Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PREUZMI ODGOVORNOST

Jovan, Tea, Strahinja i Nada

Uvod

Pitali smo drugare o njihovim mišljenjima o ekološkim, kulturnim i obrazovnim potrebama. Pogledajmo podatke i prodiskutujmo o njima!

Predstavićemo vam moguća rešenja, po predlogu od naših drugara, na sledećem slajdu.

Ekologija

Šta misliš o ekološkom stanju naše zemlje?

-Loše, mnogo smoga.

-Nije dobro.
-Prevelika zagađenost vazduha
-Sve najgore
-Šta je ekologija?
-Toliko je loša da mislim da je nemamo

Iz ovih odgovora vidimo da niko nije zadovoljan ekološkim stanjem u Srbiji.

ekologija

Podstako bih recikliranje, prečišćavanje vazduha i obnovljivi izvori energije.Sve bih promenila.

01

02

Filtracija vode, prečišćavanje vazduha, čišćenje prirode i reciklaža.

03

Sve da se popravi.

04

-Sve najbolje.
-Lepa kultura.
-Najbolja kultura.
-Veoma bogata kultura
-Veoma visok nivo kulture.
-Imamo jednu od najbogatijih kultura, ali mislim da bi trebalo da se posveti pažnja restauraciji kulturnih dobara.


Kultura-Šta mislite o srpskoj kulturi?

Naši drugari su se izjasnili da im se sviđa naša kultura, što znači da poštoju svoju zemlju i svoje korene od kojih su potekli.

kultura

Prosveta

Nije loša, zadovoljan sam, ali može bolje. Uvek može bolje.

Loša oprema u školama, škole se raspadaju.

Sve je dobro.

1

2

3

Šta mislite o prosveti u Srbiji?

Ekološki pristup

Predlog za promenu prosvete

Prevelika seča drveća radi mnogih svezaka i knjiga. Da bih smanjila seču drveća, preporučila bih korišćenje starih knjiga. Predugačko trajanje časova.

Step 2

Predlog za promenu prosvete

Nije loše, što se tiče samog obrazovanja, ali nam je potrebna nova oprema. Takođe, treba da se poradi na odnosu učenika i nastavnika.

Destrukcija

Spalio bih je.

Predlog za promenu prosvete

ristup