Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

L'aigua
per mi

Què significa l'aigua per tu?

L’aigua significa coses diferents per a cada persona, per a cada comunitat.

Quina importància té l’aigua per a la vostra llar i la vostra vida familiar, el vostre mitjà de vida, les vostres tradicions i cultura, el vostre benestar i el vostre medi ambient més proper?

Expliqueu les vostres històries, pensaments i sentiments sobre l’aigua.

L'aigua per mi és...

Veure per

Tema

Recurs

Crèdits

i Índex

Vida

Un tresor

Un cercle

Respecte

Inici

L'aigua és vida

Un tresor

Joc de Riu

Visor CercaFonts

El Sr. Riu

Memory


RIUS:)! RIUS:(? és un material d’educació ambiental per a l’ensenyament secundari per a treballar, a l’institut o de forma no presencial, els efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes aquàtics continentals. Específicament, els seus objectius són:

 • Deduir les modificacions que el canvi climàtic provoca i provocarà sobre l’ecologia dels rius.
 • Sensibilitzar noies i nois vers el respecte cap al medi ambient en general i els ecosistemes aquàtics continentals en particular.
 • Promoure accions personals per mitigar el canvi climàtic.


RIUS:)! RIUS:(? és un recurs didàctic del programa Va d’aigua i consta de tres materials:

 • Vuit fitxes de treball de la relació entre el canvi climàtic:
 1. Canvi climàtic i pluges
 2. Canvi climàtic i disponibilitat d’aigua
 3. Canvi climàtic i boscos de ribera
 4. Canvi climàtic i insectes aquàtics
 5. Canvi climàtic i peixos
 6. Canvi climàtic i amfibis
 7. Canvi climàtic i contaminació
 8. Canvi climàtic i usos de l’aigua

 • Vuit vídeos de reforç sobre temes puntuals.
 1. Rius mediterranis, rius amb caràcter
 2. El sòl té horitzons
 3. El riu és un bosc
 4. Massa color per a Baetis alpinus
 5. Petons de carpa
 6. Únic al món
 7. La indigestió del riu
 8. Petjades d'aigua

 • Un pòster resum dels canvis que pateixen i patiran els rius sota el canvi climàtic, on s’hi representarà un paisatge fluvial sense/amb canvi climàtic.

Públic objectiu

Escolar secundària. Entre 13 i 18 anys. Es pot treballar a nivell individual o en grup posant en comú les respostes.


RIUS:)! RIUS:(? és un material d’educació ambiental per a l’ensenyament secundari per a treballar, a l’institut o de forma no presencial, els efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes aquàtics continentals. Específicament, els seus objectius són:

 • Deduir les modificacions que el canvi climàtic provoca i provocarà sobre l’ecologia dels rius.
 • Sensibilitzar noies i nois vers el respecte cap al medi ambient en general i els ecosistemes aquàtics continentals en particular.
 • Promoure accions personals per mitigar el canvi climàtic.


RIUS:)! RIUS:(? és un recurs didàctic del programa Va d’aigua i consta de tres materials:

 • Vuit fitxes de treball de la relació entre el canvi climàtic:
 1. Canvi climàtic i pluges
 2. Canvi climàtic i disponibilitat d’aigua
 3. Canvi climàtic i boscos de ribera
 4. Canvi climàtic i insectes aquàtics
 5. Canvi climàtic i peixos
 6. Canvi climàtic i amfibis
 7. Canvi climàtic i contaminació
 8. Canvi climàtic i usos de l’aigua

 • Vuit vídeos de reforç sobre temes puntuals.
 1. Rius mediterranis, rius amb caràcter
 2. El sòl té horitzons
 3. El riu és un bosc
 4. Massa color per a Baetis alpinus
 5. Petons de carpa
 6. Únic al món
 7. La indigestió del riu
 8. Petjades d'aigua

 • Un pòster resum dels canvis que pateixen i patiran els rius sota el canvi climàtic, on s’hi representarà un paisatge fluvial sense/amb canvi climàtic.

Públic objectiu

Escolar secundària. Entre 13 i 18 anys. Es pot treballar a nivell individual o en grup posant en comú les respostes.

L’aigua és necessària per a la vida a la Terra, des del microorganisme més petit fins als animals més grans.
Trobem aigua al mar, als núvols, als rius, al subsòl, fins i tot dins dels essers vius!... però no sempre està al nostre abast.

L'aigua és un tresor

Inici

Vida

Un cercle

Calcuteca

Estalviar a casa

Calculadora d'estalvi

Calculadora
de l'aigua

Saps estalviar
aigua?

Com estalviar
aigua?

Per saber-ne més...

Aigualtat: tarifa social

El laboratori
de l'aigua

L'aigua és un préstec de la natura que hauríem de cuidar com si fos or.

