Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Думай, як Amazon. Як стати лідером у цифровому світі: 50 1/2 ідей : [пер. з англ.] / Дж. Россман. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 336 с. – Покажч.: с. 326–330.

36 стратегем для керівника / Гарро фон Зенгер. – Харків : Ранок : Фабула, 2021. – 168 с. – ISBN 978-617-09-6881-4.

005 З-56

005 Р76

Зенгер Гарро фон.

Россман Дж.

Зараз усі ми є свідками потужної китайської економічної експансії… навіть радше заручниками… і не лише економічної. Такі вже часи. Чи в змозі ми щось цьому протиставити? Виявляється, так. Переграти опонента можна, якщо добре його вивчити. І в цьому нам допоможуть два чинники. По-перше, самі китайці, які вже близько трьох тисяч років вибудовують свою поведінку згідно з давнім військовим трактатом «Тридцять шість стратегем» – зібранням таємних стратегічних прийомів і системою непрямих тактичних кроків для досягнення прихованої мети, отримання переваги і перехоплення ініціативи. А по-друге, чудовий швейцарський синолог, зокрема дослідник давньокитайської військової стратегії, Гарро фон Зенґер, котрий розтлумачить нам кожну стратегему. Тож ми отримаємо певний алгоритм поведінки для досягнення мети або вирішення будь-якої задачі з обов’язковим урахуванням особливостей об’єкта та ситуації.

Колишній керівний працівник Amazon, який запустив та масштабував Amazon Marketplace, пропонує найкращу книгу про те, як "думати, як Amazon" та досягти успіху в епоху цифрових технологій. Дізнайся зсередини про те, як Джефф Безос та Amazon використовують надзвичайно послідовний підхід до інновацій, дослідження нових ринків та стимулювання нового розвитку. Ви зрозумієте унікальний менталітет та внутрішні механізми, які стимулюють високу якість роботи Amazon, починаючи з її прагматичного, тверезого підходу до нових цифрових ринків та закінчуючи її креативним ставленням до інновацій.

«Що б зробив Джефф?» Після того як Джон Россман покинув Amazon, щоб консультувати стартапи та корпорації, він безліч разів чув це питання від керівників, які хотіли дізнатися «секрет» історичного успіху Amazon. У цьому покроковому керівництві він дає 50 1/2 відповідей, базуючись на своєму досвіді керівної роботи в Amazon, і навчає сучасних бізнес-лідерів думати, як Amazon, розробляти стратегію, як Безос, і перемагати у конкурентній боротьбі, як ніхто в бізнесі.

30 років Незалежності України: наукове осмислення : бібліографія / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України, НАН України [та ін.] ; упоряд. Дарія Стегній ; ред. Зейтуна Мусіна ; наук. ред., авт. вступ. ст.: Геннадій Боряк, Володимир Головко [та ін.]. – Київ : Вініченко, 2021. – 637 с. – ISBN 978-966-2622-44-7.

Посібник The Financial Times зі стратегії для соціальних медіа / Мартін Томас. – Харків : Ранок : Фабула, 2020. – 302 с. – Імен. покажч.: с. 297–301. – ISBN 978-617-09-6383-3.

Томас М.

01 Т67

316 Т56

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

У виданні зібрано джерела, що висвітлюють найбільш важливі процеси розвитку держави за період від початку демократизації українського суспільства так званої «перебудови» до теперішнього часу. Має довідково-інформаційний характер. Видання рекомендоване науковцям, дослідникам, викладачам, студентам, широкому загалу користувачів, зацікавлених історією незалежної України та призначене для безоплатного розповсюдження.

Джерельну базу видання склали фонди і бібліографічні напрацювання НІБУ, електронні ресурси наукових установ, навчальних закладів та бібліотек України, офіційні сторінки громадських організацій і публічних людей у соціальних мережах, інтернет-ресурси. Документальний масив посібника містить бібліографічні записи книг, статей, публікацій з періодичних та продовжуваних видань, наукових і тематичних збірників, матеріалів конференцій, «круглих столів», авторефератів дисертацій, що надруковані в Україні та за її межами з 1986 по 2021 рік. Укладачі не ставили за мету охопити увесь масив літератури, виданий за цей період. Загальна кількість бібліографічних записів становить 4988 позицій. Відбір джерел завершено у червні 2021 року.

