Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

одабери свој пут

ОШ "Франце Прешерн"
Станка Пауновића Вељка 45
11090 Београд

Кликом на назив и адресу школе приступате сајту ОШ "Франце Прешерн".

Драги наши ученици,

Ускоро ћете се наћи на једној од раскрсница животног пута. Свако од вас ће пожелети да крене исправним, којим ће даље корачати ка будућности. Да бисте знали који је прави, завирите у свако занимање које смо вам представили и на тај начин упознајте се са могућностима које вам нуде одређена занимања. Само тако, уз одређене жеље, способности и истрајност, поставите себи циљеве ка будућности. Али, запамтите, то није крај. Упис у средњу школу само је један мали корак ка даљим циљевима у животу. Немојте тада престајати, постављајте себи нове циљеве! Препустите се машти, истражујте. Највећи великани градили су своје каријере малим корацима, уз низ животних тешкоћа и препрека, али одговорно, радно и упорно, стигли су до циља. Желимо вам да вас ваш одабир за будући позив учини срећним и вредним поштовања!
Прегледајте презентацију и крените у истраживање себе, ваших жеља, могућности и будућег позива... Одаберите свој пут!

занимања

Економија, право и администрација

Архитектура

Грађевина и геодезија

Дизајн

Електротехника

ИКТ

Технологија

Пољопривреда и ветерина

Медицина

Брига о лепоти

Трговина, туризам и угоститељство

Уметност

"Саветлинк"

Корисни линкови

Кликом на жељено занимање повезујете се са слајдом истог.

Графичарство

Економија, право и администрација

Кликом на овај текст отвориће вам се линк са презентацијом "Водич за одабир средње школе" у којој су наведене све средње школе на територији Београда. За занимања администрација и рачуноводство прегледајте део о економским и правним школама, односно слајд бр. 17.

Кликом на слику и текст са десне старне, линкови ће вас одвести ка сајтовима на којима можете прочитати додатне информације о занимању.

Улога администратора, односно рачуновође је административне природе и послови се обављају у канцеларији, за пултом или на шалтеру. Послови и задаци су разноврсни и најчешће се везују за књиговодствене и финансијске послове, вршење обрачуна и калкулације и вођење евиденције. У оквиру послова везаних за финасијски део, запослени на месту рачуновође воде пословне књиге и обрачунавају камате за кредите, уколико раде у банци. Такође, послови се најчешће везују за рад са странкама и то: припрема и достављање рачуна купцима, односно корисницима услуга, давању информација усменим путем илипутем електронске поште, давању тумачења, издавању потврда и уверења, разматрању одређених жалби и сл. Занимања су широко заступљена у разним организацијама. У правно-биротехничким школама ученици стичу знања из правних дисциплина кроз разне правне и економске предмете.
За успех у овом занимању, неопходан је добар вид на близину, способност одржавања пажње, стрпљивост, уредност, љубазност и презиност у раду. Пожељна је способност брзог рачунања и извођења математичких операција. Поред наведених способности, неопходно је знање рада на рачунару, а по потреби и познавање неког страног језика.
Најчешће организације у којима се могу обављају ови послови су: банке, поште, судови, општине, осигуравајуће куће, разне агенције и предузећа.

Архитектура

Архитектура је блиско повезана са уметношћу. Архитектонски техничар уређује и презентује урбанистичке пројекте.
Високоградња, ревитализација и конзервација су основне области којима се запослени бави. Такође, техничар анализира цене и предрачун радова. Занимање је веома тражено. За успех у овом занимању, неопходна је доследност у обављању послова, изграђена радна навика, стрпљивост, педантност, сигурност, добар вид, познавање рада на рачунару, нарочито Аутокед-а и коришћење неког страног језика, углавном енглеског. Такође, спретност, добра координација покрета, способност пењања и одржавања рада на висини, емоционална стабилност и способност сагледавања облика и предмета у простору, веома су важан показатељ за бављење овим послом.

Кликом на слику и текст са десне старне, линкови ће вас одвести ка сајтовима на којима можете прочитати додатне информације о занимању.

Кликом на овај текст отвориће вам се линк са презентацијом "Водич за одабир средње школе" у којој су наведене све средње школе на територији Београда. За занимања архитектуре прегледајте део о техничким и грађевинским школама, односно слајд бр. 22.

Грађевина и геодезија

Кликом на слику и текст са десне старне, линкови ће вас одвести ка сајтовима на којима можете прочитати додатне информације о занимању.

