Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

Transcript

POCZYTAJ NORWIDA

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

Prezentowany wybór wierszy i myśli Norwida jest nie tylko oddaniem hołdu wielkiemu Poecie, lecz przede wszystkim przyczynkiem do popularyzacji jego dzieła, do obalenia, pokutującego nadal tu i ówdzie mitu o ezoteryzmie, trudności i niezrozumiałości tekstów Norwida."

Główne wątki refleksji poety na temat narodu, społeczeństwa polskiego w kraju i na emigracji, tragedii powstania styczniowego, dziewiętnastowiecznej cywilizacji i stosunku krajów Europy do Polski oraz koncepcji odrodzenia wewnętrznego narodu. Pierwsze trzy rozdziały stanowią próbę przedstawienia głównych wątków gorzkiego Norwidowskiego dialogu z Ojczyzną, żarliwego protestu przeciwko karłowaceniu polskiego życia w warunkach niewoli. Czwarty rozdział to przede wszystkim obraz reakcji poety na dramat 1863 r. W kolejnym zawarte zostały opinie poety o dziewiętnastowiecznej cywilizacji, diagnoza chorób ówczesnej społeczności międzynarodowej, określenie miejsca Polski i Polaków w ówczesnym świecie. Dwa ostatnie rozdziały, prezentują wskazywane przez Norwida drogi ratunku dla Polski, sztukę stopniowego "wybijania się na rozumną wolność", koncepcję pracy organicznej*.

Poezje Cypriana Kamila Norwida powstałe w latach 1865-1866. "Vade-mecum" składa się ze 100 części: przedmowa pisana prozą; wiersz "Ogólniki" został przyjęty przez poetę jako wstęp; natomiast epilog stanowi list "Do Walentego Pomiana Z". Autor przedstawia i realizuje w utworach program odnowy polskiej poezji. Krytykuje tradycję postromantyczną, polemizując z jej założeniami.


Dzieło zostało wydane jako całość dopiero po śmierci poety: w Warszawie w 1947 roku, w Londynie – 1953.