Як вирішити, чи створювати додаткові облікові записи в соціальних медіа? Як збільшити кількість підписників на власних каналах? Як розвивати процес управління бесідою? Як зменшити негативний вплив скарги клієнта? Як уникнути проблем із регуляторними органами? Як не стати жертвою кібер-шахрайства? Де ж отримати відповіді на наведені запитання? Саме в цій книжці! Вона допоможе всім, хто прагне стати впевненим користувачем соціальних медіа та успішно розвивати свій бізнес або кар’єру в соціальних мережах.

Сам собі стартап. Як адаптуватися до майбутнього, інвестувати в себе і трансформувати свою кар’єру / Рейд Гоффман, Бен Касноча ; [пер. з англ. Наталії Ференс]. – Київ : КМ-БУКС, 2021. – 224 с. – Імен. покажч.: с. 209–221. – ISBN 978-966-948-516-8.

Україна після коронакризи – шлях одужання : наук. доп. / [Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, С. В. Ковалівська та ін. ; за заг. ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Центр екон. і соц. дослідж., Центр регіон. дослідж. – Київ : НІСД, 2020. – 302 с. – Бібліогр. в знесках. – ISBN 978-966-554-326-8.

Гоффман Р.

334 Г74

338.2 У45

Співзасновник і президент компанії «LinkedIn» Рейд Гоффман і Бен Касноча пропонують революційну книжку про те, як застосовувати стратегії успішного підприємництва до власної кар’єри, – іншими словами, як досягти такої незалежності, коли ти «сам собі стартап». У світі, де панує величезна конкуренція на глобальному ринку праці, а в усіх галузях ламаються звичні підходи, стабільна робота відійшла в минуле, тому в своїй кар’єрі ми можемо покладатися лише на себе. У ці непевні часи ключ до успіху – думати і діяти як підприємець: потрібні гнучкість, інноваційний підхід, уміння створювати мережі корисних знайомств і вирізнятися з натовпу.

Охарактеризовано сутність глобальної кризи, спричиненої поширенням пандемії COVID-19, що розглядається як системний біологічно-суспільно-економічний феномен – коронакриза. Встановлено особливості впливу коронакризи на інституційні відносини та надано прогнозне бачення інституційного устрою глобальної економіки в посткризовий період. Проаналізовано вплив карантинних заходів на економіку України, оцінено подальший розвиток ситуації в умовах системного впливу коронакризи та ризиків глобальної економічної депресії. На цій основі сформульовано розгорнуті структуровані рекомендації щодо побудови політики подолання наслідків коронакризи та активізації економічного й соціального розвитку держави. Для фахівців у сферах економічної, соціальної, регіональної політики, державного управління та місцевого самоврядування, науковців та аналітиків.

Забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України на товарних ринках : монографія / Т. О. Власюк. – Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2020. – 468 с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7520-67-1.

Digitalization of the Economy: How to Improve the Country's Competitiveness = Цифровізація економіки України: як підвищити конкурентоспроможність країни / NAS of Ukraine, Institute of Industnhial Ekonomics ; ed.: V. P. Vishnevsky, S. I. Kniaziev. – Kyiv : Akademperiodyka, 2021. – 166 p. – ISBN 978-966-360-435-0. – Project «Ukrainian scientific book in a foreign language».

338.2 D56

339 В58

Власюк Т. О.

Монографію присвячено розробленню теоретико-методологічних засад дослідження безпеки зовнішньоторговельних відносин, обґрунтуванню комплексної стратегії забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України на міжнародних товарних ринках та удосконаленню інструментарію її реалізації. Розглянуто зовнішньоторговельні аспекти забезпечення конкурентоспроможності національних виробників на міжнародних товарних ринках, зовнішньоторговельну специфіку захисту та розвитку внутрішнього ринку України, проблеми забезпечення зовнішньоторговельної безпеки на ключових для України товарних ринках, проблематику забезпечення зовнішньоторговельної безпеки міжнародного економічного співробітництва України. Для науковців, працівників органів державної влади, фахівців з питань економічної безпеки та зовнішньоторговельної діяльності, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти.

