Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Управління персоналом: теорія і практика : навч. посіб. / Н. П. Загородня, Д. Г. Кучеренко ; НДІ соц.-екон. розвитку. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 269 с. : табл. – Глосарій: с. 226–242. – Бібліогр.: с. 243–250. – ISBN 978-611-01-2239-9.

Менеджмент : курс лекцій / Д. Г. Кучеренко ; Н.-д. ін-т соц.-екон. розвитку. – Київ : Центр навч. літ., 2020. – 184 с. – Бібліогр.: с. 181–182. – ISBN 978-611-01-1945-0.

005 З-14

005 K95

Загородня Н. П.

Кучеренко Д. Г.

005 Ш26

Шарма Р.

Лідер без титулу : [пер. з англ.] / Р. Шарма. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 232 с. – ISBN 978-966-948-399-7.

У навчальному посібнику здійснено структурування навчального матеріалу, де для кожної теми запропоновано план лекції, опорно-логічний конспект, практичні вправи з термінології, запитання для дискусій, список літератури та Інтернет-посилання, ситуації для роздумів. Практикум містить глосарій. Розрахована на студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями з управління персоналом.

Курс лекцій розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни «Менеджмент» і він містить систематичний виклад основних понять, визначень, функцій та методів менеджменту. Призначений для студентів та слухачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

«Для того щоб бути лідером, титул не потрібен», – стверджує Робін Шарма, знаний і шанований у бізнесових колах консультант з питань особистісного розвитку. Він руйнує міфи про застарілі методи лідерства, а натомість вчить, як найповніше реалізувати свій лідерський потенціал та амбіційні плани і як, скориставшись поданими у книзі порадами, методиками і техніками, змінити на краще своє життя та навколишній світ.

Під знаком Нобеля: лідери наукового прогресу або роздуми вченого-біохіміка й імунолога про розвиток і значення наук про життя : [монографія] / Сергій Комісаренко ; голов. ред. С. В. Комісаренко ; уклад. В. М. Данилова ; [НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна]. – Київ : ФОП Мишалов Д. В., 2020. – 238 с. : фот. – Тит. арк., зміст парал. англ. – Текст, бібліогр. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2214-87-1.

Ще (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : наук.-навч. посіб. / Києво-Могилян. бізнес шк., Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.» ; упоряд.: Володимир Моренець, Олександр Саврук ; наук. ред. Володимир Моренець. – Київ : Дух і Літера, 2020. – Вип. 2 / [Ірина Бекешкіна, Сергій Буковський, Євген Головаха та ін.]. – 537 с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-378-785-5.

06 K63

14 Щ29

Комісаренко С. В.

Монографія певною мірою є унікальною. Це зібрання статей, присвячених огляду найрезонансніших робіт Нобелівських лауреатів в галузі хімії, фізіології або медицини як в ретроспективному плані, так і в сучасному аспекті, тих робіт, які певною мірою зробили революційний прорив у становленні і розвитку нових напрямів медико-біологічних наук – біохімії, генетики, молекулярної біології та молекулярної імунології тощо. Одну із статей присвячено людині, якій світ завдячує заснування і втілення в життя цієї нагороди – Альфреду Нобелю. Книгу орієнтовано на широке коло читачів – фахівців, які працюють в експериментальних і прикладних напрямах медико-біологічних наук, а також тих, хто цікавиться шляхами поступального розвитку науки взагалі.

Збірник «ЩЕ» уміщує живі дискусії і розмисли відомих українських і зарубіжних лителів та управлінців, які відбулися у рамках освітньої програми Presidents’ MBA Могилянської бізнес-школи [kmbs] у 2018–2019 pp. Це динамічні авторські рисли, рефлексії і спостереження щодо найважливіших соціальних, економічних, політичних та філософських явищ української дійсності на тлі відповідних європейських нових процесів. Книжка переконливо свідчить, чому гуманітарна складова є обов’язковим елементом управлінських програм kmbs і яким чином управлінець може поглибити своє розуміння гуманітарних аспектів нашої сучасності. Опубліковані тут тексти точно відповідають темам, які порушувалися на заняттях і, зібрані в книжку, є науково-навчальним посібником в освоєнні філософської, загалом гуманітарної проблематики в масштабах, визначених навчальними планами kmbs.

