Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

RZ

Adam Mickiewicz

Michał Kareh, Wiktor Czaja, Mateusz Bocian

W

H

Ż

?

O Adamie

Pan Tadeusz

Reduta Ordona

Świtezianka

(nieobowiązkowo)

Twórczość oraz utwory, które nas obowiązują na egzaminie : )

1832

1832

1834

1836

Dziady czII

1823

Śmierć pułkownika

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Adam Bernard Mickiewicz urodził się na Białorusi 24 grudnia 1798 a zmarł 26 listopada 1855, żył 57 lat. (W czasach gdy Adam urodził się, były to ziemie Litewskie, ale obecnie jest to Białoruś. Dla tego pisał "Litwo, Ojczyzno moja!").

Białoruś

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Romantyzm

Romantyzm to epoka w literaturze oraz sztuce trwająca od końca XVIII wieku do początku wieku XIX. Romantyzm oznaczał się dużym przywiązywaniem uwagi do uczuć oraz spraw duchowych.
Prawie cała twórczość Mickiewicza została stworzona w romantyźmie.

Adam Mickiewicz

Juliusz Słowacki

Romantyzm

Słowo „romantyzm” wywodzi się od średniowiecznych romansów rycerskich. Okres I poł XIXw.
Romantyzm był epoką, która odcisnęła swoje piętno na wszystkich dziedzinach życia; począwszy od stroju (w postaci zwiewnych, delikatnych sukien u kobiet i wielokolorowych strojów u mężczyzn oraz peleryn i słynnych kołnierzyków-kołnierz Słowackiego), malarstwa, architektury, a skończywszy na rzeźbie. Epoka ta opanowała wszystkie kraje Europy

Adam Mickiewicz

Juliusz Słowacki

, ciąg dalszy

Pan Tadeusz

Epoka:

Romantyzm

Epopeja

Gatunek:

Jacek Soplica,Tadeusz Soplica,Sędzia, Protazy, Rejent, Podkomorzy, Wojski Asesor, Jankiel, Telimena, Hrabia, Stolnik Horeszko, Zosia, Gerwazy

BOHATEROWIE

Akcja Pana Tadeusza rozgrywa się na Litwie na dworku w Soplicowie oraz w Dobrzynie, rozpoczyna się latem 1811 roku (obejmuje pięć dni), kończy się wiosną roku 1812 (jeden dzień).

CZAS I MIEJSCE

"Pan Tadeusz" opowiada o życiu szlachty na Litwie i o wydarzeniach dziejących się w tamtych czasach.

TEMAT

Miłość, Natura, Miłość do Ojczyzny

NAJWAŻNIEJSZE MOTYWY

Lekturę wykorzystasz w wypracowaniach dotyczących:

 • zemsty
 • sąsiedzkiej niezgody
 • miłości

 • przyrody
 • winy i kary
 • przemiany bohatera

Reduta Ordona - informację

Epoka:

Gatunek:

romantyzm

Poemat opisowo-

Możemy tak nazwać Redutę ponieważ łączy w sobie cechy epiki i liryki.

refleksyjny

Utwór opowiada o obronie i wysadzeniu szańca w warszawskiej dzielnicy Woli przez Juliana Konstantego Ordona. Zdarzenie to poznał Mickiewicz z relacji swojego przyjaciela, Stefana Garczyńskiego, uczestnika powstania listopadowego i naocznego świadka opisywanych faktów.

Krótkie streszczenie Reduty

Temat

Na początku wiersza przedstawiony jest nam opis wojsk i oddziałów rosyjskich, które przygotowują się do natarcia na fort. Siła ich i wielkość jest bardzo duża i dominująca. Ludzie Ordona mieli tylko sześć dział.Walczą, ale Ordon wie, że nie da rady pokonać Moskali, czuje, że to koniec. Wtedy podejmuje decyzję, że wysadzi fort - poświęcając swe życie, ale nie odda się w ręce wroga.Wielu żołnierzy zginęło wtedy, ale dowódca przeżył i działał na emigracji. Autor w swym wierszu jednak uśmiercił Ordona, by tym samym oddać hołd tym, którzy polegli w bohaterskiej walce. Utwór ten jest wyrazem wielkiego patriotyzmu i chęci walki tych,dla których ojczyzna stała się największą wartością. Ich patriotyzm był tak wielki, że nie bali się oddać swego życia za wolną Polskę!

Streszczenie

Reduta

Szaniec

ziemna fortyfikacja polowa.
Szańce były budowane przez wojska na obszarze toczonych bitew jako element umocnień

Lekturę wykorzystasz w wypracowaniach dotyczących:

 • Bohaterstwa, męstwa, odwagi
 • Poświęcenie życia dla ojczyzny
 • śmierci na polu bitwy

 • patriotyzmu
 • wzoru patrioty, żołnierza
 • Obrazu Polaków i Rosjan

Śmierć Puiłkownika

Epoka:

Gatunek:

Romantyzm

Wiersz

Śmierć pułkownika została napisana podobnie jak Reduta Ordona - po klęsce powtania listopadowego oraz Pod pod wpływem opowieści uchodzących od Polski powstańców. Utwór został poświęcony uczestniczce walk na Litwie - Emilii Plater.