The monograph investigates the features of information and communication technologies and processes of digitalization of an economy, analyses methodological approaches to monitoring the development and assessing the effectiveness of the digital economy, builds the functions of the dependence of digital costs and final results of economic activity, assesses the transformational potential of emerging economies’ digitalization and substantiates recommendations for increasing their competitiveness. For researchers, teachers, postgraduate students, students, all those who are interested in the problems of digitalization of an economy, industrial revolutions and innovative development.

Європейське бізнес-середовище : навч. посіб. / О. А. Чугаєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2020. – 183 с. : табл. – Бібліогр.: с. 159–168. – ISBN 978-966-933-100-7.

Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин : монографія / [А. С. Філіпенко, Н. В. Резнікова, О. І. Рогач та ін.] ; за ред. О. І. Шниркова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київ. ун-т, 2020. – 236 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та с. 232–234. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-933-121-2.

339 Д44

339 Ч-83

Чугаєв О. А.

У книзі розглянуто особливості розвитку глобальної цифрової економіки, теоретичні основи та практика використання цифрових технологій у розвитку міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного капіталообміну, міжнародної міграції робочої сили, міжнародних валютно-фінансових відносин. Окрему увагу було приділено дослідженню розвитку Цифрового союзу країн-членів ЄС.

Книга спрямована на вивчення регулювання заснування і функціонування бізнесу в країнах ЄС та низки складових єдиного ринку ЄС, включаючи захист прав споживачів, технічне регулювання, особливості регулювання виробництва і торгівлі продуктами харчування, промисловими продуктами, послугами.

Упорядкування законодавства України: теоретико-методологічний та техніко-юридичний аспекти : монографія / В. І. Риндюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Юрид. ін-т, Каф. теорії та історії права. – Київ : КНЕУ, 2021. – 407 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-370-4.

Судова влада в системі стримувань та противаг демократичного суспільства: компаративна теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15 січ. 2021 р.) / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Юрид. ін-т ; [редкол.: Ф. П. Шульженко (голова) та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 192 с. – ISBN 978-966-667-725-2.

342 С89

340 Р51

Риндюк В. І.

Монографія присвячена системному дослідженню з позиції теорії діалектичного право розуміння феномена упорядкування законодавства як специфічної юридичної діяльності, пов’язаної з удосконаленням чинного законодавства. У роботі вперше у юридичній науці сформульовано визначення загального поняття упорядкування законодавства та його видів, розглянуто його методологічні і техніко-юридичні аспекти. Розраховано на науковців і викладачів права, аспірантів, народних депутатів України, державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування, практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку національної правової системи і законодавства України.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Судова влада в системі стримувань та противаг демократичного суспільства. Компаративна теорія і практика» стала підсумковим етапом роботи колективу кафедри теорії та історії права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» над науково-дослідною темою «Теоретико-правові та практичні проблеми становлення громадянського суспільства в Україні». До матеріалів конференції увійшли тези науковців, які безпосередньо брали участь у дослідженні зазначеної теми, та інших, що долучилися до її обговорення та з’ясування перспектив удосконалення системи права України, його окремих інститутів, механізму держави, становлення її правового та соціального аспектів як передумов подальшого розвитку громадянського суспільства. За рішенням редакційної колегії до збірника включена частина з поданих наукових повідомлень, в яких імпліцитно закладена ідея удосконалення інститутів права, що має сприяти підвищенню ефективності судоустрою та судочинства.

355 Ц30

Антон «Еней» Цедік – правдива Душа в пошуках Істини : життєвий шлях воїна-патріота, вірного сина України / Полтав. гімназія № 17 ; упоряд.: О. В. Стоцька, О. О. Голтвяниця, О. М. Цедік. – Полтава : Техсервіс, 2019. – 171 с.

