Want to make creations as awesome as this one?

149 години от обесването на Васил Левски

More creations to inspire you

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

Линия на времето

1837 г.

Раждане

+ инфо

1837 година Раждане на Васил Иванов Кунчев На 18 юли в град Карлово се ражда Васил Левски. Син е на Иван Кунчев Иванов и Гина Василева Караиванова. Родителите му имат пет деца – Христо, Васил, Петър, Яна и Марийка.

Васил Левски

1858 г.

Монашество

+ инфо

1858 г. Монашество Замонашва се под името Игнатий, ръкоположен е за йеродякон и става певец в църквата „Света Богородица” в Карлово.

1862 г.

1-ва българска легия

+ инфо

3 март 1862 година Постъпва в Първата българска легия Заминава за Белград и постъпва в Първата българска легия. Там се запознава с редица други революционери като Раковски, Христо Иванов – Големия, Хаджи Димитър, Стефан Караджа и други. Възприема идеята за освобождение чрез навлизането на организирани чети, които да вдигнат народа на въстание. След разпадането на легията се присъединява към четата на дядо Ильо Войвода.

1868 г.

2-ра българска легия

+ инфо

1868 година Втора българска легия Постъпва във Втората българска легия в Белград. Скоро след организирането й, сръбското правителство започва да се отнася враждебно и тя е разтурена. Това е много важен момент за формирането на освобожденската идеология на Левски. Той осъзнава, че основната тежест на въстанието трябва да бъде изнесена във вътрешността на страната от българския народ и отхвърля четническата идея, както и помощта от чужди държави. Взима решение за създаване на комитетска мрежа.

1869 г.

Карта - маршрути

+ инфо

1868 - 1869 година Маршрутна карта

1856 г.

Обучение

+

1856 г. - 1857 г. Учи Учи в свещеническото училище на даскал Атанас Иванов в Стара Загора.

1861 г.

Посвещение

+

1861 г. Посвещение Посвещава се на борбата за свобода. За това съдим от едно негово писмо до Анастас Попхинов, в което пише следното: „Аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61-во [лето] да му служа до смърт и да работя по народната воля”.

1867 г.

Знаменосец

+

1867 г. Знаменосец Пристига в Букурещ и е определен за знаменосец на четата на Панайот Хитов по предложение на Раковски.

1868 г.

Първа обиколка на България

+

11 декември 1868 година Първа обиколка на България Заминава за Цариград, откъдето започва своята първа обиколка на България през януари 1869 година. Преминава през Пловдив, Карлово, Сопот, Казанлък, Сливен, Търново, Ловеч, Плевен и Никопол. Свързва се с доверени познати и проучва обществените настроения и готовността на народа за бунт.

1869 г.

Завръщане в Букурещ

+

24 февруари 1869 година Завръщане в Букурещ Завършва обиколката и се завръща в Букурещ .

Всички изображения са от интернет пространството и са използвани с учебна и образователна цел.

1869 г.

Втора обиколка на България

+ инфо

1 май 1869 година Втора обиколка на България Започва втора обиколка на България с изходен пункт Никопол. Този път се снабдява със сведения за вътрешни дейци, с пълномощно и прокламация, издадени от името на Привременното правителство в Балкана. Естествено, такова не съществува, но Левски правилно преценява, че по-лесно ще печели сърцата на хората, ако се представи от името на авторитетна организация. Поставя началото на ВРО – първият комитет е в Плевен.

1870 г.

Създаването на БРЦК

+ инфо

1870 година Създаването на БРЦК Участва в създаването на БРЦК заедно с Любен Каравелов. Двамата революционери имат допирни точки в идеите си за народното дело, но преобладават различията и то в основните възгледи. За Каравелов участието на съседните балкански народи в бъдещата революция е абсолютно задължително, докато Левски смята, че това би спомогнало за бунта, но основната тежест трябва да падне върху българско население. Според Апостола, докато българите не са напълно готови за самостоятелно въстание, те не трябва да влизат в никакви съюзи със съседни народи и правителства .

