Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

Transcript

Comentarea unor pasaje din textele citite

prof. Nicula Nelia

"Textul e asemenea labirintului lui Dedal: îl închide în el pe autorul său, iar când lectorul îşi asumă acel text devine şi el captiv. "(Umberto Eco)

Epic

Liric

dramatic

Fragmente de texte comentate

Introduction here

Repere!

Ce trebuie să faci?

Introduction here

Etape

1
Lectura textului

2
identificarea ideilor

3
Semnificațiile textului

4
susținerea afirmațiilor

5
redactare

în comentarea unor pasaje dintr-un text

Se citește cu atenție întregul text și se stabilește dacă este epic, liric sau dramatic, pentru a-l aborda în mod specific.

Se prezintă semnificațiile fragmentului de text prin relaționarea cu figurile de stil sau cu alte mijloace de expresie.

Se oferă exemple convingătoare din fragmentul comentat, susținându-se afirmațiile cu citate introduse corect.

Se folosește un limbaj clar, concis, sobru, fără clișee, aprecieri superlative sau enunțuri exclamative.

Se identifică ideile din fragmentul care urmează a fi comentat și se relaționează cu întregul text, sau chiar cu alte texte.

Despre ce se vorbește?

Prin ce este textul expresiv?

Cine vorbește?

Care sunt evenimentele?

Care este timpul și spațiul întâmplărilor?

Care sunt personajele care participă la întâmplări?

1

2

3

4

5

6

Cum abordez un text epic?

Care este scopul textului?

7

Care este tema textului?

Ce semnifică/La ce se referă titlul textului?

Are vreo legătură fragmentul comentat cu tema sau titlul textului?

Cine narează?

Un narator subiectiv, la persoana I? Un narator neimplicat, martor? Un narator personaj? Un narator obiectiv? O voce anonimă care povestește la persoana a III-a?

Care sunt evenimentele?

Cum sunt ele prezentate?

Care este timpul și spațiul întâmplărilor?

Cum sunt ele conturate?

În fragmentul comentat apar indici de timp și de spațiu?

Care este rolul lor?

Ce se poate spune despre ele?

Ce figuri de stil sau mijloace de expresie se pot observa în text/ fragmentul de text?

Ce rol au figurile de stil/ alte mijloace de expresie în conturarea semnificațiilor textului/fragmentului de text?

Ce rol au timpurile/ modurile verbale în text/ fragmentul de text?

Ce semnificație au exclamațiile/ interogațiile din text/fragmentul de text?

Care sunt personajele care participă la acțiune?

Cum sunt ele evidențiate?

Care dintre personajele care participă la acțiune sunt conturate în fragmentul de text?

Ce mijloace de caracterizare se pot observa în fragmentul de text comentat?Care este rolul fragmentului în semnificațiile globale ale textului?

Care sunt semnificațiile fragmentului?

Ce efect are fragmentul de text asupra cititorului?

Despre ce se vorbește?

Prin ce este textul expresiv?

Cine vorbește?

Cum este organizat textul?

Care sunt evenimentele?

1

2

3

4

5

Cum abordez un text liric?

Care este scopul textului?

6

Care este tema textului?

Ce semnifică/La ce se referă titlul textului?

Are vreo legătură fragmentul comentat cu tema sau titlul textului?

Ce se poate spune despre vocea ficțională/ființa poetică/ eul liric și ipostaza umană pe care o reprezintă?

Care sunt mărcile subiectivității textului?

Care sunt stările/ emoțiile/sentimentele transmise?

Care este compoziția textului?

(strofe, versuri și structura lor, tablouri, imagini și ordinea lor)

Ce figuri de stil sau mijloace de expresie se pot observa în fragmentul de text?

Ce rol au figurile de stil/ alte mijloace de expresie în conturarea semnificațiilor fragmentului de text?

Ce rol au timpurile/ modurile verbale în fragmentul de text?

Ce semnificație au exclamațiile/ interogațiile din fragment?

Care sunt imaginile?

Ce redau?

Ce spații?

Ce gânduri?

Ce sentimente?

Ce stări?

Ce metamorfoze?

Cum sunt realizate?
Care este rolul fragmentului în semnificațiile globale ale textului?

Care sunt semnificațiile fragmentului?

Ce efect are fragmentul de text asupra cititorului?

Despre ce se vorbește?

Prin ce este textul expresiv?

Cine vorbește?

Care sunt evenimentele?

Care este timpul și spațiul întâmplărilor?

Care sunt personajele care participă la întâmplări?

1

2

4

5

6

7

Cum abordez un text dramatic?

Care este scopul textului?

