Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Aiseolas chun an Fhoghlaim a Chur Chun Cinn

Aiseolas soiléir, inghníomhaithe chun bonn eolais a chur faoi na chéad chéimeanna eile

Cad é?

Cad é anois?

 • Conas a d'fhéadfainn aiseolas a struchtúrú ionas gur dóichí go gcuirfidh sé faoi deara do scoláirí smaoineamh?
 • An ndéanfaidh mé athbhreithniú ar chritéir ratha mar bhonn aiseolais?
 • An gcinntím go mbíonn aiseolas piaraí bunaithe ar chritéir ratha chomhaontaithe?
 • Cad iad na cineálacha éagsúla cuir chuige a d'fhéadfainn a leanúint chun obair scoláirí a mharcáil?
 • Conas a roinneann mo roinn NTI cleachtais chun aiseolas foirmitheach éifeachtach a sholáthar?

 • Tugann an múinteoir aiseolas ar obair scoláirí nach bhfuil aon ghráid ná ríomhanna ann.
 • Tugtar aiseolas i bhfoirm tuairimí scríofa le sraith ceisteanna.
 • D'fhéadfadh aiseolas a iarraidh ar an scoláire an earráid / na hearráidí iarbhíre a aimsiú.

Trácht amháin

Tá aiseolas i NTI éifeachtach nuair a dhíríonn sé ar an bhfoghlaim seachas ar an scoláire agus a thugann sé treoir shoiléir dóibh maidir le cad é atá le feabhsú agus conas feabhsú. In amanna bíonn deiseanna luachmhara ann trí aiseolas le haghaidh an sprioctheanga a úsáid.

 • Roinneann na scoláirí míreanna oibre lena chéile.
 • Tugtar dóthain ama chun obair a chéile a mheas.
 • Ansin cuireann siad aiseolas ó bhéal nó i scríbhinn ar fáil bunaithe ar na critéir ratha chomhaontaithe.

Aiseolas Piaraí

 • Agus aiseolas ó bhéal á chur ar fáil do scoláirí, iarrann an múinteoir orthu spriocanna a scríobh mar thacaíocht dóibh a bheith ag obair go neamhspleách.
 • De ghrá an chuimsithe, d'fhéadfaí aiseolas guth-thaifeadta a úsáid.

Scríobhann na Scoláirí Spriocanna

Mar sin, cén chuma atá air seo sa seomra NTI?

An bhfuil cineálacha cur chuige eile ann a úsáideann tú?

Seo thíos roinnt straitéisí a d'fhéadfadh do chuid smaointeoireachta a spreagadh.