Pots descarregar-te la guia aquí

Descarrega't la calculadora per estalviar

aquí

Descarrega't la calculadora per estalviar

aquí

Pots descarregar-te la guia aquí

L'aigua és un cercle

Inici

Un tresor

Respecte

El cicle de l'aigua

L'aigua en
temps real

Veus per l'aigua

Com es depura
l'aigua

Clar com l'aigua!

La gestió que es realitza per tal que l'aigua sigui útil per al consum i arribi a les aixetes de les llars és llarg i costós i compta amb molts agents implicats. Descobreix tot el camí que fa l'aigua per arribar a casa teva.

L'aigua és respecte

Inici

DMA 2022

Un cercle

Teixint un mar de plàstics

Estem creant un monstre
Més del 90 per cent dels productes i objectes que ens envolten estan fets de plàstic i el 80% dels que trobem als mars i oceans provenen de terra, arrossegats a través de l’aigua que circula a través dels rius i torrents

Inici

Recursos

Respecte

Més vídeos

Aigues subterrànies:
fem visible, l'invisible

Accedeix als materials de comunicació de la campanya del

Dia Mundial de l'Aigua 2022

El Dia Mundial de l'Aigua (World Water Day) se celebra anualment el 22 de març com un mitjà per centrar l'atenció en la importància de l'aigua dolça i la defensa de la gestió sostenible dels recursos d'aigua dolça. L'Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 22 de de març de 1993 com el primer Dia Mundial de l'Aigua.

Aigües subterrànies

Les aigües subterrànies són invisibles, però el seu impacte és visible a tot arreu. Fora de la vista, sota els nostres peus, les aigües subterrànies són un tresor amagat que enriqueix la nostra vida. Gairebé tota l'aigua dolça líquida del món és aigua subterrània. A mesura que el canvi climàtic empitjora, les aigües subterrànies seran cada cop més crítiques. Hem de treballar junts per gestionar de manera sostenible aquest valuós recurs. L'aigua subterrània pot estar fora de la vista, però no ha d'estar fora de la nostra ment.

En el nostre context local de sequeres i emergència climàtica, l'ús eficient de l'aigua i l'ús de recursos alternatius son accions claus a impulsar.

Podeu utilitzar els materials de comunicació de la campanya de les Nacions Unides 2022 al següent enllaç.

Podeu descarregar el logotip del Dia Mundial de l'Aigua 2022 en català a l'enllaç. En castellà el teniu disponible al material de les Nacions Unides.

Què busques?

Exposicions

Interactius

Jocs

Videos

Veure per

Tema

Recurs

Índex de

Recursos

Interactius

Què busques?

Exposicions descarregables

Exposicions


Interactius

Exposicions

Jocs

Què busques?

Estalviar des de casa

Com pots estalviar ?

Saps estalviar aigua?

Visor CercaFonts

L'aigua en temps real

Calculadora d'estalvi

Calculteca

Calculadora de l'aigua

El cicle de l'aigua

Pots descarregar-te la guia aquí


RIUS:)! RIUS:(? és un material d’educació ambiental per a l’ensenyament secundari per a treballar, a l’institut o de forma no presencial, els efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes aquàtics continentals. Específicament, els seus objectius són:

 • Deduir les modificacions que el canvi climàtic provoca i provocarà sobre l’ecologia dels rius.
 • Sensibilitzar noies i nois vers el respecte cap al medi ambient en general i els ecosistemes aquàtics continentals en particular.
 • Promoure accions personals per mitigar el canvi climàtic.


RIUS:)! RIUS:(? és un recurs didàctic del programa Va d’aigua i consta de tres materials:

 • Vuit fitxes de treball de la relació entre el canvi climàtic:
 1. Canvi climàtic i pluges
 2. Canvi climàtic i disponibilitat d’aigua
 3. Canvi climàtic i boscos de ribera
 4. Canvi climàtic i insectes aquàtics
 5. Canvi climàtic i peixos
 6. Canvi climàtic i amfibis
 7. Canvi climàtic i contaminació
 8. Canvi climàtic i usos de l’aigua

 • Vuit vídeos de reforç sobre temes puntuals.
 1. Rius mediterranis, rius amb caràcter
 2. El sòl té horitzons
 3. El riu és un bosc
 4. Massa color per a Baetis alpinus
 5. Petons de carpa
 6. Únic al món
 7. La indigestió del riu
 8. Petjades d'aigua

 • Un pòster resum dels canvis que pateixen i patiran els rius sota el canvi climàtic, on s’hi representarà un paisatge fluvial sense/amb canvi climàtic.

Públic objectiu

Escolar secundària. Entre 13 i 18 anys. Es pot treballar a nivell individual o en grup posant en comú les respostes.


