Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ריבוי אינטליגנציות

לעמוד הראשי

חיילי אור

חדר לגו

כיתה א

לובי

כניסה

ברוכים הבאים לבית ספר שלהבות חב"ד

לעמוד הבית

משחקי חצר

הפסקה סנסורית

פרטי בית הספר

דבר הרכזת הפדגוגית

דבר המנהלת

דבר נציג ההורים

תקנון

כניסה

לעמוד הבית

לכניסה

לעמוד הבית

לכניסה

לעמוד הבית

לכניסה

לעמוד הבית

לכניסה

לעמוד הבית

לכניסה

לעמוד הבית

חדר מוסיקה

עידוד קריאה

ספרייה נגישה

לימודי אנגלית

חזון בית הספר

לובי

לעמוד הבית

ללובי

ללובי

לעמוד הבית

לעמוד הבית

ללובי

קיר פדגוגי

סדר יום

כיתת בנות לומדת

כיתת בנים לומדת

משחקים

תלמידות משחקות

קשר ושייכות

פינת משחק בנים

לעמוד הבית

כיתה א

לעמוד הבית

לכיתה א

לעמוד הבית

מרחב למידהActive floor

חדר לגו

לעמוד הבית

לחדר לגו

קיר שעונים

למידה מתוקשבת

ד' בנות

צל"ש לחיילת

צל"ש לחייל

חדר מעבדה

ג' בנים

לעמוד הבית

תוכנית שנתית

ב' בנים

ב' בנות

חיילי אור

לעמוד הבית

לחיילי אור

לעמוד הבית

מוסיקלית

מרחבית

בין- אישית

תוך- אישית

גופנית- תנועתית

לשונית

נטורליסטית

לוגית מתמטית

ריבוי אינטליגנציות

לעמוד הבית

אינטליגנציות

לעמוד הבית

אינטליגנציות

לעמוד הבית

אינטליגנציות

לעמוד הבית

אינטליגנציות

אינטליגנציות

לעמוד הבית

לעמוד הבית

לעמוד הבית

אינטליגנציות

לעמוד הבית

אינטליגנציות

לעמוד הבית

אינטליגנציות

לעמוד הבית

אינטליגנציות