Мистецтво добору персоналу. Як оцінити людину за годину / Світлана Іванова ; [пер. з рос. А. Стояновської]. – Дніпро : Моноліт, 2019. – 299 с. – ISBN 978-617-577-170-9.

Темпоральні характеристики зовнішньої трудової міграції в Україні : монографія / Ірина Петрівна Майданік ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Київ : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України, 2020. – 270 с. : табл., діагр. – ISBN 978-966-02-9314-4.

331 I-21

316 M14

Іванова С.

Майданік І. П.

Як швидко й напевне визначити, чи відповідає кандидат посаді, на яку претендує? Чи сумісні його переважні мотивації з культурою і специфікою компанії? Які запитання під час співбесіди будуть найефективнішими і як правильно інтерпретувати відповіді на них? Про все це розповідає відомий бізнес-тренер і HR-консультант Світлана Іванова. На сторінках свого бестселера авторка доводить, що оцінювання й добір персоналу — це мистецтво. І опанувати його до снаги кожній зацікавленій у цьому людині. Головне – пам’ятати, що немає універсально «добрих» чи «поганих» кандидатів – є ті, хто підходить для певної компанії та посади, і ті, хто не підходить. Усе просто! А визначити цю відповідність, майстерно оцінити претендента на будь-яку вакансію, витративши на це мінімум часу, ви зможете за допомогою інструментарію, поданого в цьому посібнику.

Монографія започатковує системну наукову дискусію про часові атрибути закордонного працевлаштування українського населення. Основні елементи вимірювання плинності часу, на яких ґрунтується дослідження – це тривалість, вік, ритмічність, хронологія, каузальність (причинність), динаміка та синхронність. Визначення цих параметрів ґрунтується на поєднанні основних положень темпоральної логіки з особливостями перебігу міграційних процесів сьогодення. Використання принципу локалізації простору і часу окреслює межі застосування темпорального аналізу. Емпірична частина монографії підживлює українську міграціологію за рахунок використання даних вибіркового соціологічного дослідження ТЕМПЕР, здійсненого на новітнім сценарієм і методологією. Представлена публікація розкриває нові горизонти дослідження закордонного працевлаштування українського населення, зокрема за рахунок застосування теорії трудової мотивації Дж. Аткінсона до аналізу причин міжнародної трудової міграції українців, розрахунку кількісного впливу трудової міграції та народжуваність, визначення основних профілів поверненців через призму термінології Ж-П. Кесаріно. Теоретичні і практичні знахідки, представлені у публікації, стануть у нагоді науковцям та практикам і можуть використовуватися для розбудови міграційної політики, розробки тематичних навчальних курсів, підвищення кваліфікації осіб, які співпрацюють з мігрантами, тощо.

Економіка / Олексій Геращенко. – [Б. м.], 2020. – 123 с. – (Власний бізнес. Перший крок). – ISBN 978-966-03-8566-5.

Як зростають бренди. Чого не знають маркетологи / Байрон Шарп ; пер. з англ. Наталія Валевська. – 2-ге вид. – Київ : Наш Формат, 2020. – 233 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 226–233. – ISBN 978-617-7730-33-9.

339 Ш26

334 Г37

Шарп Б.

Геращенко О. Л.

Ставлення до підприємницької активності й бізнесу в Україні часто доволі негативне. Виникають асоціації з олігархами, корупцією, шахрайством. Але насправді підприємець – це людина, яка творить зміни, руйнує старий світ заради кращого нового, шукає можливості й реалізує власні уяву, талант, енергію. Ця книга покликана надати підґрунтя для звершень майбутнім і діючим підприємцям-початківцям, що із сумнівом роблять власні кроки або ж лише замислюються про них. Це важливо, адже саме вони мають змінити образ підприємця на такий, щоб асоціюватися з українськими Генрі Фордами, Стівами Джобсами чи Ілонами Масками, творцями успішної економіки. Кожен із нас має нерозкриті внутрішні сили. Мета цієї книги – дати конкретні знання, які допоможуть розкритися цим силам, позбавити зайвих страхів непередбачуваного майбутнього, надихнути й мотивувати. Дізнавайтеся секрети успішної економіки, особливості бізнесу у ХХІ столітті, здобувайте інформацію й знання, перетворюючи їх на власний успіх. Будьте творцями кращого життя!

