Want to make creations as awesome as this one?

Klasyfikacja głosek

Transcript

Głoski i ich
klasyfikacja

to narządy mowy, które
biorą udział w procesie mówienia


Mówcie
b/p d/t g /k c/dz
cz/ dż sz/ż itd...

Czy zauważyliście, że raz struny głosowe w gardle drgają a raz nie?
Drgają w zależności od tego, czy uderza w nie wydchane powietrze czy nie uderza.
to pary głosek

sprawdź, jak powstają głoski dźwięczne i bezdźwięczne

zobacz dalej


bezdźwięczne

głoski mogą być


dźwięczne

głoski

bezdźwięczne

głoski

dźwięczne

głoski dźwięczne: - wszystkie samogłoski:

a, ą,e, ę, i, o, u, y
- spółgłoski: b, d, g, j, l, ł, m, n, r, w, z, ź, ż, dz, dż, dź
- podczas ich wymawiania czujemy drganie strun głosowych

głoski

bezdźwięczne

głoski

dźwięczne

spółgłoski bezdźwięczne:


c, ć, cz, f, h, k, p, s, ś, sz, t,

- podczas ich wymawiania struny głosowe nie drgają


Sprawdź się!

Sprawdź się!

Dobrej zabawy :)

kliknij

zagraj a potem idź dalej


twarde

inny podział to

głoski


miękkie

głoski

twarde

głoski

miękkie

spółgłoski: b, d, g, j, l, ł, m, n, r, w, z, ź, ż, dz, dż, dź


oraz

b', p', t', g', k', dz', z', w', f'


czyli te, które zostały zmiękczone przez stojące za nimi "i"

głoski

twarde

głoski

miękkie

spółgłoski twarde:

spółgłoski twarde, np.:
c, d, n, s, z, b, t, g, k, j, itd.
Podczas ich wymawiania środkowa część języka się nie podnosi.

a samogłoski są zawsze twarde

Miękkość spółgłosek oznaczamy w piśmie:

znakiem diakrytycznym

literą "i"

  • gdy spółgłoska miękka znajduje się przed samogłoską, więc nie tworzy sama sylaby , np. cia-sny, dzie-cko, nie-da-wno, sió-dmy, zio-ła;
  • gdy litera i nie tylko jest zmiękczeniem spółgłoski, lecz także oznacza samogłoskę tworzącą sylabę np. ci-sza, dzi-siaj, ni-kt, siny, wo-zi;

  • gdy spółgłoska miękka znajduje się na końcu wyrazu, np. płoć, łabędź, broń, struś, maź;
  • gdy spółgłoska miękka znajduje się przed inną spółgłoską, np. ćwikła, chodźmy, bańka, myśl, mroźny.


Sprawdź się!

Sprawdź się!

Dobrej zabawy :)

kliknij

Potem nie zapomnij tu wrocić, by poznać następną klasyfikację głosek!

i jeszcze jeden podział głosek

kliknij

Dziękuję