8

Cum este organizat textul?

3

Care este tema textului?

Ce semnifică/La ce se referă titlul textului?

Are vreo legătură fragmentul comentat cu tema sau titlul textului?

Ce spune dramaturgul în indicațiile autorului/ didascalii?

Ce spun personajele în textul dialogat?

Care sunt evenimentele?

Cum sunt ele reprezentate?

Care este timpul și spațiul întâmplărilor?

Cum sunt ele conturate?

În fragmentul comentat apar indici de timp și de spațiu?

Care este rolul lor?

Ce se poate spune despre ele?

Ce figuri de stil sau mijloace de expresie se pot observa în fragmentul de text?

Ce rol au figurile de stil/ alte mijloace de expresie în conturarea semnificațiilor fragmentului de text?

Ce rol au timpurile/ modurile verbale în fragmentul de text?

Ce semnificație au exclamațiile/ interogațiile din fragment?

Ce se poate spune despre limbajul personajelor?

Care sunt personajele care participă la dialog?

Cum sunt ele evidențiate?

Care dintre personajele care participă la dialog sunt evidențiate în fragmentul de text?

Ce mijloace de caracterizare se pot observa în fragmentul de text comentat?

Ce rol are dialogul în conturarea personajelor?Care este rolul fragmentului în semnificațiile globale ale textului?

Care sunt semnificațiile fragmentului?

Ce efect are fragmentul de text asupra cititorului?

Din câte acte și scene este alcătuit textul?

Din ce act, respectiv scenă, face parte fragmentul de text?

Comentarea unui pasaj dintr-un text epic

În a doua noapte am plutit vreo șapte sau opt ore, cu un curent ce înainta peste patru mile pe oră. Am prins pești, am vorbit, iar din când în când făceam câte o baie în râu ca să ne mai tracă somnul. Era o atmosferă destul de solemnă așa cum pluteam noi pe râul mare, liniștit, zăcând întinși pe spate, uitându-ne la stele, amândoi vorbind în șoaptă; și nu am râs decât de puține ori – poate doar un chicot în surdină. Am avut vreme foarte bună în general și nu ni s-a întâmplat nimic – în noaptea aceea, și nici în următoarea, sau în cea care a urmat.

În fiecare noapte treceam pe lângă orașe, unele dintre ele pe dealuri îndepărtate și întunecate, din care nu se vedea decât un val lung de lumini strălucitoare; nu se vedea nicio casă. În cea de-a cincea noapte am trecut pe lângă St. Louis, și parcă toată lumea se luminase. În St. Petersburg se spunea că în St. Louis sunt vreo douăzeci sau treizeci de mii de oameni, dar nu am crezut niciodată până nu am văzut minunata întindere de lumini la ora două noaptea. […]
Când fulgera, vedeam un râu mare ce se întindea în fața noastră și ridicături, mari și stâncoase, pe ambele margini. La un moment dat, eu am spus: „Hei, Jim, uită-te acolo!”. Era un vas cu aburi ce se lovise de o stâncă. Noi pluteam direct înspre vas. Fulgerul lumina destul de bine vasul. […] Fiind la depărtare în întuneric și pe furtună, vasul avea un aer atât de misterios, iar eu m-am simțit așa cum s-ar fi simțit oricare alt băiat care ar fi văzut o epavă zăcând acolo așa, jalnică și singuratică, în mijlocul râului. Îmi doream să mă sui la bord și să mă furișez pe vas, ca să văd ce este pe acolo. Așa că am zis:
- Hai să tragem lângă epavă, Jim!
Aventurile lui Huckleberry Finn, de Mark Twain

Explică în 50-90 de cuvinte semnificația celui de-al doilea paragraf.

+ Un posibil răspuns


Fragmentul dat evidențiază aventura celor doi protagoniști, Jim și naratorul personaj.

Călătoria pe apă a acestora durează de ceva timp, idee sugerată prin indicii temporali: „în fiecare noapte”, „în cea de-a cincea noapte”. Personajul este și narator - „trecea,”, „am trecut”, „am crezut”, viziunea fiind una subiectivă. Totuși, indicii spațiali, „St. Louis”, „St. Petesburg”, dau veridicitate faptelor narate. În fragment se evidențiază, de asemenea, faptul că cei doi călătoreau noaptea, observându-se contrastul dintre întuneric și lumină.

Astfel, iese în evidență frumusețea orașului St. Louis care uimește, surprinsă prin intermediul epitetului „minunata întindere de lumini”.

Comentarea unui pasaj dintr-un text liric

Ardeau ca nişte facle vii,
În vârf de firave tulpini.
Îşi înălţau râzând zglobii
Obrazul roşu dintre spini.

