Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Fale elektromagnetyczne

Fala elektromagnetyczna to

fala, której źródłem mogą być drgające ładunki elektryczne lub prąd, którego natężenie zmienia się w czasie

Start

Promieniowanie

nadfioletowe

Koniec

Światło

widzialne

Mikrofale

Promieniowanie

podczerwone

Fale

radiowe

Rodzaje fal elektromagnetycznych

Promienowanie

gamma

Promieniowanie

rentgenowskie

Promieniowanie

rentgenowskie

01

Promieniowanie

rentgenowskie

rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, które jest generowane podczas wyhamowywania elektronów. Długość fali mieści się w zakresie od ok. 10 pm do 10 nm.

Promieniowanie rentgenowskie nie jest w 100% bezpieczne.
Częstotliwość: od 1016 Hz do 1022 Hz
Zastosowania: Zdjęcia rentgenowskie, tomografia

Oryginalna nazwa promieniowania rentgenowskiego to promieniowanie X. Nazwa wzięła się zupełnie z przypadku - odkrywca promieniowania, Wilhelm Roentgen, nie wiedział jak je nazwać, więc zapożyczył z matematyki „x”, którym zwykle oznacza się niewiadomą. Za swoje odkrycie Roentgen został w 1901 roku pierwszym zdobywcą Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

Promieniowanie

gamma

02

jest krótkofalowym promieniowaniem elektromagnetycznym emitowanym w postaci fali elektromagnetycznej o dużej energii i długości fali niższej od 1 nm przez wzbudzone lub promieniotwórcze jądra atomowe podczas rozpadu promieniotwórczego lub reakcji jądrowych.

Promieniowanie gamma stanowi zagrożenie radiacyjne dla całego ciała.
Częstotliwość: 1018 do 1023
Zastosowania: Medycyna, diagnostyka, artykuły spożywcze

Promieniowanie

gamma

Promieniowanie gamma może wywoływać zmiany w strukturze DNA i chromosomów.

Promieniowanie

nadfioletowe

03

promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 10 nm do 400 nm, niewidzialne dla człowieka.
Promieniowanie nadfioletowe stanowi zagrożenie (choroba oczu), lecz stymuluję produkcję cennej witaminy D3 w skórze.
Częstotliwość: od 1015 Hz do 1017 Hz
Zastosowania: Medycyna, rehabilitacja

Promieniowanie

nadfioletowe

Ludzka soczewka blokuje większość światła o długości fali 300–400 nm (krótsze blokuje rogówka), z tego też powodu ludzie nie widzą ultrafioletu (nadfioletu).

Światło

widzialne

04

część promieniowania elektromagnetycznego, na którą reaguje siatkówka oka w procesie widzenia. Dla człowieka promieniowanie to zawiera się w przybliżeniu w zakresie długości fal 380–750 nm, dla zwierząt zakres ten bywa nieco odmienny.
Światło widzialne może być szkodliwe tylko przy intensywnym promieniowaniu tzw. światła niebieskiego. Może powodować termiczne lub fotochemiczne uszkodzenia i schorzenia siatkówki oka
Częstotliwość: od 1014 Hz do 1015 Hz
Zastosowania: Noktowizory, kamery termowizyjne

Światło

widzialne

Źródła światła widzialnego to: słońce, silnie rozgrzane ciała, pobudzone do świecenia atomy, diody luminescencyjne, substancje chemiczne (fluorescencja), lasery.

Mikrofale

05

Mikrofale

rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią a falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych. W różnych opracowaniach spotyka się różne zakresy promieniowania uznawanego za promieniowanie mikrofalowe, przykładowo od 1 mm do 30 cm

Mikrofale są bezpieczne dla nas.
Częstotliwość: od 1 GHz do 300 GHz
Zastosowania: Radary, łączność satelitarna, kuchenki mikrofalowe

Większość zastosowań opiera się na zakresie fal od 1 do 40 GHz

Fale

radiowe

06

Fale

radiowe

to fale elektromagnetyczne o długości od 10-4 m do 105 m. Wyróżniamy fale długie, średnie, krótkie i ultrakrótkie. Źródłem ich są Słonce i inne gwiazdy, ale mogą być one także wytwarzane sztucznie.

Fale radiowe są bezpieczne.
Częstotliwość: od 3 kHz do 3 THz
Zastosowania: Łączność, telekomunikacja

Fale radiowe mogą być prowadzone za pomocą tak zwanych falowodów.

Telefonia komórkowa nadaje w paśmie 890-1880 MHz, co odpowiada długości fali od 16 do 34 cm. Jak widać wchodzimy w umowny zakres mikrofal.

Promieniowanie

podczerwone

07

to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego z niższą częstotliwością niż światło widzialne. Promieniowanie podczerwone jest naturalne i emitowane przez powierzchnię każdego ogrzanego ciała oraz wszystkie otaczające nas obiekty o temperaturze powyżej 0°K. Zakres fal wynosi od 780 nm do 1 mm.
Promieniowanie podczerwone może doprowadzić do oparzeń, zapalenia spojówek i wysuszania gałki ocznej. Należy jednak pamiętać, że podczerwień jest groźna tylko w przypadku długotrwałej lub niekontrolowanej ekspozycji.
Częstotliwość: od 1012 Hz do 1015 Hz
Zastosowania: Noktowizja, pomiar odległości, kamery monitoringu...

Promieniowanie

podczerwone

Inna nazwa tego promieniowania to promieniowanie IR od angielskiego słowa infrared. Człowiek rejestruje to promieniowanie nie okiem, które nie jest wrażliwe na ten zakres fal, ale za pomocą receptorów ciepła. Podczerwień może wzbudzać drgania kryształów i cząstek.

Dziękuję

za uwagę!

Szymon Jurak