Кликом на овај текст отвориће вам се линк са презентацијом "Водич за одабир средње школе" у којој су наведене све средње школе на територији Београда. За занимања грађевина и геодезија прегледајте део о техничким и грађевинским школама, односно слајд бр. 23.

Грађевинарство се развијало с развојем човека, а настало када је човек почео да прави прве заклоне од природних непогода. Кроз грађевинасртво се исказује креативност и уметност обликовања неког простора. Основни задатак је стварање и очување човекове околине, као и обједињавање области високоградње, нискоградње и хидроградње. Подручја запошљавања грађевинара су: грађевинска предузећа, лабораторије за испитивање материјала, одговарајуће службе у оптинама, заводи за заштиту споменика, пројектантске организације, приватна предузећа.
Геодетски техничар – геометар обављају геодетска мерења и обраду подлога за изградњу објеката, учествују у изради планова за регулацију река, сузбијање ерозија (одрон земљишта), за наводњавање (мелиорације). Геометри се запошљавају у општинама (служба за катастар), геодетским институтима, грађевинским предузећима.
За успех у овим занимањима, неопходан је добар вид, слух, координација покрета, спретност, развијено интересовање за техничке науке, заинтересованост за уметничко обликовање, прецизност у раду, способност цртања и сагледавања облика и предмета у простору.

Електротехника

Електротехника је грана технике која се бави проучавањем и техничком применом електрицитета. Обухвата пет основних области: електроенергетику, телекомуникације, електронику, рачунарску технику и аутоматику. Рад у електротехници тражи велику прецизност и тачност и израженија знања из природне групе предмета. Потребно је поседовати следеће способности: схватање физичких принципа, аналитичко мишљење, схватање просторних односа, памћење визуелних детаља, добру координацију, дубински и оштар вид, способност за рад на висини и добро развијену мускулатуру. Општестручни предмети који се изучавају везани су за основе електротехнике, електротехничке материјале, техничко цртање са нацртном геометријом и бројни други. у ову групу спадају разни послови пројектовања, производње и контроле различитих електричних производа.

Кликом на слику и текст са десне старне, линкови ће вас одвести ка сајтовима на којима можете прочитати додатне информације о занимању.

Кликом на овај текст отвориће вам се линк са презентацијом "Водич за одабир средње школе" у којој су наведене све средње школе на територији Београда. За занимања електротехнике прегледајте део о техничким и грађевинским школама, односно слајд бр. 20.

Графичарство

Кликом на слику и текст са десне старне, линкови ће вас одвести ка сајтовима на којима можете прочитати додатне информације о занимању.

Кликом на овај текст отвориће вам се линк са презентацијом "Водич за одабир средње школе" у којој су наведене све средње школе на територији Београда. За занимања графичарство прегледајте део о техничким и грађевинским школама, односно слајд бр. 24.

Послови и задаци у графичарству обављају се аутоматизованим и високопродуктивним графичким машинама, најсавременијом рачунарском техником и алатом, прибором и уређајима за графичку дораду. Специфични захтеви неопходни за ово занимање су памћење визуелних детаља, нумеричка способност, схватање просторних односа, смисао за обликовање, добро развијена сва чула, мисаона флексибилност, знање рада на рачунару у одговарајућим програмима, способност сагледавања исте ствари са више апеката, добар капацитет плућа и правилан кичмени стуб. Подручја рада запошљаваа су: графичка индустрија, графичко-издавачка делатност, новинко-издавачка делатност, производња и прерада папира. ови послови углавном се обављају у затвореном простору, индустријским постројењима, фабричким халама и сл.

Дизајн

Дизајн настаје процесом доношења одлука које као крајњи циљ имају креирање нечег примењивог. Сврха дизајна јесте да се одређена идеја спроведе у дело и зато можемо да кажемо да је дизајнирање на неки начин процес решавања проблема. Дизајн не представља специфичну професију, јер подразумева многобројне дисциплине. Неки од њих су: индустријски, графички, модни, сценски, дизајн ентеријера и др. Развојем технологије, настају и веб-дизајн, информациони дизајн, као и интерактивни дизајн. Поред посебних интересовања за ову област рада, потребно је испунити следеће захтеве: развијено интересовање за уметничко обликовање, израду модела, изоштрено разликовање нијански боја, развијена способност координације прстију и руку, стрпљивост, радозналост, упорност и прецизност.

