Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

חצר א- ב

כיתה א

מרחב למידה- בשבילי התרבות הישראלית

מרחב למידה- חינוך לגאווה ישראלית

עמוד ראשי

חדר המנהלת

ברוכים הבאים לבית ספר פינס

המנון בית הספר

חזרה לעמוד הראשי של פינס

מנהלת בית הספר- גלית אקריש

דבר המנהלת

תעודת זהות בית ספרית

חזרה לעמוד הראשי של פינס

עמוד ראשי

יועצת בית הספר

צוות חינוכי לומד ומתפתח

המנהלת שמעה אותי קורא

חדר המנהלת

חזרה לחדר המנהלת

חזרה לעמוד הראשי של פינס

עמוד ראשי

חזרה לחדר המנהלת

חזרה לעמוד הראשי של פינס

עמוד ראשי

שיעור יוגה

בוקר טוב לתלמידי בית ספר פינס

כלי נגינה

חזרה לעמוד הראשי של פינס

עידוד קריאה במרחב החוץ כיתתי

עמוד ראשי

חזרה לחצר א-ב

חזרה לעמוד הראשי של פינס

עמוד ראשי

המלצת ההורים על בית הספר

איך אני מרגישה בכיתה א

חזרה לעמוד הראשי של פינס

מחנכת כיתה א- הילה סטרול

מרחב כיתות א

עמוד ראשי

חזרה למרחב א

חזרה לעמוד הראשי של פינס

עמוד ראשי

חזרה למרחב א

חזרה לעמוד הראשי של פינס

עמוד ראשי

חזרה למרחב א

חזרה לעמוד הראשי של פינס

עמוד ראשי

חזרה לעמוד הראשי של פינס

עמוד ראשי

מרחב למידה- בשבילי התרבות הישראלית

למידה במרחב

משכיני שלום

שילוב אמצעים טכנולוגיים

חזרה לעמוד הראשי של פינס

ערכים בבית ספר פינס

קיר ערכים

בשבילי התרבות הישראלית

עמוד ראשי

המנון בית הספר

חזרה למרחב הלמידה

חזרה לעמוד הראשי של פינס

עמוד ראשי

משחק זיכרון

צעדת המאה

חזרה לעמוד הראשי של פינס

למידה במרחב

ניסוי בחדר מדעים

שילוב משחק בהוראה

עמוד ראשי

כנס המחזורים

חדר חדשנות

הספרייה

חינוך לגאווה ישראלית

חזרה למרחב