Навчальні потреби жінок в Україні : аналіт. звіт дослідж. / [О. О. Лазоренко, Н. Д. Чала, О. Є. Гомілко, А. В. Кожина] ; за ред. О. О. Лазоренко. – Київ : Стилос, 2021. – 102 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк.

37 Н15

Дана книга є збіркою спогадів про непересічну особистість, справжнього патріота своєї Батьківщини, воїна-подвижника, учасника Майдану, Героя АТО Антона Цедіка. Це видання розповідає про життєвий і бойовий шлях Антона, його особисте життя, громадську діяльність, погляди, вірність ідеям у боротьбі за кращу долю українського народу. В основу книги ввійшли розповіді про сина батьків Ігоря Владиславовича й Ольги Миколаївни Цедіків, спогади друзів, наставників, учителів, воїнів-побратимів Героя.

У Звіті подається аналіз навчальних і сервісних потреб жінок в Україні з цільових груп проекту, а також опис бар’єрів їхнього доступу до навчання і освіти дорослих (НОД). Окремий розділ враховує рекомендації та особливості ситуації в сфері НОД під впливом пандемії коронавірусу в Україні і світі. Звіт підготовлений за результатами власних якісних досліджень, замовленого загальнонаціонального соціологічного дослідження у ракурсі НОД, аналізу урядових документів і державної статистики, значного масиву міжнародних даних. За структурою Звіт складається з 4 блоків: сучасний стан користування послугами НОД жінками; актуальні для сучасного світу та ринку праці навички та знання; бар’єри доступу і форми підтримки для НОД. Основна цільова аудиторія брошури – надавачі послуг навчання і освітніх дорослих, розробники освітньої політики на національному і місцевому рівнях в Україні. Публікація стане також у нагоді зацікавленим представникам громадянського суспільства, освітніх і дослідницьких закладів та всім тим, хто цікавиться даною темою.

Як відвернути кліматичну катастрофу. Де ми зараз і що нам робити далі / Б. Гейтс. – Київ : Лабораторія, 2021. – 237 с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7965-53-3.


Разум рулит настроением. Измени свои мысли, привычки, здоровье, жизнь / Д. Гринбергер, К. Падески ; [пер. с англ. А. Бычкова]. – Санкт-Петербург : Питер, 2020. – 368 с. – (Сам себе психолог). – Парал. тит. л. англ.

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

5 Г29

Гейтс Б.

61 Г85

Гринбергер Д.

У 2020 році величезні ресурси – людські та фінансові – були залучені для боротьби із пандемією COVID-19 та задля збереження людських життів. Утім за прогнозами засновника Microsoft, філантропа та мільярдера Білла Ґейтса, у наступні роки економічний збиток, нанесений зміною клімату, буде ще серйознішим. А нищівні повені, шторми, пожежі й посухи можуть завдати непоправної шкоди людству. Ґейтс уже понад 10 років займається дослідженням питань зміни клімату, і ця книжка – результат його здобутків. Об’їздивши майже увесь світ та поспілкувавшись з експертами у галузі фізики, хімії, біології, техніки, політології та фінансів, він сформував свій план уникнення глобальної екологічної катастрофи. Кінцева мета цього плану – зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу до нуля. Це неймовірна мета, яка, на думку Ґейтса, є єдиноможливим шляхом до порятунку нашої планети.

Ми всі знаємо, що промисловість шкідлива, але більшість із нас навіть не уявляє наскільки! У книжці Ґейтс розказує, як шкодить довкіллю виробництво м’яса, збір урожаю, використання синтетичних добрив, а також виробництво буквально всього, чим ми користуємося щодня – від одягу і харчових продуктів до техніки та гаджетів. А ще Ґейтс дасть відповідь на запитання, чи врятують нас від екологічної катастрофи новітні технології, електроавтомобілі та висаджені дерева?

Настроение скачет? Мысли крутятся и не дают ни на чем сосредоточиться? Проблемы нарастают как снежный ком? Книга `Разум рулит настроением` является бестселлером по когнитивной психотерапии в мире. В ней описаны методы, которые уже помогли тысячам людей победить депрессию, тревогу, гнев, стресс, тягу к алкоголю и наркотикам, трудности в отношениях с другими людьми. Наблюдая за собой и выполняя упражнения, читатели научатся изменять мысли, от которых чувствуют эмоциональный дискомфорт, но и отработают навыки решения самых разных проблем. Книга адресована широкому кругу читателей.

