Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

קריית החינוך קציר

שנה"ל תשפ"ג

מכינים אותך לאתגרי המחר

תאריכים חשובים


'יש להגיע לראיונות עם תעודת מחצית א' כיתה ו

קריית החינוך קציר

קריית החינוך מונה כ - 1800 תלמידים

חטיבת ביניים א

חטיבת ביניים ב

חטיבה עליונה

- מבנה הקרייה -

אשכול פיס

כיתות - 18

תלמידים בחטיבה - 551

כיתות - 16

תלמידים בחטיבה - 501

כיתות - 26

תלמידים בחטיבה העליונה - 788

לבית הספר ראייה הוליסטית הרואה את התלמיד כאדם שלם. הצוות החינוכי פועל לפיתוח כישוריו הקוגנטיביים, החברתיים והערכיים של התלמיד וכך מכשיר אותו להתמודדות עם אתגרי עולם המחר

תפיסה חינוכית

יעדי בית הספר

למידה מצמיחה מעניקה ללומדים ערכים,ידע ומיומנויות לשגשוג במציאות משתנה

חיזוק החוסן ותחושת השייכות באמצעות למידה רגשית וחברתית

בשביל הצלחה

שוברי שגרה

שולחן עגול

תלמידים מלמדים תלמידים

תוכנית בה התלמידים משתפים בתחביבים ובתחומי הענין שלהם

ניצוצות

"ניצוצות - להתלהב לדעת" -

התלמידים זוכים למפגשי העשרה עם הורים , מורים ומבוגרים בקהילה בעלי ניצוץ בתחום ידע שאינו חלק מתכנית הלימודים.

מעגלי שיח

בוקר טוב קציר

תלמידים למען תלמידים

מנהיגות תלמידים

OPEN CITY

המיוחדים שלנו

מפגש בוקר המעמיק את ההכרות בין התלמידים למורה המאפשר פיתוח וחיזוק מיומנויות אישיות, בינאישיות וקוגנטיביות

מסלולי לימוד

מחול

כדור-יד

דיפלומטיה

תקשורת ניו-מדיה

מדעי המחשב

נחשון

שחייה

מגמה חדשה - מדעי המחשב

מגמת דיפלומטיה

מצגת סרטון

מגמת מחול

מגמת שחיה

מגמת מחול

מגמת תקשורת ניו-מדיה

מגמת כדור-יד

כשתבחרו בנו השלבים הם

9-17.2.22

20.2.22

27.2-20.3.22

ראיונות קבלה

קבלת תשובות


העברת תשובות לנבחנים במייל עד

עפ"י לו"ז שפורסם


למסלולים היחודיים

רישום אינטרנטי


באתר העירייה

3-7.4.22

רישום לבית הספר

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing

רישום - 12:30

בחינה מעשית - 13:00-14:30

ראיון אישי

מבדק שחייה

הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד, היא ליצור אותו

פיטר דרוקר

מחכים לראותכם

תודה על ההקשבה