Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

KLASA 3B, SP-5 SŁUPSK, ROK SZKOLNY 2021/2022


matematyczno-przyrodnicze


KOŁO KREATYWNE

MIROSŁAWA SKALNA

GRUPA II

Charakterystyka programu


W obecnych czasach rośnie zainteresowanie uczniami uzdolnionymi. Wynika to z ogromnego zapotrzebowania społeczeństwa na ludzi aktywnych i twórczych, charakteryzujących się niepowtarzalnymi sposobami rozwiązywania problemów. Matematyka i przyroda są dziedzinami wiedzy niezbędnymi i najczęściej wykorzystywanymi w życiu codziennym.
Program skierowany jest do uczniów klasy III, którzy rozwiązują zadania szybko i na swój własny sposób zainteresowanych matematyką, przyrodą i zadaniami problemowymi.
Dzieci najchętniej uczą się poprzez zabawę, ponieważ jest to podstawową formą działalności i ekspresji. Często zabawie towarzyszy radość. Zadania i gry matematyczno–przyrodnicze rozwijają procesy myślowe i pozwalają na spontaniczność rozwiązań.
Program realizowany jest podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, od września 2021 do końca stycznia 2022 dla GRUPY I, a od lutego do końca roku szkolnego 2022 dla GRUPY II klasy 3b, SP-5 w Słupsku.

Cele ogólne


- rozwijanie uzdolnień,
- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,
- rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, także nietypowych rozwiązań,
- kształtowanie giętkości i oryginalności myślenia,
- wdrażanie do rozwiązywania problemów praktycznych,
- zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów oraz niekonwencjonalnego dochodzenia do poprawnego wyniku,
- poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej uczniów o zagadnienia wykraczające poza program nauczania,
- rozwijanie intuicji matematyczno–przyrodniczej,
- kształtowanie umiejętności i potrzeby przeprowadzania prostych eksperymentów matematyczno–przyrodniczych;
- kształtowanie postawy tolerancji i wzajemnej życzliwości.

Cele szczegółowe


Uczeń:
- czyta ze zrozumieniem i analizuje treść zadania, poszukuje różnych sposobów jego rozwiązania,
- zna i potrafi korzystać z pojęć, definicji i praw matematycznych,
- stosuje symbole literowe i rysunkowe przy rozwiązywaniu zadań,
- korzysta z informacji zawartych w tabelach i na wykresach,
- potrafi logicznie myśleć, uogólniać, wyciągać wnioski,
- potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce,
- potrafi zaplanować i zorganizować własną pracę,
- potrafi współpracować w zespole,
- potrafi podejmować wysiłek i kształtować takie cechy charakteru jak: samodzielność, systematyczność, kreatywność, dokładność i wytrwałość.

Metody i formy pracy


Metody:
- metody aktywizujące: gry i zabawy dydaktyczne; burza mózgów - praktyczne
- problemowe
- podające
Formy:
- indywidualna jednolita i zróżnicowana,
- grupowa jednolita i zróżnicowana

Środki dydaktyczne


• pomoce przygotowane przez nauczyciela i uczniów,
• plansze, krzyżówki, tabele, cenniki, rozkłady jazdy, plany lekcji, plany miast, przybory plastyczno-techniczne, gry planszowe,
• książki z biblioteki szkolnej, zbiorów prywatnych nauczyciela i dzieci,
• materiały z internetowych platform edukacyjnych, np. Learning Apps, Zondle, Matematyczne Zoo, EduIgraszka i inne.

Nasze zajęcia

w obiektywie

Fotorelacja

03.02.2022

Doświadczenia ze śniegiem
i logiczne zadania matematyczne.

1

03.02.2022

03.02.2022

03.02.2022

03.02.2022

03.02.2022

03.02.2022

03.02.2022

03.02.2022

03.02.2022

03.02.2022

03.02.2022

03.02.2022

03.02.2022

03.02.2022

Serduszkowe zadania logiczno-matematyczne.

2

10.02.2022

10.02.2022

10.02.2022

10.02.2022

10.02.2022

10.02.2022

10.02.2022

10.02.2022

10.02.2022

10.02.2022

10.02.2022

10.02.2022

10.02.2022

10 .02.2022

10 .02.2022

Ułamki zwykłe. Pojęcia: licznik, mianownik, kreska ułamkowa. Rozróżnianie i porównywanie
ułamków zwykłych.

3

17.03.2022

17.03.2022

17.03.2022

17.03.2022

17.03.2022

Dodajemy i odejmujemy ułamki zwykłe o takich samych mianownikach.

4

24.03.2022

24.03.2022

24.03.2022

24.03.2022

24.03.2022

17.03.2022

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych różnych mianownikach.

5

31.03.2022

31.03.2022

31.03.2022

17.03.2022

17.03.2022

Wielkanocne zadania matematyczne, kodowanie, lustrzane odbicia.

6

07.04.2022

07.04.2022

07.04.2022

07.04.2022

07.04.2022

07.04.2022

07.04.2022

07.04.2022

07.04.2022

07.04.2022

Logiczne zadania matematyczne, łamigłówki, sudoku 9x9 itp.

7

21.04.2022

21.04.2022

21.04.2022

21.04.2022

21.04.2022

Matematyczne zadania logiczne: sudoku 9x9, arytmetyczna swatka, kodowanie.

Wysiew aksamitek i papryki oraz sadzenie ziemniaków do doniczek.

8

28.04.2022

28.04.2022

28.04.2022

28.04.2022

28.04.2022

28.04.2022

PRACA W OGRODZIE GRYFITÓW

- SADZENIE ZIEMNIAKÓW Z DONICZEK

9

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

SADZIMY ZIOŁA I INNE ROŚLINY

W OGRODZIE GRYFITÓW.

10

19.05.2022

19.05.2022

19.05.2022

19.05.2022

19.05.2022

19.05.2022

LOGICZNE ZADANIA MATEMATYCZNE

11

02.06.2022

02.06.2022

02.06.2022

02.06.2022

02.06.2022

LOGICZNE ZADANIA MATEMATYCZNE

I PISMO TECHNICZNE

12

09.06.2022

09.06.2022

09.06.2022

09.06.2022

LEKCJA EKOLOGII W BIERKOWIE

13

23.06.2022

23.06.2022

23.06.2022

23.06.2022

23.06.2022

Dziękujemy za uwagę!