Обліково-контрольне забезпечення реструктуризації підприємств: теорія, організація та методика : монографія / В. П. Пантелеєв, І. Ю. Предко, Г. Б. Тітаренко ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – 201 с. – ISBN 978-966-999-137-9.

Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналіт. доп. / [О. М. Суходоля, Ю. М. Харазішвілі, Д. Г. Бобро та ін. ; за заг.ред. О. М. Суходолі] ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Центр безпекових дослідж. – Київ : НІСД, 2020. – 196 с. – Бібліогр.: с. 142–149 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-335-0.

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

62 Е62

657 П16

Пантелеєв В. П.

В аналітичній доповіді досліджено проблеми оцінювання та стратегування рівня енергетичної безпеки. Запропоновано модель оцінювання стану енергетичної безпеки в системі національної безпеки, формалізовано набір індикаторів оцінювання енергетичної безпеки, проведено розрахунки стану та загроз енергетичній безпеці України за сучасною методологією інтегрального оцінювання. Обґрунтовано стратегічні сценарії розвитку енергетичної безпеки в контексті сталого розвитку. Розроблено рекомендації щодо законодавчого регулювання діяльності суб’єктів у сфері забезпечення енергетичної безпеки. Розраховано на експертів, науковців, фахівців у галузях енергетики, економіки, національної безпеки, суб’єктів владних повноважень, суб’єктів енергетичних ринків, представників громадських організацій, а також усіх, хто цікавиться проблематикою енергетичної безпеки. Дослідження стане у пригоді під час формування енергетичної політики, стратегічного планування у сфері розвитку економіки та енергетики, енергетичної безпеки, формування системи оцінок енергетичної та національної безпеки, розроблення та ухвалення нормативно-правових актів, що регулюватимуть правовідносини в цій сфері.

У монографії розкриваються теоретичні засади обліково-контрольного забезпечення реструктуризації підприємств: концептуальні передумови визначення економічної сутності реструктуризації діяльності суб’єктів господарювання, основні засади формування обліково-контрольного забезпечення реструктуризації підприємств України та визначаються об’єкти обліку і контролю при реструктуризації підприємств України. Висвітлюється організація та методика формування обліково-контрольного забезпечення реструктуризації підприємств України: організація облікового забезпечення реструктуризації на підприємствах, методика обліку нарахування та використання резервів на реструктуризацію та узагальнення інформації щодо відображення резервів на реструктуризацію у звітності підприємств. Розкриваються організація та методика контрольного забезпечення реструктуризації підприємств: організація системи контролю при проведенні реструктуризації, методичні засади внутрішнього аудиту формування та використання резервів на реструктуризацію підприємств та методика внутрішнього аудиту розкриття інформації в звітності щодо резервів на реструктуризацію на підприємствах України. Монографія буде корисною викладачам, науковцям, аспірантам, докторантам, студентам ЗВО, бухгалтерам, аудиторам, внутрішнім аудиторам, контролерам.

Comprehending the Past: Soviet Visions, Post-Soviet Revisions and Modern Concepts in «Ukrainian Historical Journal» (1957–2017) = Осягнення минувшини: радянські візії, пострадянські ревізії та сучасні концепти в «Українському історичному журналі» (1957–2017) / Institute of History of Ukraine of the NAS of Ukraine ; ed. V. Smolii ; comp.: H. Boriak, O. Donik, O. Yas. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – 355 p. – ISBN 978-966-360-423-7. – Project «Ukrainian scientific book in a foreign language».

930 C73

81 С48

Словник математичної термінології (проєкт) / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; Ін-т укр. мови ; [підгот. до репр. вид. Р. В. Воронезький, О. Л. Мумінова ; передм.: П. Ю. Гриценко, В. М. Бріцин]. – Репринт. відтворення вид. 1925, 1926, 1931 рр. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2020. – [491] с. розд. паг. – (Словникова спадщина України). – ISBN 978-966-489-488-0.

