Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ROK SZKOLNY 2021/2022

KOŁO PLASTYCZNE

Mirosława Skalna

GRUPA II

UCZNIOWIE KLAS 1-3


"Mały artysta"

Twórczość plastyczna dzieci jest uniwersalnym środkiem
służącym do wypowiadania najgłębszych pragnień i przeżyć.
Jest także źródłem najwspanialszych wzlotów myśli twórczej,
realizacją najskrytszych marzeń dostarczających uśmiechu i szczęścia dzieciom, a także licznym rzeszom miłośników tej twórczości.
Jest to język łączący uczuciami przyjaźń dzieci i dorosłych
całego świata.

Stanisław Popek

Dla chcącego nic trudnego

ZAJĘCIA W A5
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
GODZ. 12.40-13.25

Zajęcia dla uczniów klas 1-3 - od lutego do czerwca 2022!

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU


Program zajęć plastycznych został napisany z myślą o uczniach pierwszego etapu nauczania, którzy wykazują zainteresowania tą dziedziną aktywności, czerpią zadowolenie z faktu tworzenia prac plastycznych oraz wykazują chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach.Założeniem programu jest oparcie zajęć na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami plastycznymi. Starając się, by działalność kółka była efektywna i mobilizująca do dalszego działania będę kierować się następującymi zasadami:
- unikanie monotonności poprzez wprowadzanie nowych, ciekawych, oryginalnych zadań i technik plastycznych;
- racjonalne planowanie tak, by nie przemęczyć dzieci podczas zajęć i zapewnić im swobodę wypowiedzi, przemyślenia i przeżycia istoty zadania plastycznego;
- stworzenie odpowiedniego klimatu sprzyjającego pracy twórczej, w szczególności zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa, akceptacji i uznania;
- organizowanie zajęć w budynku szkoły oraz w plenerze, wykorzystując walory krajobrazowe otoczenia w każdej porze roku.

CEL OGÓLNY

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

CELE SZCZEGÓŁOWE
- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia;
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych ;
- doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi i skupienia na danym zadaniu;
- uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy;
- zapewnienie atmosfery ciepła i życzliwości;
- pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem;
- rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia;
- zapoznanie z różnymi technikami;
- promowanie prac i ich autorów poprzez wystawę prac w sali A5 i gablocie w segmencie A, a także w szkolnej stołówce;
- rozwijanie umiejętności manualnych uczniów;
- zdobywanie umiejętności posługiwania się wyszukiwanymi środkami plastyki;
- stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej oraz technicznej;- wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystania materiałów;
- rozwijanie i wspieranie poczucia własnej wartości;
- udoskonalenie współpracy w grupie.

METODY I ŚRODKI PRACY


Osiągnięcie założonych celów programu będzie możliwe dzięki wprowadzeniu na zajęciach różnorodnych metod nauczania. Metody oraz formy stosowane przy realizacji programu mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby dzieci, rozwijać ich indywidualne zdolności oraz zainteresowania. W realizacji programu wykorzystano następujące metody wspierania aktywności twórczej i edukacyjnej uczniów:
- działania praktycznego;
- doświadczeń i eksperymentów;
- pokazu i obserwacji.
Metody te rozbudzą ciekawość poznawczą, dociekliwość, a wyzwolona przez nie aktywność i działanie pozwoli ją zaspokoić poprzez nabywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz radość z zauważalnego postępu. Każde zajęcia poprzedzone są wystawą gotowych wzorów mającą na celu zapowiedź nowego tematu i zachęcenie dzieci do udziału w kolejnych zajęciach.

TECHNIKI PLASTYCZNE

Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi wpływa na wzrost zainteresowania się sztuką plastyczną, pobudza do twórczego działania, ekspresji. Poniżej przedstawiam ważniejsze techniki, które w większości zostały wykorzystane w pracy z dziećmi podczas dodatkowych zajęć plastycznych:
- FROTTAGE ( FROTAŻ )- COLLAGE ( KOLAŻ )
- OBRAZKI Z KÓŁ
- WYDZIERANKA
- POSYPYWANE OBRAZKI
- WYCINANKI Z PAPIERU
- WYKLEJANKA Z KULEK BIBUŁY
- MALOWANIE FARBAMI PLAKATOWYMI, AKWARELOWYMI, PLASTELINĄ;
- I INNE.

NASZE ZAJĘCIA

FOTORELACJA

GRUPA II

ZIMA W OCZACH DZIECKA

31.01.2022

1

MAŁA GALERIA

BRZOZY W ZIMOWYM LESIE

07.02.2022

2

TULIPANY

17.03.2022

3

WIOSENNA ŁĄKA

21.03.2022

4

MORZE, NASZE MORZE...

28.03.2022

5

WIELKANOCNE ZAJĄCZKI

04.04.2022

6

Dmuchawce, latawce, wiatr...

11.04.2022

7

Wiosna. Kwitnące drzewa.

25.04.2022

8

Pole pełne słoneczników

02.05.2022

8

Wiosenne inspiracje

09.05.2022

9

PIĘKNO HORTENSJI

16.05.2022

10

Bukiet bzu dla mamy

23.05.2022

11

KWITNĄCY SAD

30.05.2022

12

KWIETNA ŁĄKA

06.06.2022

13

LATAWCE NA WIETRZE

13.06.2022

14

KRAINA W KRATKĘ - praca konkursowa

20.06.2022

15

KOLEJNY ETAP PRACY

- zamalowanie farby akrylowej pastelą

KOLEJNY ETAP PRACY

- zamalowanie farby akrylowej pastelą

KOLEJNY ETAP PRACY

- zamalowanie farby akrylowej pastelą

KOLEJNY ETAP PRACY

- zamalowanie farby akrylowej pastelą

KOLEJNY ETAP PRACY

- zamalowanie farby akrylowej pastelą

KOLEJNY ETAP PRACY

- zamalowanie farby akrylowej pastelą

KOLEJNY ETAP PRACY

- zamalowanie farby akrylowej pastelą

KOLEJNY ETAP PRACY

- zamalowanie farby akrylowej pastelą

Do zobaczenia po wakacjach!

Dziękujemy za uwagę!