Want to make creations as awesome as this one?

Środki stylistyczne - Gra Wojskiego na rogu

Transcript

narzędziownik poety

środki stylistyczne

https://www.istockphoto.com/pl/wektor/poeta-i-zadumy-gm471483711-21997338

Wstęp

01. Epitet

04. Metafora

07. Ożywienie

08. Gra

09. Zadania

02. Porównanie

05. Rodzaje metafor

03.Powtórzenie

Index

06. Uosobienie

środki stylistyczne..

inaczej

środki poetyckie
lub
środki artystycznego wyrazu

triki słowne,

którymi posługuje się poeta
aby uzyskać
zamierzony efekt

środki stylistyczne..

Mają na celu wywołanie u odbiorcy określonych emocji

i pobudzenie jego wyobraźni.

odpowiada na pytania

jaki? jakie? jaka?
najczęściej jest wyrażony przymiotnikiem, ale również zaimkiem lub innymi częściami mowy

określenie rzeczownika w tekście literackim

Epitet

.01

odpowiada na pytania jaki? jakie? jaka? najczęściej jest wyrażony przymiotnikiem, ale również zaimkiem lub innymi częściami mowy

określenie rzeczownika w tekście literackim

Epitet

"Wojski chwycił na taśmie przypięty

Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,
Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha,
I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem."

.01

odpowiada na pytania jaki? jakie? jaka? najczęściej jest wyrażony przymiotnikiem, ale również zaimkiem lub innymi częściami mowy

określenie rzeczownika w tekście literackim

Epitet

"Wojski chwycił na taśmie przypięty

Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,
Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha,
I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem."

.01

Funkcja

włpywa na malarskość odbioru, działa na wyobraźnię czytelnika

Porównanie

.02

Porównanie bardzo łatwo można odnaleźć w tekście, bo znajduje się w nim słowo jak (jakoby, na kształt, jako, niczym, niby), np. zdrowy jak ryba

pokazanie podobieństwa pojęcia do czegoś lub kogoś

Porównanie

.02

Porównanie bardzo łatwo można odnaleźć w tekście, bo znajduje się w nim słowo jak (jakoby, na kształt, jako, niczym, niby), np. zdrowy jak ryba

pokazanie podobieństwa pojęcia do czegoś lub kogoś

Wojski chwycił na taśmie przypięty

Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,
Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha,
I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem."

Porównanie

.02

Porównanie bardzo łatwo można odnaleźć w tekście, bo znajduje się w nim słowo

jak (jakoby, na kształt, jako, niczym, niby), np. zdrowy jak ryba

pokazanie podobieństwa pojęcia do czegoś lub kogoś

...Wojski chwycił na taśmie przypięty

Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,
Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha,
I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem...

Funkcja

włpywa na malarskość odbioru,

uwypukla podobieństwo

Powtórzenie

.03

powtórzenie na początku wersu, zwrotki, zdania nazywamy anaforą, zaś po zwrotkach - refrenem

wielokrotne użycie tego samego elementu językowego

Powtórzenie

.03

powtórzenie na początku wersu, zwrotki, zdania nazywamy anaforą, zaś po zwrotkach - refrenem

wielokrotne użycie tego samego elementu językowego

...Bo w graniu była łowów historyja krótka:

Zrazu odzew dźwięczący, rześki: to pobudka;
Potem jęki po jękach skomlą: to psów granie;
A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot: to strzelanie.
Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.

Słychać zmieszane wrzaski szczwania, gniewu, trwogi, Strzelców, psiarni i zwierząt; aż Wojski do góry Podniósł róg, i tryumfu hymn uderzył w chmury.

Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało...

Powtórzenie

.03

powtórzenie na początku wersu, zwrotki, zdania nazywamy anaforą, zaś po zwrotkach - refrenem

wielokrotne użycie tego samego elementu językowego

...Bo w graniu była łowów historyja krótka:

Zrazu odzew dźwięczący, rześki: to pobudka;
Potem jęki po jękach skomlą: to psów granie;
A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot: to strzelanie.
Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało, Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.

Słychać zmieszane wrzaski szczwania, gniewu, trwogi, Strzelców, psiarni i zwierząt; aż Wojski do góry Podniósł róg, i tryumfu hymn uderzył w chmury.

Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało...

Funkcja

uzyskanie efektu rytmicznego, zwiększenia ekspresji, podkreślenia

.04

Przenośnia

(metafora)

przenośnia to inaczej metafora, sprawia, że coś zwykłego staje sie niezwykłym zjawiskiem, nabiera poetyckiego charakteru

połączenie słów dające nowe, niedosłowne i niezwykłe znaczenie

.04

Przenośnia

(metafora)

przenośnia to inaczej metafora, sprawia, że coś zwykłego staje sie niezwykłym zjawiskiem, nabiera poetyckiego charakteru

połączenie słów dające nowe, niedosłowne i niezwykłe znaczenie

...I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem

Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem.
Umilkli strzelcy, stali szczwacze zadziwieni
Mocą, czystością, dziwną harmoniją pieni.
Starzec cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął, Jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął;...

Metafora potocznaMetafora poetycka
  • używasz ich na co dzień
- rzuć okiem na tablicę
- weź, ogarnij się


  • wymaga znajomości kontekstu utworu
- wpłynąłem na suchego przestwór oceanu
- śród kwiatów powodzi

.04

Przenośnia

(metafora)

przenośnia to inaczej metafora, sprawia, że coś zwykłego staje sie niezwykłym zjawiskiem, nabiera poetyckiego charakteru

połączenie słów dające nowe, niedosłowne i niezwykłe znaczenie

...I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem

Niesie w puszczę muzykę
i podwaja echem.
Umilkli strzelcy, stali szczwacze zadziwieni
Mocą, czystością, dziwną harmoniją pieni.
Starzec cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął, Jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął;...

Funkcja

buduje nastrój, sugeruje treści, wpływa na wyobraźnię

INFO

INFO

Przenośnia(metafora)

mogą też być

.05

ANIMIZACJĄ OŻYWIENIEM

nadawanie przedmiotom, zjawiskom, rzeczom, pojęciom cech istot żywych.

PERSONIFIKACJĄ UOSOBIENIEM

nadawanie zwierzętom, roślinom, przedmiotom, zjawiskom cech ludzkich.

Przykłady:

- chmury biegną po niebie

- deszcz uderza

Przykład:

- Lis przemówił do zgromadzonych

PERSONIFIKACJA

(UOSOBIENIE)

.06

nadawanie zwierzętom, roślinom, przedmiotom, zjawiskom cech ludzkich.

...Ile drzew, tyle rogów znalazło się w boru, Jedne drugim pieśń niosą jak z choru do choru...

PERSONIFIKACJA

(UOSOBIENIE)

.06

nadawanie zwierzętom, roślinom, przedmiotom, zjawiskom cech ludzkich.

...Ile drzew, tyle rogów znalazło się w boru,

Jedne drugim pieśń niosą jak z choru do choru...

Funkcja

wpływanie na wyobraźnię, nadawanie cech ludzkich.

ANIMIZACJA

(OŻYWIENIE)

.07

nadawanie przedmiotom, zjawiskom, rzeczom, pojęciom cech istot żywych.

...Zadął znowu; myśliłbyś, że róg kształty zmieniał

I że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał...

ANIMIZACJA

(OŻYWIENIE)

.07

nadawanie przedmiotom, zjawiskom, rzeczom, pojęciom cech istot żywych.

...Zadął znowu; myśliłbyś, że róg kształty zmieniał

I że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał...

wpływają na wyobraźnię, ożywiają przedmioty, rzeczy, pojęcia, zjawiska.

Funkcja

SPRAWDŹ, CO ZAPAMIĘTAŁEŚ

I ZAGRAJ

kliknij w obrazek

Narysuj w zeszycie

Wojskiego i opisz go, wykorzystując epitety, porównania i przenośnie zawarte w tekście.

.09

  • Wymień i zapisz w zeszycie niezwykłe dźwięki, które udało się wyczarować Wojskiemu na rogu


  • Wymień i zapisz w zeszycie nazwy zwierząt, które pojawiają się w „Koncercie Wojskiego”

ZADANIA

róg myśliwski

Znajdź w podręczniku
("Polowanie" na stronie 279)
fragment o grze Wojskiego na rogu myśliwskim)

INFO

Any questions?

Dziękuję