I-am adunat cu mâini avare,
Am rătăcit în seara blândă,
Umplându-mi braţele de floare
Învăpăiată şi plăpândă.

Şi m-am întors într-un târziu,
Departe câmpul rămânea,
Atât de singur şi pustiu
În urma mea.

Dar când acasă-am încercat
Să-i strâng într-un aprins buchet,
Toţi macii mei s-au scuturat
Ca nişte lacrimi pe parchet.

Magda Isanos, Macii

faclă = făclie, torță
învăpăiat = care arde, aprins, înroșit

Explică în 50-90 de cuvinte semnificația primei strofe a poeziei.

+ Un posibil răspuns


Așa cum sugerează și titlul, poezia Magdei Isanos descrie frumusețea și perisabilitatea macilor.

Prima strofă se deschide cu o comparație, „Ardeau ca niște facle vii”, care se referă la maci și sugerează culoarea roșu-aprins specifică acestor flori, o culoare care atrage atenția privitorului. Epitetul „firave tulpini” evidențiază fragilitatea acestor flori și, de altfel, a tuturor lucrurilor frumoase. În ultimele două versuri ale primei strofe macii sunt personificați, vocea lirică, în ipostaza contemplatorului, bucurându-se de peisajul pe care îl creează frumoșii maci: „râzând zglobii”, „obrazul roșu”.

Comentarea unui pasaj dintr-un text dramatic

III
GENOVEVA: Eu ți-am cerut o haină de blană și tu mi-ai adus un frumos buchet de gladiole. Ești foarte meschin* […] …
MAXIMILIAN: Și tu vorbești așa? Ce poate fi mai minunat decât florile? Tu, care mi-ai spus că nu poți merge cu mine la concert, că te compromit, că n-am cultura necesară pentru a-l înțelege pe Wagner …
GENOVEVA: Incultura unui bărbat se poate ierta, dar meschinăria niciodată … Te rog să privești adevărul în față, Maxi. Maxi, nu te mai iubesc, Maxi.
MAXIMILIAN: Ce-ai spus?
GENOVEVA: Ce-ai auzit!
MAXIMILIAN: Ai curajul să repeți? Ai puterea s-o mai spui încă o dată?
GENOVEVA: Am. Nu te mai iubesc.
MAXIMILIAN: Acesta e sfârșitul?
GENOVEVA: Da. Acesta e sfârșitul.
MAXIMILIAN: Nu se mai poate face nimic?
GENOVEVA: Nimic. Acesta e sfârșitul. Te-am iubit ca o nebună, dar acum ești un străin pentru mine.
MAXIMILIAN: Deci e adevărat că nu mă mai iubești …
GENOVEVA: Da. E adevărat.
MAXIMILIAN: Îți retragi jurămintele de credință veșnică?
GENOVEVA: Cu cea mai mare plăcere.
MAXIMILIAN (cade în genunchi, îi sărută mâinile): Deci, e adevărat că nu mă mai iubești?Speranțele mele s-au adeverit. Deci, e adevărat că nu-ți mai spun nimic. Doamne, Dumnezeule, ce fericit sunt, ce povară mi-ai luat de pe suflet. Credeai că mi-ai dat lovitura? Era lovitura de care aveam nevoie, ca să merg mai departe cu sufletul curat.
GENOVEVA: Nu te mai iubesc. Sunt fericită și eu, la rândul meu. Mă simt liberă ca pasărea cerului.
MAXIMILIAN: Ura! Ura! Am scăpat de iubire. Ura! Ura! Am scăpat de iubire!
Teodor Mazilu, Nu vrem să fim fericiți
*meschin adj. preocupat de lucruri mărunte; lipsit de generozitate

Explică în 50-90 de cuvinte penultima replică a lui Maximilian.

+ Un posibil răspuns


Penultima replică a lui Maximilian evidențiază conflictul dramatic: neînțelegerile dintre cei doi, aceștia hotărând să pună capăt unei relații nepotrivite.

Conflictul exterior, accentuat de așteptările diferite pe care le au personajele se reflectă și enunțurile interogative din replica personajului: „Deci, e adevărat că nu mă mai iubești?” și „Credeai că mi-ai dat lovitura?”. Cu toate acestea, didascaliile - „cade în genunchi”, „îi sărută mâinile” - trădează existența unei relații apropiate între cei doi. Bucuria lui Maximilian că reușește să iasă dintr-o relație, care pare să îl sufoce, este trădată de vocativul „Doamne, Dumnezeule”.

De asemenea, această replică arată și că Maximilian este un om respectuos și responsabil.