Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Egzamin ósmoklasisty

Start

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ryjewie

zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

zmiany

uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego

w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych

Obowiązują aneksy do informatorów wydane w grudniu 2020 roku , dostępne na stronie CKE

w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002314

terminy egzaminów

JĘZYK POLSKI

24 MAJA 2022 r

godzina 9:00

MATEMATYKA

JĘZYK OBCY

26 MAJA 2022 r

godzina 9:00

25 MAJA 2022 r

godzina 9:00

Język polski

egzamin ósmoklasisty 2022

matematyka

+

+

+

język obcy nowożytny

język polski

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych. Czas trwania: 120 minut (180 minut).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt część 2: wypracowanie – 20 pkt.
Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch.
W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

+

matematyka

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).

Czas trwania: 100 minut (150 minut).
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów w tym:
15 pkt – zadania zamknięte,
10 pkt – zadania otwarte.
Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020 było 6 ).

+

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Arkusze/2020/omap_100_2004.pdf

język obcy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych – A2.

Czas trwania: 90 minut (135 minut).
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów , w tym:
34 pkt – zadania zamknięte,
21 pkt – zadania otwarte.
Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

+

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Arkusze/2020/ojap_100_2004.pdf

strony z arkuszami egzaminacyjnymi

Trening czyni mistrza

+

+

+

https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

https://arkusze.pl/matematyka-egzamin-osmoklasisty/

Czeka cię egzamin, a ja wiem, że dasz radę zdać go najlepiej, jak potrafisz. Nie martw się na zapas, że czegoś zapomnisz.


To prawda, że stres i napięcie związane z egzaminem sprawiają, że człowiek staje się pobudzony. Zdarza się, że w takiej sytuacji stracimy głowę, mamy poczucie, że nic nie umiemy, że sytuacja nas przerasta, że jesteśmy słabsi od innych.

To typowe objawy stresu egzaminacyjnego.

stres egzaminacyjny

Jak sobie z nimi poradzić ???

JAK PORADZIĆ SOBIE Z EGZAMINACYJNĄ PUSTKĄ W GŁOWIE?

1. Pustka w głowie to efekt stresu egzaminacyjnego.

2. Jeżeli nie możesz przypomnieć sobie odpowiedzi na jakieś pytanie, choć wiesz, że ją znasz, zostaw puste miejsce i przejdź do kolejnego pytania.

3. Jest szansa, że w trakcie rozwiązywania kolejnych zadań odpowiedź odnajdzie się w twojej głowie – mózg będzie jej poszukiwać, mimo że ty będziesz rozwiązywać kolejne zadanie.

4. Zadawaj sobie w myślach pytania pomocnicze (kto? kiedy? gdzie? jak?), pozwalające na łączenie faktów i dojście do potrzebnych informacji.

5. Postaraj się odprężyć. Weź kilka głębokich oddechów, rozluźnij ramiona. Zamknij na chwilę oczy, pomasuj skronie.

Dziękujemy za uwagę!

@

anna.jarema@spryjewo.pl

f

https://spryjewo.edupage.org/

https://spryjewo.edupage.org/

Anna Jarema

https://spryjewo.edupage.org/

https://spryjewo.edupage.org/

Anna Jarema

https://spryjewo.edupage.org/