Маркетологи звикли діяти інтуїтивно та часто не можуть пояснити, чому одні рекламні кампанії – успішні, а інші – провальні. Однак багато шаблонів споживацької поведінки можна передбачити, стверджує експерт із маркетингу Байрон Шарп. Саме ці прогнози допоможуть побудувати грамотну, контрольовану й результативну маркетингову стратегію, яка приведе до збільшення продажів і зростання бізнесу. У цій книжці автор наводить універсальні закони маркетингу, які однаково ефективно працюють у різних країнах і для різних типів компаній: від маленьких фірм до національних брендів, від крафтових товарів чи унікальних послуг до масового продукту.

Інститут банкрутства (неплатоспроможності) в юридичній доктрині України : монографія / Р. Б. Поляков ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ : Право України, 2021. – 311 с. – Бібліогр.: с. 127–135 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7928-01-9.

Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, Л. Л. Антонюк, Н. В. Василькова та ін.] ; за ред. Д. Г. Лук’яненка, Л. Л. Антонюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т вищ. освіти. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Київ : КНЕУ, 2021. – 469 с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. та на с. 5–6. – Бібліогр.: с. 435–461 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-262-2. – ISBN 978-966-926-349-0.

Світова коронавірусна криза / С. В. Комісаренко. – Київ : ЛАТ&К, 2020. – 119 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 94–119. – ISBN 978-617-7824-26-7.

37 K64

61 K63

347 П54

Поляков Р. Б.

Комісаренко С. В.

Монографію присвячено дослідженню виникнення та розвитку інституту банкрутства в Україні. З’ясовано особливості становлення конкурсного процесу в Стародавньому Римі та Європі Середньовіччя і Нового часу, виявлено його ознаки та роль у розвитку економічних відносин. Висвітлено виникнення та особливості розвитку інституту банкрутства на теренах України від часів Київської Русі до радянського періоду, надано характеристику основних правових актів, які регулювали відносини неплатоспроможності. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти юридичної спеціалізації, юристів-практиків, економістів, адвокатів, арбітражних керуючих, суддів господарської юрисдикції та ін.

Книга «Світова коронавірусна криза» написана видатним українським біохіміком та імунологом, академіком НАН і НАМН України С. В. Комісаренко. У книзі наведено широкий і ґрунтовний аналіз поточної ситуації щодо пандемії COVID-19. Розглянуті питання походження та будови коронавірусу SARS-CoV-2, шляхів інфікування, особливостей перебігу захворювання, діагностики COVID-19, формування імунітету проти SARS-CoV-2, застосування фармацевтичних препаратів для лікування хвороби, створення вакцин та ефективності протиепідемічних заходів. Обговорено використання математичних моделей епідемічного процесу та перспектив виходу з карантину. Книга розрахована в першу чергу на фахівців – вірусологів, імунологів, епідеміологів, лікарів-інфекціоністів, гігієністів, фармакологів, але також і на широке коло медиків, біологів та всіх інших, кого цікавлять проблеми нинішньої коронавірусної інфекції.

У колективній монографії вчених ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA, Латвія) та представників Української асоціації досконалості та якості за результатами фундаментального дослідження «Глобальні імперативи конкурентоспроможності національних систем вищої освіти» систематизовано методологічні засади американської, європейської та японської моделей управління якістю вищої освіти. Узагальнено кращий світовий досвід функціонування національних систем вищої освіти, їх інструментарій та механізми управління. Досліджено закономірності та особливості маркетингового, акредитаційного та профорієнтаційного компонентів формування якості у вищій освіті. На основі моделі досконалості Європейського фонду управління якістю обґрунтовано комплексні пропозиції щодо стратегічних напрямів розвитку системи управління якістю вищої освіти в Україні. Призначена для керівників закладів вищої освіти та органів державного управління, дослідників, викладачів, студентів та широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями конкурентоспроможності національних систем вищої освіти та її розвитком в Україні.

