Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Oferta edukacyjna ZSTiE Wrocław

Start

TECHNIKUM Nr 7

Branżowa Szkoła I i II stopnia Nr 1
im. Polskich Zwycięzców Enigmy

Oferta

Technik teleinformatyk

Technik informatyk

Technikum nr 7

Technik elektronik

Technik robotyk

Branżowa Szkoła
I i II stopnia Nr 1

Elektronik

Projekt i wykonanie:
Wiktoria Romańczuk

Jeżeli pragniesz zdobyć atrakcyjny zawód,

a w przyszłości podjąć studia na uczelniach technicznych takich jak: informatyka, automatyka, cybernetyka, robotyka, elektronika lub kierunkach zbliżonych podejmij naukę w Technikum nr 7 we Wrocławiu.

Technikum nr 7

to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych
i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki.

Technik informatyk

 • Podczas 5-letniego kształcenia zdajesz dwie kwalifikacje zawodowe
 • K1 - INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • K2 - INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • Dodatkowe certyfikaty i uprawnienia do zdobycia w szkole - certyfikaty CISCO Networking Academy oraz ECDL;

  Po zdaniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły
 • Technicy informatycy mogą podejmować pracę jako:
 • administratorzy operacyjnych systemów sieciowych i sieci komputerowych,
 • programiści zaawansowanych języków programowania,
 • graficy oraz specjaliści urządzeń multimedialnych,
 • administratorzy baz danych,
 • serwisanci sprzętu komputerowego

zajmuje się projektowaniem sieci teleinformatycznych, obsługą urządzeń sieciowych oraz ich nadzorem, konserwacją i diagnozą oraz naprawą urządzeń i systemów teleinformatycznych.

technik teleinformatyk


 • Podczas 5-letniego kształcenia zdajesz dwie kwalifikacje zawodowe
 • K1- INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
  K2 - INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległym
 • Dodatkowe certyfikaty i uprawnienia do zdobycia w szkole
  certyfikaty CISCO Networking Academy;
  uprawnienia SEP do 1 KV;

  Po zdaniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły
  Technik teleinformatyk:
  montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne;
  diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego, odpowiada za wytwarzanie, konserwację i naprawy urządzeń oraz systemów teleinformatycznych

technik elektronik

to zawód atrakcyjny, nowoczesny i dający młodemu człowiekowi wiele możliwości. Elektronika, to dziedzina nauki, która szczególnie w ostatnich latach znacząco wpłynęła na jakość i komfort życia ludzi.


  • Podczas 5-letniego kształcenia zdajesz dwie kwalifikacje zawodowe
  • K1- ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
   K2 - ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
  • Dodatkowe certyfikaty i uprawnienia do zdobycia w szkole, uprawnienia SEP do 1 KV;


   Po zdaniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły
 • Technicy elektronicy mogą podejmować pracę:

  • w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne jako operatorzy linii produkcyjnych,
  • warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych,
  • zakładach instalujących urządzenia elektroniczne,
  • placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych,
  • w specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń elektronicznych.

technik robotyk

jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w przemyśle. Zawód ten jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych.


 • Podczas 5-letniego kształcenia zdajesz dwie kwalifikacje zawodowe
 • K1- ELM.07 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie systemów robotyki
 • K2 – ELM.08 Eksploatacja i programowanie systemów robotyki
 • Dodatkowe certyfikaty i uprawnienia do zdobycia w szkole
  -uprawnienia SEP do 1 KV;
  - programowanie sterowników PLCPo zdaniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły

Technik robotyk może pracować jako:

 • operator i programista robotów przemysłowych,
 • konstruktor,
 • technolog,
 • montażysta robotów przemysłowych,
 • nadzór techniczny systemów zrobotyzowanych

Jeżeli zależy Ci na zdobyciu atrakcyjnego zawodu, gdzie liczą się umiejętności praktyczne i chcesz szybko rozpocząć pracę to wybór Branżowej

Szkoły I stopnia jest dla Ciebie.

Branżowa Szkoła I, II stopnia Nr 1

 • Trwająca 3 lata szkoła branżowa I stopnia na kierunku elektronik, przygotowuje specjalistę do montowania, demontowania, instalowania
  i konserwacji urządzeń elektronicznych.
 • W głównej mierze kładzie nacisk na umiejętności praktyczne.
 • Ukończenie tej specjalizacji gwarantuje uzyskanie wykształcenia wymaganego do zatrudnienia w przedsiębiorstwach komputerowych, firmach tworzących
  i eksploatujących elektroniczną aparaturę, urządzenia oraz sprzęt.


ELEKTRONIK

 • W ciągu 3-letniego kształcenia zdajesz jedną kwalifikację:
 • ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
 • Dodatkowe certyfikaty i uprawnienia do zdobycia w szkole, uprawnienia SEP do 1 KV;
 • Jeżeli chcesz zdobyć zawód technik elektronik to możesz dalej kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia.

Zapraszamy