This book elucidates complex and long process of the «Ukrainian Historical Journal» transformation from the republican professional publication, founded in 1957 to a modern journal of Ukrainian historians. Esseys and materials connected with the journal's history are published in two main segments: 1) materials covering the history of Ukraine in the Soviet and post-Soviet times; 2) esseys with analytical interpretation of journal's publications and its changes with regards to the defi nite problems, topics, periods and epochs of the history of Ukraine, in particular, history of the Middle Ages and early modern history, history of the XIX — the early XX centuries, the Ukrainian revolution of 1917–1921, inter-war and post-war history of Soviet Ukraine, Ukrainian dimension of the history of World War II, and also studying the problems of the world history in the journal's publications, etc.

«Словник математичної термінології» – перша спроба узагальнювального опису й унормування українських математичних термінів. Він віддзеркалює історію розвитку української термінологічної думки 20-х – початку 30-х років, непрості спроби формування соборної української наукової мови, пошуки та яскраві знахідки в позначенні понять математики. Словник є надійним путівником математичними текстами своєї епохи і важливим джерелом наукової й історико-культурної інформації. Хоч не всі терміни, подані в ньому, увійшли до сучасної математичної терміносистеми, ця праця засвідчує багатство виражальних засобів української мови.

Для науковців, перекладачів, студентів, журналістів, працівників видавництв, усіх шанувальників українського слова.

Майдан. Пряма мова = Maidan. Direct speech (oral of Ukraine's Revolution of Dignity in 2013–2014) : [зб. інтерв’ю] / Нац. мемор. комплекс Героїв Небесної Сотні, Нац. музей Революції Гідності, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; запис інтерв’ю, упоряд. та прим. Олени Чебанюк. – Київ : Нац. музей Революції Гідності, 2019. – Кн. 2. – 448 с. : іл. – (Усна історія Майдану). – ISBN 978-966-02-9112-6.

Майдан. Пряма мова = Maidan. Direct speech (oral of Ukraine's Revolution of Dignity in 2013–2014) : [зб. інтерв'ю] / Нац. мемор. комплекс Героїв Небесної Сотні, Нац. музей Революції Гідності, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; розшифрування, упоряд. та прим. Олени Чебанюк та Оксани Ковальової. –Київ : Нац. музей Революції Гідності, 2019. – Кн. 1. – 445 с. : іл. – (Усна історія Майдану). ISBN 978-966-02-8798-3.

94(477) М14

94(477) М14

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

35 інтерв’ю, записаних з учасниками та свідками подій Революції Гідності в Україні, складають першу книжку видавничої серії усних історій «Майдан. Пряма мова», започаткованої Національним музеєм Революції Гідності. Упродовж 2014–2019 року науковці зібрали понад 200 інтерв’ю, і сьогодні робота зі збору свідчень триває. Євромайдан – драматичний період новітньої історії України постає перед нами у спогадах, враженнях, роздумах учасників тими епізодами пережитого, які вони особисто вважають важливими, які їх найбільше вразили та запам’яталися. Згідно із засадами усної історії як наукового методу інтерв'ю наведено зі збереженням мовних і стилістичних особливостей оповідей та з мінімальними правками, потрібними для полегшення прочитання. Видання розраховано на широке коло істориків, етнологів, мовознавців та інших гуманітаріїв, музейників, соціологів, а також усіх, хто цікавиться історією України.

Збірник «Майдан. Пряма мова. Книга 2» складають усні свідчення, записані Чебанюк О. Ю. методом неструктурованого інтерв’ю від учасників і свідків Революції Гідності. Публікуються розповіді представників різних релігійних конфесій, медиків, майданівських сотень, політичних і громадських об’єднань, митців, активістів, волонтерів і свідків протестних акцій листопада 2013 – лютого 2014 рр. Представлені у збірнику усні спогади, здійснені на засадах усної історії, є важливим елементом збереження пам’яті про протестні події в новітній історії України, а також джерелом для наукових досліджень у царині культурної антропології, наратології та етнології.