Чорнобильська хроніка. Люди / Ольга Купрієнко, Алла Багірова ; [передм. П. Б. Котіна ; худож.-оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова]. – Харків : Фоліо, 2021. – 207 с. : фот. – ISBN 978-966-03-9653-1.

Чорнобиль: історія ядерної катастрофи / Сергій Плохій ; [пер. з англ.: Владислава Махоніна, Євгена Тарнавського ; худож.-оформ. Олена Гугалова-Мєшкова]. – Харків : Бібколектор, 2019. – 396, [8] с. : фот. – Бібліогр.: с. 356–394. – ISBN 9978-617-7013-99-9.

621 K92

621 П39

Купрієнко О.

Плохій С. М.

Це книжка-присвята героям, які 35 років тому ризикували своїм життям і здоров’ям задля порятунку мільйонів інших людей. Вона містить історії шістнадцяти борців за наші життя. Це свідки й учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: атомники, пожежники, медики, монтажники, оператори. Вони розповідають «по-рентгенівськи», безкомпромісно чесно. Згадують про власне становлення, про життя у місті Прип’ять до аварії; говорять про події, які пізніше назвуть техногенною катастрофою. Сьогодні вони є членами громадської організації «Промінь 5-2» – об’єднання учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Кожна сторінка книжки варта найуважнішого прочитання, адже не все ще сказане і почуте суспільством. Кожне слово, промовлене очевидцями тих подій, має величезну вагу для майбутніх поколінь. Справа живих – пам’ятати.

Ця книга є першою історією Чорнобильської катастрофи від вибуху 26 квітня 1986 року до закриття станції у грудні 2000-го. Чим для України був Чорнобиль? Національною трагедією, величезною психологічною травмою, важкою ношею для економіки. Чорнобиль вибухнув не тільки через помилки персоналу, нехтування правилами безпеки і проблемами з конструкцією реактора, але також через систему, яка обгородила ядерну енергетику завісою секретності. Радянська система не дозволяла поширювати інформацію про попередні аварії навіть серед фахівців. Це зробило нову масштабну аварію неминучою. Сьогодні реактори чорнобильського типу вже не будують, але авторитарні режими, які тримають повний контроль над інформацією, усе ще існують. Зрештою, і в Україні досі виробляють майже 50 % усієї електроенергії на атомних станціях. Нам є чим поділитися зі світом стосовно досвіду Чорнобиля, але є над чим задуматися і самим.

Карго-маркетинг і Україна / Олексій Філановський ; [пер. укр. О. Журенко]. – Харків : Фабула, 2021. – 143 с.

Цифровий брендинг. Повне покрокове керівництво зі стратегії, тактики, інструментів та вимірювань : [пер. з англ.] / Деніел Роулз. – 2-ге вид. – Харків : Ранок : Фабула, 2020. – 256 с. – ISBN 978-617-09-6430-4.

658 Ф51

659 P79

Філановський О.

Роулз Д.

Мета цієї книжки – показати, чим насправді є бренд у цифровому світі, що він робить для практичних результатів, як його можна досягти і, найголовніше, виміряти й поліпшити. Вона допоможе вам створити надійну основу для планування, реалізації та вимірювання ефективності ваших цифрових кампаній. Тобто ви зможете розробити вимірювану цифрову стратегію, засновану на чітких цілях.

Ми живемо в країні, де переміг «карго-маркетинг» — маркетингу що спирається на міфи і фікції. Деяким бізнесам комфортно в обіймах цього культу, але рано чи пізно зіткнення реальності та міфології призводить до руйнівних наслідків. Олексій Філановський, відомий український маркетолог, на сторінках цієї книжки аналізує найпоширеніші бізнес-міфи і пропонує прості і прозорі методи та інструменти, що допоможуть налагодити справді ефективну роботу маркетингу. Друга частина книги присвячена філософським проблемам маркетингу — зокрема тому, як він створює цінність, що задовольняє запити споживачів і сприяє процвітанню компаній. Спираючись на фундаментальні засади засвоєння інформації, автор ділиться власним багатим досвідом будівництва успішних брендів. Третя частина книжки пропонує читачеві зазирнути в недалеке майбутнє за допомогою вже наявних трендів, що в найближчі десятиліття радикально змінять суспільство, споживання і ринки.

