Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Olvasgató 2.

By Éva

1. osztály Nyomtatott kisbetűk tanulása után

¡bingo!

fiú

lány

mit csi-nál?

mi-lyen?

szí-nek

rejt-vény

vagy

J

L

y

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

Életek száma:

G: false, H: 3

zász-ló

szán-kó

ka-la-pács

könyv

gyer-tya

fagy-lalt

e-ser-nyő

csap

dzsip

asz-tal

¡Próbáld újra!

Kattints a szóra, ha megjelenik a képe!

ba-goly

bá-rány

da-rázs

han-gya

ka-csa

kecs-ke

ku-tya

o-rosz-lán

tyúk

zsi-ráf

Életek száma:

TEXT

G: false, H: 4

¡Próbáld újra!

Kattints a képre, ha megjelenik a hozzá tartozó szó!

kor-cso-lya

macs-ka

gó-lya

diny-nye

szil-va

ró-zsa

csil-lag

kas-tély

dzse-ki

e-cset

Életek száma:

G: false, H: 5

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

¡Próbáld újra!

Kattints a szóra, ha megjelenik a képe!

vagy

J

L

y

rnd

Kattints először azoknak a szavaknak a képeire, melyek "j"-t tartalmaznak, majd azokra, amelyek "ly"-t!

vagy

J

L

y

rnd

Kattints először azoknak a szavaknak a képeire, melyek "j"-t tartalmaznak, majd azokra, amelyek "ly"-t!

vagy

J

L

y

rnd

Kattints először azoknak a szavaknak a képeire, melyek "j"-t tartalmaznak, majd azokra, amelyek "ly"-t!

mi-hály

ká-roly

szil-vi-a

szi-lárd

zsó-fi-a

ba-lázs

Tedd a neveket a megfelelő gyermek táblájára!

esz-ter

jó-zsef

lász-ló

zsolt

zsu-zsa

or-so-lya

Tedd a neveket a megfelelő gyermek táblájára!

gyön-gyi

csa-ba

a-lex

zsom-bor

be-at-rix

csen-ge

Tedd a neveket a megfelelő gyermek táblájára!

XX

Jó:

Rossz:

XX

 • ke-le-pel.
 • csi-vi-tel.
 • ká-rog.

 • me-keg.
 • bőg.
 • ma-kog.

a gó-lya

a kecs-ke

a macs-ka

 • nyá-vog.
 • vi-sít.
 • cin-cog.

a ló

 • nye-rít.
 • do-rom-bol.
 • brum-mog.

a kí-gyó

 • szi-szeg.
 • u-gat.
 • bre-keg.

Tedd a neveket a megfelelő gyermek táblájára!

XX

Jó:

Rossz:

XX

 • ú-szik.
 • sza-lad.
 • má-szik.

 • ra-vasz.
 • bu-ta.
 • os-to-ba.

a hal

a ró-ka

a gyík

 • für-ge.
 • las-sú.
 • lom-ha.

a han-gya

 • szor-gal-mas.
 • lus-ta.
 • nap-lo-pó.

a ka-ti-ca-bo-gár

 • pety-tyes.
 • fol-tos.
 • szep-lős.

Tedd a neveket a megfelelő gyermek táblájára!

XX

Jó:

Rossz:

XX

 • du-dál.
 • si-kít.
 • bal-lag.

az a-u-tó

a hó

a szél

 • sü-vít.
 • é-ne-kel.
 • dur-rog.

a vo-nat

 • za-ka-tol.
 • ú-szik.
 • re-pül.

a csap

 • cse-peg.
 • csö-rög.
 • csap-kod.

 • szál-lin-gó-zik.
 • fo-lyik.
 • csör-ge-de-zik.

Tedd a neveket a megfelelő gyermek táblájára!

na-rancs-sár-ga

cit-rom-sár-ga

kék

szür-ke

ró-zsa-szín

Milyen színt jelent a szó? Tedd a megfelelő színes ceruzát a szó alá! Vigyázz! Ne tévesszen meg a szó színe!

fe-ke-te

pi-ros

bar-na

zöld

fe-hér

Milyen színt jelent a szó? Tedd a megfelelő színes ceruzát a szó alá! Vigyázz! Ne tévesszen meg a szó színe!

fe-hér

ci-rom-sár-ga

li-la

ró-zsa-szín

pi-ros

Milyen színt jelent a szó? Tedd a megfelelő színes ceruzát a szó alá! Vigyázz! Ne tévesszen meg a szó színe!

e

e

k

k

r

r

é

ny

c

sz

i

ő

p

p

ö

v

Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Tedd a betűket a megfelelő helyre!

o

o

m

gy

ó

ó

r

á

ly

a

g

l

l

sz

ő

ő

Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Tedd a betűket a megfelelő helyre!

e

e

k

sz

ű

m

á

l

ty

p

a

a

j

j

t

ó

h

á

ny

é

r

Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Tedd a betűket a megfelelő helyre!