1871 г.

Нареда

+ инфо

Август – септември 1871 година Наредата Завършва „Нареда до работниците за освобождението на българския народ”, наричана за по-кратко „Наредата” – тя служи като устав и програма на ВРО. Разделена е на две части: в първата са изложени идеите за бъдещото въстание, което трябва е във вътрешността на страната и да обхване всички обществени прослойки на населението. Във втората част е описана структурата на организацията.

1869 г.

Убеждаване

+

26 август 1869 година Убеждаване Завръща се в Букурещ. Той има ясна представа за обстановката в България и за възможността за успех на комитетската мрежа, затова трябва да убеди емигрантската революционна интелигенция в правотата на идеите си.

1870 г.

Революционни комитети

+

май 1870 година ВРО Завръща се в България и до края на 1871 година успява да създаде гъста мрежа от комитети с център Ловеч наречена ВРО. По този начин през 1870-1872 година в българските революционни среди съществуват не само две основни идеологии, но и два централни комитета – Каравеловият в Букурещ и този на Левски, който действа в България.

Линия на времето

Васил Левски

Всички изображения са от интернет пространството и са използвани с учебна и образователна цел.

1872 г.

БРЦК и ВРО

+ инфо

29 април – 5 май 1872 година БРЦК и ВРО Левски участва в първото общо събрание на БРЦК (заедно с ВРО) в Букурещ. Изработени са програма и устав на организацията. Левски прави компромиси в името на главната цел – Освобождението. Идеите му по основните стратегически въпроси за революцията са запазени. Определен е за „главен апостол на цяла България” и получава пълномощно писмо, което му дава право да действа от името на цялата организация.

1872 г.

Предателство

+ инфо

22 септември 1872 година Предателство Димитър Общи организира ограбването на пощата в Арабаконак, въпреки забраната на Дякона. Арестуван е и признава за предстоящото въстание. Разкрива комитети и дейците им, което принуждава Левски да се отправи към Букурещ, за да обсъди ситуацията с БРЦК. Каравелов желае незабавно вдигане на въстание, но Апостола смята, че народът и комитетите не са готови, а моментът не е подходящ, заради мобилизираната турска власт. Спазен е принципът на „висшегласие” и по-голяма част от комитетите подкрепят Левски.

1873 г.

Смърт чрез обесване

+ инфо

6 февруари (18 нов стил) 1873 година Смърт чрез обесване Обесен е край София, където сега се издига неговият паметник. Смъртта му не просто предизвиква потрес и скръб, но бележи началото на криза и сътресения в революционното движение.

1872 г.

Окръжни центрове

+

1 юли 1872 година Окръжни центрове Завръща се в България и започва подготовка за предстоящото въстание. Реорганизира комитетите и изгражда окръжни центрове през есента на 1872 година – голямоизворски, пазарджишки, старозагорски, сливенски, търновски и ловешки. Създава тайна полиция и тайна поща. Настъпват сътресения в организацията, а главен виновник е назначеният за помощник на Левски – Димитър Общи, който успява да настрои част от комитетите срещу Апостола.

1872 г.

Залавяне

+

25 - 26 декември 1872 година Залавяне На 25 декември се отбива в Ловеч, за да прибере архива на комитета, в който цари хаос. Властта е на крак, а къщата на председателя поп Кръстьо е под постоянно наблюдение. Левски взима архива и го зашива в самара на коня на Никола Цветков. На 26 декември - Заловен е в Къкринското ханче. По-късно е отведен в Търново и София, където е изправен пред извънреден държавен съд. Осъден е на смърт. Срещу него свидетелстват редица от бившите му съратници – Димитър Общи, Дидьо Пеев, Анастас Попхинов, Петко Милев и други.

Всички изображения са от интернет пространството и са използвани с учебна и образователна цел.

Линия на времето

Васил Левски

Песен за Апостола

Използвани са исторически факти и данни от сайта "Българска история" ТУК

Оживени снимки на Васил Левски ТУК