Want to make creations as awesome as this one?

Actividades para celebrar o 23 de febreiro, Día de Rosalía, con actividades dirixidas ao alumnado de Ed. Primaria, sobre a biografía e obra de Rosalía de Castro.

Transcript

COMEZAR

O DÍA DE ROSALÍA

CEIP RAMÓN DE LA SAGRA, A CORUÑACEIP RAMÓN OTERO PEDRAYO, A LARACHA (A CORUÑA) CEIP J. FERNÁNDEZ LATORRE, A CORUÑAceip emilia pardo bazán, a coruñaCEIP MANUeL MURGUÍa, A CORUÑAceip salgado torres, a coruña

23 DE FEBREIRO

QUE SABES DE ROSALÍA DE CASTRO?

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

X

COMEZA CON A

A

NOME DA PRIMEIRA FILLA DE ROSALÍA E MANUEL MURGUÍA

Alejandra

Anaís

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

X

B

A

COMEZA CON B

BASTAVALES

QUE PARROQUIA DE BRIÓN TEN UNHAS CAMPÁS QUE FACÍAN CHORAR A ROSALÍA?

BETANZOS

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

X

A

B

COMEZA CON c

TÍTULO Dun libro de poesía de Rosalía de Castro publicado en vigo no ano 1863

Canto de nenos

Cantares Gallegos

D

E

F

G

H

I

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

X

A

C

COMEZA CON D

QUE SE CELEBRA O 17 DE MAIO, COINCIDINDO CO CENTENARIO DA 1ª EDICIÓN DE "CANTARES GALLEGOS"?

B

Día das Letras

Día das Artes

E

F

G

H

I

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

X

A

COMEZA POR E

D

CAL É O Libro de poesía en lingua castelá QUE Rosalía publicOU en 1884?

C

B

EL LIBRO Y EL VERSO

EN LAS ORILLAS DEL SAR

A

COMEZA POR F

D

X

Z

V

U

T

S

R

Q

P

O

Ñ

N

M

L

I

H

G

F

E

EN QUE MES NACEU?

C

B

MAIO

FEBREIRO

A

D

X

Z

V

U

T

S

R

Q

P

O

Ñ

N

M

L

I

H

G

F

E

COMEZA CON G

EN QUE IDIOMA ESCRIBIU AS SÚAS OBRAS MÁIS IMPORTANTES?

C

B

GALÉS

GALEGO

A

COMEZA CON H

D

X

Z

V

U

T

S

R

Q

P

O

Ñ

N

M

L

I

F

H

G

E

QUE PROFESIÓN TIÑA MANUEL MURGUÍA O MARIDO DE ROSALÍA?

C

B

historiador

hosteleiro

A

COMEZA POLO I

D

X

Z

V

U

T

S

R

Q

P

O

Ñ

N

G

M

F

I

H

L

EN QUE PARROQUIA DE PADRÓN VIVIU ROSALÍA COA SÚA NAI?

E

C

B

ÍNSUA

IRIA FLAVIA

A

COMEZA CON L

D

X

Z

V

U

T

S

R

H

Q

P

O

J

Ñ

N

F

M

I

E

C

B

L

CAL É O TÍTULO DO PRIMEIRO POEMARIO DE ROSALÍA EN CASTELÁN?

LA FLOR

LA LANZADA

A

COMEZA CON M

D

X

Z

V

U

T

S

I

R

Q

H

P

O

G

Ñ

N

L

F

M

CAL ERA O NOME DO SEU MARIDO?

E

C

B

MATEO

MANUEL

A

D

CONTÉN O N

X

L

M

I

H

Z

V

U

G

T

F

S

R

Q

P

O

Ñ

N

EN QUE BARRIO COMPOSTELÁN NACEU, O 23 DE FEBREIRO DE 1837, ROSALÍA DE CASTRO?

E

C

conxo

B

NEMENZO

A

TEN A LETRA Ñ

D

X

M

L

Z

V

I

U

T

S

H

R

Q

G

P

N

F

O

Ñ

E

EN QUE ALDEA VIVIU COA SÚA TÍA ATA OS OITO ANOS?

C

B

ORTOÑO

MANTOÑO

A

COMEZA CON O

D

X

N

M

L

Z

I

V

U

T

H

S

G

R

Q

P

F

Ñ

O

EN QUE PARROQUIA ARTEIXÁ NACEU MANUEL MURGUÍA, O SEU MARIDO?

E

C

B

O SEIXEDO

OSEIRO

A

COMEZA CON P

D

X

Ñ

N

M

L

Z

I

V

H

U

T

G

S

R

F

O

Q

P

E

EN QUE LOCALIDADE FALECEU A AUTORA DE "FOLLAS NOVAS"?

C

B

PADRÓN

PONTECESO

A

TEN A LETRA Q

D

X

O

Ñ

N

M

L

I

Z

H

V

U

G

T

S

F

P

R

Q

E

APELIDO DUN DOS GRANDES POETAS DO REXURDIMENTO GALEGO, CURROS...

C

B

BÉCQUER

ENRÍQUEZ

A

COMEZA POLO R

D

X

P

O

Ñ

N

M

L

I

Z

H

V

U

G

T

S

Q

F

R

E

QUE NOME TEN O MOVEMENTO DE RECUPERACIÓN CULTURAL E POLÍTICA QUE XORDE EN GALIZA NO SÉCULO XIX?

C

B

renacentismo

rexurdimento

A

COMEZA POLO S

D

X

Q

P

O

Ñ

N

M

L

I

H

Z

V

G

U

F

R

T

S

EN QUE LOCALIDADE NACEU ROSALÍA DE CASTRO O 23 DE FEBREIRO DE 1837?

E

C

B

SANTIAGO

SARRIA

A

COMEZA POLO T

D

X

R

Q

P

O

Ñ

N

M

L

I

H

G

Z

V

S

U

F

T

COMO SE CHAMABA A SÚA NAI?

E

C

B

Tamara

Teresa

A

TEN A LETRA U

D

X

S

R

Q

P

O

Ñ

N

M

L

I

H

G

Z

F

T

V

U

CAL ERA O PRIMEIRO APELIDO DE MANUEL, O MARIDO DE ROSALÍA?

E

C

B

CUNQUEIRO

MURGUÍA

A

COMEZA CON V

D

X

T

Q

S

R

P

O

Ñ

N

J

M

L

I

H

G

F

Z

U

V

E

C

B

QUE DÍA DO MES DE FEBREIRO DE 1837 NACEU, EN CONXO, ROSALÍA DE CASTRO?

VINTE E SETE

VINTE E TRES

A

COMEZA CON X

D

X

U

T

S

Q

R

P

O

Ñ

N

M

L

I

H

G

F

V

Z

E

C

B

MES NO QUE FALECEU, EN 1885, ROSALÍA DE CASTRO

Xullo

Xaneiro

A

CONTÉN O Z

D

V

U

T

S

Q

R

P

O

Ñ

N

M

L

I

H

G

X

F

Z

E

C

B

NOME DA SÚA CASA EN PADRÓN: CASA DA...

Matanza

valenzá

A

D

Z

X

V

U

T

S

R

Q

P

O

Ñ

N

M

L

I

H

G

F

E

Gañaches!

C

B

PARABÉNS

XOGAMOS DE NOVO ?

A

D

X

V

U

T

S

R

Q

P

O

Ñ

N

M

L

I

H

G

F

Z

E

C

B

Voltamos?

Ohh!