RIUS:)! RIUS:(? és un material d’educació ambiental per a l’ensenyament secundari per a treballar, a l’institut o de forma no presencial, els efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes aquàtics continentals. Específicament, els seus objectius són:

 • Deduir les modificacions que el canvi climàtic provoca i provocarà sobre l’ecologia dels rius.
 • Sensibilitzar noies i nois vers el respecte cap al medi ambient en general i els ecosistemes aquàtics continentals en particular.
 • Promoure accions personals per mitigar el canvi climàtic.


RIUS:)! RIUS:(? és un recurs didàctic del programa Va d’aigua i consta de tres materials:

 • Vuit fitxes de treball de la relació entre el canvi climàtic:
 1. Canvi climàtic i pluges
 2. Canvi climàtic i disponibilitat d’aigua
 3. Canvi climàtic i boscos de ribera
 4. Canvi climàtic i insectes aquàtics
 5. Canvi climàtic i peixos
 6. Canvi climàtic i amfibis
 7. Canvi climàtic i contaminació
 8. Canvi climàtic i usos de l’aigua

 • Vuit vídeos de reforç sobre temes puntuals.
 1. Rius mediterranis, rius amb caràcter
 2. El sòl té horitzons
 3. El riu és un bosc
 4. Massa color per a Baetis alpinus
 5. Petons de carpa
 6. Únic al món
 7. La indigestió del riu
 8. Petjades d'aigua

 • Un pòster resum dels canvis que pateixen i patiran els rius sota el canvi climàtic, on s’hi representarà un paisatge fluvial sense/amb canvi climàtic.

Públic objectiu

Escolar secundària. Entre 13 i 18 anys. Es pot treballar a nivell individual o en grup posant en comú les respostes.

Pots descarregar-te la guia aquí

Jocs

Videos

Interactius

Què busques?

Videos

Índex

Jocs

Aigualtat: tarifa social

Què busques?

Clar com l'aigua!

Exposició Or Blau

Estem creant un monstre

Recull de videos Sr. Riu

Estalvi i eficiència de l'aigua

Dia Mundial de l'Aigua 2022

Com es depura l'aigua


Tornar

Imatge Gràfica

Clotet
Gràfic

Índex de recursos

Amb la coordinació de:

Disseny interactiu base

Una producció conjunta de:

Inici

Tornar

Tots els recursos...

La vida de l'aigua (exposició)

Saps com estalviar aigua? (interactiu)

Com estalviar aigua (interactiu)

<p><a href="https://www.diba.cat/documents/167269/66698016/quadriptic_aigua_v3.pdf/6bf4afab-78c7-4df6-a7f1-d438ba27a863" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><img src="https://images.genial.ly/5ea09e2018081b0f7decb854/1615665325749-CapçaleraDIBA.jpg" style="width: 842px;" class="fr-fic fr-dib" id="2460be4e-d89c-48c3-b734-4b6353350602"></a></p><p style="text-align: center;"><img src="https://images.genial.ly/5ea09e2018081b0f7decb854/1614708758549-a.jpg" style="width: 842px;" class="fr-fic fr-dib" id="ba320e83-205d-444d-9d9c-fc2c6ffa3330"><img src="https://images.genial.ly/5ea09e2018081b0f7decb854/1614708749246-b.jpg" style="width: 842px;" class="fr-fic fr-dib" id="268cc901-4588-447f-855c-3d4ff9622dce"><img src="https://images.genial.ly/5ea09e2018081b0f7decb854/1614708740555-c.jpg" style="width: 842px;" class="fr-fic fr-dib" id="56434969-573b-4874-a515-06a394d70235"><img src="https://images.genial.ly/5ea09e2018081b0f7decb854/1614708730018-d.jpg" style="width: 842px;" class="fr-fic fr-dib" id="ec5beda7-e215-49b6-9124-bbe190a30d2b"><img src="https://images.genial.ly/5ea09e2018081b0f7decb854/1614708718003-e.jpg" style="width: 842px;" class="fr-fic fr-dib" id="f93523e5-8d70-4672-807c-cc52e20f06bb"><img src="https://images.genial.ly/5ea09e2018081b0f7decb854/1614708708949-f.jpg" style="width: 842px;" class="fr-fic fr-dib" id="c806cdb9-a750-4eb1-9fd4-be25a00d88df"><img src="https://images.genial.ly/5ea09e2018081b0f7decb854/1614708699193-g.jpg" style="width: 842px;" class="fr-fic fr-dib" id="3b214c59-1bcd-4142-9df0-dbbc29c8b1c4"></p><p style="text-align: center;">Pots descarregar-te la guia <u><a href="https://www.diba.cat/documents/167269/66698016/quadriptic_aigua_v3.pdf/6bf4afab-78c7-4df6-a7f1-d438ba27a863" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(84, 172, 210);">aquí</span></strong></a></u></p>

Calculadora d'estalviar aigua (interactiu)

RIUS:)! RIUS:(? (interactiu)


RIUS:)! RIUS:(? és un material d’educació ambiental per a l’ensenyament secundari per a treballar, a l’institut o de forma no presencial, els efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes aquàtics continentals. Específicament, els seus objectius són:

 • Deduir les modificacions que el canvi climàtic provoca i provocarà sobre l’ecologia dels rius.
 • Sensibilitzar noies i nois vers el respecte cap al medi ambient en general i els ecosistemes aquàtics continentals en particular.
 • Promoure accions personals per mitigar el canvi climàtic.