O powstaniu utworu

Wiersz jest hołdem złożonym kobiecie-powstańcowi, która nie waha się poświęcić życia w obronie kraju. Adam Mickiewicz nadaje jej cechy heroiczne- ukazuje jako wzór żołnierza, wiernego sprawie do końca.

Najważniejsze motywy

Śmierć Pułkownika

Utwór przedstawia ostatnie chwile życia dowódcy powstańców. który umiera w chacie leśnika. Przed śmiercią prosi, aby przyniesiono mu mundur, szablę, pistolety i przyprowadzono konia. Żegna się ze swoim rysztunkiem, jak to czynili dawni rycerze. Przyjmuje z rąk księdza ostatnie sakramenty. Umiera w otoczeniu wzruszonych żołnierzy i prostego ludu. Dopiero w zakończeniu otworu dowiadujemy się że tym wspaniałym i mężnym powstańcm wodzem jest kobieta-Emilia Plater.

Omówienie utworu

Emilia Plater.

Śmierć Pułkownika

Lekturę wykorzystasz w wypracowaniach dotyczących:

 • Bohaterstwa, męstwa odwagi
 • Poświęcenia życia dla ojczyzny
 • wzoru patrioty, żołnierza

Sonety Krymskie

Rodzaj Literacki: Poezja

Romantyzm

Epoka:

Sonety Krymskie jest to cykl , w którym bohaterem jest pielgrzym(wędrowiec) przemierzający wschodnie tereny.

BOHATEROWIE

cykl 18 sonetów Adama Mickiewicza, stanowiących opis podróży poety na Półwysep Krymski latem i jesienią 1826 roku.

CZAS I MIEJSCE

Wszystkie Sonety opowiadają o podróży na Krym w 1825 roku.

TEMAT

samotność, wędrówka pielgrzyma, przemijanie

NAJWAŻNIEJSZE MOTYWY

Świtezianka

Epoka:

Gatunek:

Romantyzm

Ballada

Świtezianka i strzelec

Bohaterowie

Akcja rozgrywa się w nieokreślonym czasie, nad brzegami jeziora Świteź, na Litwie

Czas i Miejsce

Ballada jest oparta na ludowym podaniu związanym ze Świtezią. Opowiada o miłości, zdradzie i karze.

Temat

Wina i kara, odrzucona miłość, natura

Najważniejsze motywy

Strzeszczenie

Młody strzelec co noc spotyka się nad brzegiem Świtezi z tajemniczą dziewczyną. W końcu młodzieniec prosi ukochaną, aby z nim zamieszkała w leśnej chacie. Przysięga jej dozgonną miłość i wierność. Kochanka ostrzega strzelca, że kto przysięgę naruszy, /Ach, biada jemu, za życia biada! / I biada jego złej duszy!. Kiedy strzelec wraca do domu brzegiem Świtezi, ze wzburzonych wód jeziora wyłania się piękna dziewczyna i namawia młodzieńca, by zapomniał o ukochanej. Strzelec ulega pokusie i łamie dane słowo. kiedy zbliża się do rusałki, rozpoznaje w niej swoją ukochaną, w obie dziewczyny wcieliła się Świtezianka. Zdradzona kochanka wymierza strzelcowi karę, ciało młodzieńca pochłania ziemia, a jego dusza błąka się obok modrzewia, pod którym spotykali się zakochani.

Lekturę wykorzystasz w wypracowaniach dotyczących:

 • Miłości
 • Wierności, zdrady
 • Dobra i zła

 • Winy i kary
 • natury
 • elementów fantastycznych

Dziady cz.II

Rodzaj Literacki-Dramat Epoka-Romantyzm Gatunek-Dramat Romantyczny


Guślarz,Józio i Rózia,Widmo Złego Pana,Kruk,Sowa,Zosia

Dziady

BOHATEROWIE

cmentarna kaplica na terenie Litwy (samotne ustronne miejsce) czas akcji:( północ) wieczór z 31 paździerika na 1 listopada w dzień Wszystkich Świętych

CZAS I MIEJSCE

Tematyką Drógiej Częsci Dziadów jest stary obrzęd dziadów, który polegał na przywoływaniu duchów zmarłych i podejmowanie decyzji o ich rozgrzeszeniu.

TEAMAT

Wina, kara i cierpienie

NAJWAŻNIEJSZE MOTYWY

Lekturę wykorzystasz w wypracowaniach dotyczących:

 • dobra i zła
 • winy i kary

 • pełni człowieczeństwa
 • cierpienia

korzystaliśmy z:

 • Wikipedii
 • klp.pl
 • Repetytoriów
 • z głowy :)

M

H

Ż

Mickiewicz

Dziękujemy za uwagę!

1

A teraz quizizz

A nie kahoot