Моя Антарктика : [кн.-альб.] / Сергій Комісаренко. – Київ : ЛАТ&К, 2020. – 109 с. : фот. кольор. – Парал. тит. арк., анот. англ. – ISBN 978-617-7824-24-3.

Країна жіночого роду / уклад., передм. Вахтанга Кіпіані. – Харків : Vivat, 2021. – 303 с. – (Бібліотека «Історичної правди») (Історія та політика). – ISBN 978-966-942-843-1 (серія). –ISBN 978-966-982-420-2.

91 K63

94(477) K78

Комісаренко С. В.

Книга містить спогади про те, як в 1995 році українські дипломати у Лондоні спромоглися безкоштовно отримати для України від Британського Уряду антарктичну станцію «Фарадей», що стала українською антарктичною станцією «Академік Вернадський». Стисло описано подорож Сергія Комісаренка до Антарктики у 2010 році. Книга-альбом ілюстрована унікальними краєвидами Антарктики та станції «Академік Вернадський» – фотографіями, зробленими автором.

Видатні українки XX століття часто лишаються непомітними. Про долю деяких героїнь цієї книжки хтось, можливо, почує вперше, однак їхню роль в українській історії не варто применшувати. Це лікарки, учительки, учасниці національно-визвольного руху, політув’язнені, журналістки, військовички, культурні діячки… Без них – сильних, активних, відданих – сторінки нашого роду були б зовсім інакшими.

У цій книжці зібрано інтерв’ю, свідчення, архівні документи й довідки про визначних жінок України – матеріали ресурсу «Історична правда». Серед них і унікальне інтерв’ю Квітки Цісик, і статті про докторку медицини Розалію Ліфшиць-Винниченко, підпільницю Ірину Тимочку – «Христю» й письменницю Олену Телігу, і розмова з Валентиною Шевченко, яка очолювала Президію Верховної Ради УРСР під час аварії на ЧАЕС.

Упорядником збірки є український журналіст, історик, головний редактор інтернет-видання «Історична правда», укладач книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанг Кіпіані.

Небесна Сотня. Життєписи : [у 3 кн.] / Cвітлана Терейковська ; Нац. музей Революції Гідності. – Київ : Нац. музей Революції Гідності, 2020. – Кн. 2. – 495 с. – ISBN 978-966-97874-6-0.

Українська історія в обличчях / Ганна Черкаська. – Київ : Саміт-Книга, 2021. – 335 с. – ISBN 978-966-986-301-0.

94(477) T35

94(477) Ч-48

Терейковська C.

Черкаська Г.

Другий том трикнижжя продовжує поіменну оповідь про Героїв Небесної Сотні. Цей документально-публіцистичний мартиролог створила Світлана Терейковська, активна учасниця Революції Гідності. У нарисах-життєписах – долі 36 учасників Євромайдану, які віддали життя заради перемоги демократії та процвітання суверенної соборної європейської України. Маловідомі біографічні факти, спогади та свідчення рідних, близьких, земляків, майстерність оповідачки творять живе епічне полотно новітньої української героїки, розкривають витоки нашого патріотизму, багатий духовний світ людей, здатних на найвищу любов – «коли хто душу свою кладе за друзів своїх», на святу самопожертву задля загального добра. Терейковська Світлана Анатоліївна – волонтерка Майдану, волонтерка фронту. Філологиня, методистка, публіцистка. Закінчила філологічний факультет Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Живе в Києві. Друкувалася в журналах «Київ», «Обдарована дитина», у тижневиках «МИГ», «Директор школи», в газетах «Вечірній Київ», «Событие», а також на сайтах «Небесна Сотня. Герої не вмирають…» та «Ми пам’ятаємо», де опубліковано серію нарисів про загиблих Героїв України під назвою «Розстріляна гідність».

Будь-яка справжня історія – це зібрання біографій. Книга розповідатиме про нашу історію з несподіваного ракурсу – про видатних людей і справді видатні звершення, про яків мало хто знає, але які вплинули не лише на Україну, а подекуди й на все людство. Знання про них дозволяє по-новому поглянути на Українську історію.