RIUS:)! RIUS:(? és un recurs didàctic del programa Va d’aigua i consta de tres materials:

 • Vuit fitxes de treball de la relació entre el canvi climàtic:
 1. Canvi climàtic i pluges
 2. Canvi climàtic i disponibilitat d’aigua
 3. Canvi climàtic i boscos de ribera
 4. Canvi climàtic i insectes aquàtics
 5. Canvi climàtic i peixos
 6. Canvi climàtic i amfibis
 7. Canvi climàtic i contaminació
 8. Canvi climàtic i usos de l’aigua

 • Vuit vídeos de reforç sobre temes puntuals.
 1. Rius mediterranis, rius amb caràcter
 2. El sòl té horitzons
 3. El riu és un bosc
 4. Massa color per a Baetis alpinus
 5. Petons de carpa
 6. Únic al món
 7. La indigestió del riu
 8. Petjades d'aigua

 • Un pòster resum dels canvis que pateixen i patiran els rius sota el canvi climàtic, on s’hi representarà un paisatge fluvial sense/amb canvi climàtic.

Públic objectiu

Escolar secundària. Entre 13 i 18 anys. Es pot treballar a nivell individual o en grup posant en comú les respostes.

Memory parelles exòtiques (joc)

El Joc del Riu (Joc)

Audioconte "El Sr. Riu" (video)

Entrevista amb Teresa Duran (video)

Teixint la mar de plàstics (video)

Guia d'espècies exòtiques

Guia d’espècies invasores d’ambients fluvials, adreçada a naturalistes vocacionals, famílies i tot el públic interessat a descobrir l’impacte que suposa la colonització dels nostres cursos d’aigua per flora i fauna que no són pròpies del nostre clima i geografia. A més d’ajudar-vos a identificar algunes de les espècies més esteses, també hi trobareu consells i propostes per col·laborar en la preservació dels espais naturals aquàtics.


Guia d'ApS en ecosistemes aquàtics continentals

L'Aprenentatge Servei (ApS) és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat on els participants aprenent a treballar en necessitats reals de l'entorn amb la finalitat de millorar-lo.Dins del programa Va d’aigua s’ha elaborat una guia descarregable especialment adreçada a ajuntaments i centres educatius de primària i de secundària que vulgueu aprendre fent un servei a la comunitat i al medi ambient. La guia és un manual pràctic perquè pugueu passar a l’acció. Aporta orientacions, detalla passos metodològics a seguir i inclou recursos i experiències que us poden servir d’inspiració.

Els ambients aquàtics són molt sensibles a les interaccions amb l’ésser humà. Per això, és molt important conèixer algunes mesures de bioseguretat. Aquest va ser el tema que es va tractar a la jornada del 15 de maig del 2019 dins el projecte Life Tritó del Montseny. Podeu consultar les presentacions d'aquella jornada, on hi trobareu alguns consells al respecte i el manual de bones pràctiques en matèria de bioseguretat

Conte "El Sr. Riu" descarregable

Recull d'activitats de l'Agenda escolar del Medi Ambient

Or Blau (exposició)

Or Blau - Ara (exposició)

El Delta de l'Ebre i el canvi climàtic (exposició)

L'impacte dels plàstics (exposició)


El laboratori de l'aigua (jocs)

Calcula la teva petjada híbrica (interactiu)

Visor CercaFonts (Interactiu)

L'aigua en temps real (Interactiu)

Estima l'aigua (exposició)

Crèdits


Qui embruta el mar (exposició)

Inici

Estem creant un monstre (video)


Estalvia aigua (video)

Recull de videos de l'Agència Catalana de l'Aigua

Calcuteca (interactiu)

El cicle de l'aigua

Joc de l'energia i l'aigua de casa

Aigua per a tothom

Com es depura l'aigua? (video)

Clar com l'aigua (video)

Recursos presencials

Campanya del Dia Mundial
de l'Aigua de les Nacions Unides

Anàlisi d'aigües (video)

Visita virtual a l'EDAR del Prat de Llobregat (interactiu)

Coneix els aqüífers de Catalunya (interactiu)

Aigualtat: tarifa social del cànon de l'aigua (videos)