Кликом на слику и текст са десне старне, линкови ће вас одвести ка сајтовима на којима можете прочитати додатне информације о занимању.

Кликом на овај текст отвориће вам се линк са презентацијом "Водич за одабир средње школе" у којој су наведене све средње школе на територији Београда. За занимања дизајна прегледајте део о техничким и грађевинским школама, односно слајдове бр. 20-21.

ИКТ

Кликом на слику и текст са десне старне, линкови ће вас одвести ка сајтовима на којима можете прочитати додатне информације о занимању.

Кликом на овај текст отвориће вам се линк са презентацијом "Водич за одабир средње школе" у којој су наведене све средње школе на територији Београда. За занимања ИКТ прегледајте део о гимназијама и електротехничким школама, јер имају специајлизована одељења .

Информационе и комуникационе технологије, можемо посматрати као кишобран који обухвата све што је везано за рачунаре, софтвер, информације, умрежавање и комуникационе технологије. Све што садржи или користи софтверски контролосана електронска кола или је технологија која помаже људима и уређајима да комуницирају једни са другима је ИКТ. Данас већина организација и појединаца користе ИКТ ради продуктивнијег рада. ИТ знање и вештине су потребне у свим врстама индустрије, а ИКТ заправо користе сви људи. Уколико желите да се бавите ИКТ-ом, морате да будете спремни да се усавршавате читавог живота, да имате развијене способности решавања проблема, као и социјалне и интерперсоналне вештине и вештине комуникације.

Технологија

Технолошки процеси и поступци, интензивно су се развијали током времена. Представљају скуп метода за производњу и прераду, због чега почетна сировина мења своја својства претварајући се у готов производ. Технологија, једноставно речено, представља знање и вештине стварања нечега, било да се ради о кефиру од млека, атомској енергији или савременој информационој технологији. Можемо рећи да је технологија заступљена свуда, па тако разликујемо: хемијску, прехрамбену, текстилну, графичку, дрвну, информациону технологију и др. Специфични захтеви који су потребни за ово подручје рада су: памћење визуелних детаља, смисао за обликовање, развијана сва чула, истајност, радозналост, познавање рада на рачунару, склоност сталном учењу и усавршавању.

Кликом на слику и текст са десне старне, линкови ће вас одвести ка сајтовима на којима можете прочитати додатне информације о занимању.

Кликом на овај текст отвориће вам се линк са презентацијом "Водич за одабир средње школе" у којој су наведене све средње школе на територији Београда. За занимања технолога прегледајте део о техничким и грађевинским, као и о другим стручним школама, односно слајдове бр. 20-27.

Пољопривреда и ветерина

Кликом на слику и текст са десне старне, линкови ће вас одвести ка сајтовима на којима можете прочитати додатне информације о занимању.

Кликом на овај текст отвориће вам се линк са презентацијом "Водич за одабир средње школе" у којој су наведене све средње школе на територији Београда. За занимања из области пољопривреде прегледајте део о другим стручним школама, односно слајд бр. 27.

Пољопривреда и производња хране је подручје рада међу најважнијим гранама људске делатности. У пољопривреди се све више употрбљавају савремене машине и одговарајућа хемијска средства. За ову област рада потребни су стручњаци који ће радити на пословима различите сложености и тако максимално искористити природни потенцијал. Ветерина је област која се бави негом животиња, као и превенцијом болести што је од кључног значаја за очување здравља људи. За успех у овом занимању потребно је имати љубав и интересовања за биљке и животиње, задовољавајућу физичку развијеност, општу телесну издржљивост, добар вид на близину и даљину, задовољавајућу осетљивост чула мириса и укуса, спретност руку и прстију, развијено интересовање за природне науке, практичност у решавању проблема, као и висок степен креативности. После завршеног школовања, постоји више могућности за запослење и то у: пољопривредним организацијама, заводима и институтима за унпређивање пољопривреде, ветеринарским станицама, апотекама, прехрамбеној индустрији и др.

Здравствени радници су људи који професионално брину, штите и унапређују здравље народа. Они изучавају различите области и медицине из велике породице медицинских наука. Овом делатношћу не може да се бави свако, већ пре свега они који воле да помажу другима, да се одричу свог слободног времена, да су спремни да су суочени са људским патњама, болесним и угроженим људима. Наставни програми су веома разноврсни и за њихово изучавање важно је и физичко и психичко здравље. Медицина у данашње време подразумева не само бригу о здрављу, већ и о лепоти, те је посебно развијена област естетска медицина. Као посебна занимљивост јесте, да се сви здравствени радници заветују да ће поштовати Хипократову заклетву која подразумева највећу могућу бригу за људски живот.

