Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Fale elektro-magnaetyczne

Fale elektromagnetyczne

Fala elektromagnetyczna to fala, której źródłem mogą być drgające ładunki elektryczne lub prąd, którego natężenie zmienia się w czasie

Promieniowanie gamma

Światło widzialne

Promieniowanie rentgenowskie

Promieniowanie podczerwone

Fale radiowe

Promieniowanie nadfioletowe

Mikrofale

Fale radiowe

Fale radiowe mają długość 10^-14m. Ich źródłem są Słońce i inne gwiazdy, ale mogą też być wytwarzane sztucznie. Znajdują się głownie w łączności i telekomunikacji. Do dziś fale radiowe wykorzystuje się w łączności z załogami łodzi podwodnych i pracownikami kopalń, mogą one wnikać w głąb wody i ziemii. Fale radiowe nie są szkodliwe dla człowieka.

Mikrofale

Mają długość 10^-14m. Są wykorzystywane między innymi w radarach, kuchenkach mikrofalowych i telefonii komórkowej. Mikrofale nie są szkodliwe dla człowieka.

PROMIENIOWANIE PODCZERWONE

Nie jest ono widoczne, ale odbierane jest zmysłami, bo ma ono zdolność do rozgrzewania materiałów. Intensywność promieniowania podczerwonego zależy od temperatury ciała. Ciało człowieka emituje niewidzialne promieniowanie podczerwone, co wykorzystuje się w alarmach i czujnikach ruchu. Wykorzystywane jest również do noktowizji i do sterowania telewizora pilotem.

Światło widzialne

W naszym otoczeniu głównym jego źródłem jest Słońce. Światło białe to mieszanina fal o różnych barwach. Fala odpowiadająca światłu fioletowemu ma największą częstotliwość, czyli najmniejszą długość, a odpowiadająca światłu czerwonemu - najmniejszą częstotliwość, czyli największą długość

Promieniowanie nadfioletowe (ultrafioletowe)

Jego głownym źródłem jest słońce, jednak pochodzi ono również z lamp kwarcowych. Promieniowanie ultrafioletowe nie jest widzialne dla ludzkiego oka, jednak powoduje opalenie skóry czy naświetlenie kliszy fotograficznej. Zabija ono bakterie, dlatego wykorzystywane jest do sterylizacji sal operacyjnych i pomieszczeń, w których produkuje się leki.

PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE

Zwane inaczej promieniowaniem X, jest niewidoczne dla ludzkiego oka, ma od ok. 10pm do 10nm. Może ono przenikać przez wiele materiałów nieprzezroczystych dla światła np. tkanki mięśniowe. Promieniowanie to pochłaniają substancje o dużej gęstości, np. wapń, ołów. Wykorzystywane jest do prześwietleń, jednak zbyt częsty kontakt z nim może powodować choroby krwi i choroby nowotworowe.

Promieniowanie gamma to promieniowanie elektromagnetyczne najkrótszych fal (poniżej 1nm). Wysyłane jest przez substancje promieniotwórcze. Jest ono bardzo niebezpieczne dla żywych organizmów, ponieważ jest przyczyną powstawania nowotworów. Ciężko się przed nim uchronić, bo może przeniknąć nawet przez 3-metrową warstwę betonu, jednak człowiek na codzień nie spotyka się z szkodliwym natężeniem promieniowania gamma.

PROMIENIOWANIE GAMMA

Częstotliwośc fali elektromagnetycznych

Autor:

marek adaszewski

źródło: książka "spotkanie z fizyką" nowa era