Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

לתכני הערכה

אגף תכנים, תוכניותהכשרה והשתלמויות

אוריינות תקשורת טכנולוגיה-אדם-חברה

תודה

דבר מועצת התלמידים והנוער

מבוא

אקדמיה ברשת

אוריינות אתיקה, מוגנות ואבטחת מידע במרחב הדיגיטלי

סרטים באורך מלא ושאלות לדיון

כתבות ושאלות לדיון

מערכי שיעור

?מה בערכה

מבוא

בערכה שלפניכם תמצאו מגוון פעילויות מעולמות התוכן של הפדגוגיה החברתית, המיועדות לניהול שיח, להעלאת מודעות ולרכישת כלים להתמודדות עם האתגרים השונים שהשימוש ברשת מייצר

אוריינות תקשורת: טכנולוגיה-אדם-חברה

המערכים מותאמים גם לחמ"ד

ערבות הדדית ברשת (גרסת חמ"ד)

מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך

מתנתקים כדי להתחבר

ערבות הדדית ברשת

בין פרטי לציבורי

מערכי שיעור

דבר מועצת התלמידים והנוער הארצית

כתבות

שאלות לדיון

כתבות ושאלות לדיון

הזדהות משרד החינוך

שאלות לדיון

סיפור מהחיים

בדרך לבית הספר

ג'ומנג'י: שורדים בג'ונגל

הכי טוב שיש

הרשת החברתית

סרטים באורך מלא ושאלות לדיון

מערכת שעותשידורי גלישה בטוחה

שבוע גלישה בטוחה באקדמיה ברשת

אוריינות אתיקה, מוגנות ואבטחת מידע במרחב הדיגיטלי

רות קנולר לוי - מנהלת אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות

אפרת חבה - עריכה לשונית

ועדת דוברות - מועצת התלמידים והנוער הארצית

שירלי טרקיאלטאוב - מדריכת תקשוב, רפרנטית לאבטחת מידע וסייבר, מחוז תל אביב

נעמה כהן אשכנזי - מדריכה ארצית לצילום סטילס בפיקוח על התקשורת והקולנוע

ד"ר איבנה רטנר - מפמ"ר קולנוע ותקשורת, המזכירות הפדגוגית

חגית חכם, יעל קופרשטוק, אורי מלכין, עמליה לואין - צוות אגף תכנים, תוכניות הכשרה והשתלמויות במינהל חברה ונוער

תודה