Кликом на слику и текст са десне старне, линкови ће вас одвести ка сајтовима на којима можете прочитати додатне информације о занимању.

Кликом на овај текст отвориће вам се линк са презентацијом "Водич за одабир средње школе" у којој су наведене све средње школе на територији Београда. За занимања из области медицине прегледајте део о медицинским школама, односно слајд бр. 19.

Медицина

Брига о лепоти

Кликом на слику и текст са десне старне, линкови ће вас одвести ка сајтовима на којима можете прочитати додатне информације о занимању.

Кликом на овај текст отвориће вам се линк са презентацијом "Водич за одабир средње школе" у којој су наведене све средње школе на територији Београда. За занимања из области брига о лепоти, прегледајте део о другим стручним школама, односно слајд бр. 26.

Брига о лепоти стара је колико и сам човек. Одувек постоји потреба да будемо дотерани и неговани без обзира на ниво образовања, социјални статус, услове живљења и сл. Од праисторије до данашњих дана, мењане су технике и поступци уређивања косе, коже и ноката, украшавања и дочаравања изгледа шминком, али потреба за негом и улепшавањем остала је вечна. Данас је брига о лепоти једно од најразвијенијих делатности подједнако заступљена код оба пола. Многе од јавних делатности којима се људи баве, не могу се замислити без претходне бриге о лепиоти. За пружање личних услуга важни су : уредност, спретност руку и прстију, љубазност, друштвеност, креативно размишљање, праћење нових трендова и појаве нових препарата. Такође, значајно је познавање основа дерматологије.

Трговина, туризам и угоститељство

Трговина је област која се бави прометом роба и услуга, без које не можемо да замислимо живот. У данашње време посебно је популарна онлајн трговина, која подразумева да се купује без одласка у продавницу. Угоститељство и туризам су значајне привредне делатности. о туризму се говори када нека особа путује ван места свог сталног боравка, а у циљу упознавања разоноде, одмора, рекреације, упознавања других места. Угоститељство је услужна делатност усмерена на пружање услуга у смештају, исхрани и пићу, како туристима, тако и домаћим грађанима. Број угоститељских објеката је у сталном порасту, како у земљи, тако и у иностранству. Са новим технологијама, самим тим и новим занимањима у сталном је порасту и потреба људи да путују, тако да је ово још једно занимање које има перспективу. Они који се определе за ову делатност важно је да буду тачни, прецизни, комуникативни, љубазни, да имају смисао за естетику, способност памћења бројева, људи, добро развијена чула. Такође, неопходно је добро познавање страних језика.

Кликом на слику и текст са десне старне, линкови ће вас одвести ка сајтовима на којима можете прочитати додатне информације о занимању.

Кликом на овај текст отвориће вам се линк са презентацијом "Водич за одабир средње школе" у којој су наведене све средње школе на територији Београда. За занимања из области трговине, туризма и угоститељства прегледајте део о другим стручним школама, односно слајдове бр. 26. и 27.

сликарство

музика

Балет

Кликом на назив уместности линкови ће вас одвести ка сајтовима на којима можете прочитати додатне информације о занимању.

музика

Ако је уметност твој пут...

Послушајмо Саветлинка

израчунавање бодова

приручник

тестови

На линковима са десне стране пронаћи ћете корисне информације везане за полагање Државне матуре и израчунавање бодова за упис у средњу школу.

Такође, можете преузети приручник, који су израдили
"Средња школа за информаиционе технологије" и "Савремена гимназија", "Како преживети упис у средњу школу". Уколико сте заинтересовани на линку "Тестови" можете урадити тестове особина, вештина и интересовања.

Државна матура

Кликом на неки од наведених линкова можете пронаћи додатне информације..

Корисни линкови

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET


Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET


Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET


Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET


Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

одабери прави пут!

Душица Трајковић, психолог

Сузана Николић, педагог

У изради презентације коришћени су подаци са сајтова: karijera.bos.rs; poslovi.infodtud.com; vodiczaosnovce.nsz.gov.rs и изприручника "Пронађи себе" - Просветни преглед

Срећно!

ОШ "Франце Прешерн"
Станка Пауновића Вељка 45
11090 Београд