok rysunkowy kolorowy,

- blok techniczny biały,

- blok techniczny kolorowy,

- plastelina,

- farby plakatowe, pędzelek, kubek do wody,

- teczka z gumką A4.

Przybory przynosimy podpisane w pierwszym tygodniu szkoły.

Codzienne wyposażenie piórnika:

- 2 ołówki, gumka, zamykana temperówka, nożyczki, klej w sztyfcie, kredki ołówkowe.

- 2 zeszyty w dwie linie (z czerwoną i niebieską linią),

- 2 zeszyty w kratkę

- liczmany.


 • Szkoła posiada stołówkę i kuchnię szkolną. Posiłki przygotowywane są przez własny personel ze świeżych, wysokiej jakości produktów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia w nowoczesnej i świetnie wyposażonej kuchni szkolnej.
 • Stołówka pracuje od poniedziałku do piątku.
 • Obiady wydawane są o godzinie: 11:15 oraz 12:35.
 • Jadłospis tygodniowy oraz informacje o należności za obiady w danym miesiącu znajdują się na stronie internetowej szkoły: http://sp1chojnice.szkolnastrona.pl/jadlospis
 • Opłaty za obiady uiszcza się poprzez przelew bankowy na konto szkoły: 42 1020 1491 0000 4502 0098 1340
  w tytule wpisując: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który uiszcza się opłatę.
 • Prosimy o terminowe wpłaty.
 • Uczeń zobowiązany jest do noszenia imiennej karty obiadowej.
 • Nieobecność ucznia zgłasza się telefonicznie u intendenta z jednodniowym wyprzedzeniem.
  W wyjątkowych sytuacjach (nagła choroba) zgłasza się ten fakt w danym dniu, najpóźniej do godziny 8:30.
 • Wszelkich informacji udziela intendentka pod numerem telefonu 798 707 167 .


Strój codzienny - czyste, estetyczne, wygodne ubranie.


Strój galowy - biała bluzka lub koszula, spódniczka/ spodnie koloru czarnego lub granatowego.

Strój galowy nie jest strojem wizytowym.


Strój sportowy - granatowe lub czarne spodenki, biała koszulka, obuwie sportowe z jasną podeszwą (najlepiej halówki).

VIDEO

Zapraszamy do "Jedynki"

Back

rekrutacja

Rekrutacja do oddziałów zerówkowych

rekrutacja do klas I

Back

Szanowni Rodzice

od 1 marca do 17 marca 2022 roku, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice, rusza nabór do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

 1. Należy ze strony internetowej szkoły z pliku „Rekrutacja” pobrać wniosek zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego .

Wnioski można również odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 7:30 – 15:00

 1. Wypełnione dokumenty można złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach 7:30 – 15:00

 2. lub zeskanować i przesłać na adres: sp1@beep.pl
 3. lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 31 Stycznia 21-23 89-600 Chojnice

 4. Proszę pamiętać, aby wniosek był podpisany przez oboje rodziców.

Ważne informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego

21 kwietnia 2022r. zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i lista kandydatów niezakwalifikowanych.

22 – 29 kwietnia 2022r. rodzice kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia. (oświadczenie w załącznikach)

4 maja 2022r. zostanie podana lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.


Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

na rok szkolny 2022/2023

SZANOWNI PAŃSTWO! DRODZY RODZICE!

Czas epidemii jest dla wielu z nas trudny. Niezależnie od wszystkiego musimy jednak patrzeć do przodu! Państwa dzieci już we wrześniu rozpoczynają szkolną edukację. Obecnie nie możemy spotkać się osobiście, aby przedstawić ofertę edukacyjną i zalety nauki w naszej szkole.

W projekcie pracy szkoły zamierzamy utworzyć:

 • Ø oddział ogólny
 • Ø oddział z drugim językiem obcym (jęz. niemiecki)
 • Ø oddział integracyjny z nauczycielem wspomagającym
 • Ø oddział sportowy ze zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego pod okiem specjalisty dający możliwość szerokiego spektrum rozwoju dziecka

Uwaga!

Rekrutacja dzieci do klas pierwszych odbywać się będzie w dniach od 1 marca do 17 marca 2022r.

 1. Należy ze strony internetowej szkoły z pliku „Rekrutacja” pobrać:

a) KARTĘ ZAPISU DZIECKA. (karta zapisu dotyczy dzieci obwodowych naszej szkoły),

b) WNIOSEK ZAPISU DZIECKA (wniosek zapisu dotyczy dzieci spoza obwodu naszej szkoły).

Karty zapisu bądź wnioski można również odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 7:30 – 15:00

 1. Wypełnione dokumenty można złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach 7:30 – 15:00

 2. lub zeskanować i przesłać na adres: sp1@beep.pl
 3. lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 31 Stycznia 21-23 89-600 Chojnice

 4. Proszę pamiętać, aby wniosek był podpisany przez oboje rodziców

Ważne informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej

21 kwietnia 2022r. zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i lista kandydatów niezakwalifikowanych.

22 – 29 kwietnia 2022r. rodzice kandydatów spoza rejonu potwierdzają wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.

6 maja 2022r. zostanie podana lista dzieci przyjętych do naszej szkoły.


O ewentualnym spotkaniu w szkolnej auli będziemy informować na szkolnej stronie internetowej oraz za pośrednictwem Przedszkoli.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego

ul. 31 Stycznia 21/23
89-600 Chojnice
Tel: (52) 397-50-39
e-mail sp1@beep.pl

http://sp1chojnice.szkolnastrona.pl

Szkolny Facebook

Świetlicowy Facebook

Back

Życzymy Państwu i Waszym dzieciom zadowolenia i satysfakcji
oraz oczekiwanej, miłej atmosfery
w naszej szkole.zapraszamy do sp1 w chojnicach!

Back