Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

B

Plastik w Bałtyku
czyli nieproszony gość
w środowisku naturalnym

W ostatnim dziesięcioleciu wyprodukowano więcej plastiku niż kiedykolwiek wcześniej. Z danych Komisji Europejskich wynika, że każdy mieszkaniec UE wytwarza rocznie ok. 6 ton odpadów stałych, co daje 2,5 miliarda ton śmieci, w tym ok. 300 milionów ton odpadów plastikowych. Jednorazowe plastiki to 50% wszystkich odpadów trafiających do mórz i oceanów. Plastiki, które będą się rozkładać nawet kilkaset lat i zabijać kolejne morskie gatunki zwierząt i ryb.

Zagrożenia Morza Bałtyckiego

Eutrofizacja

Azot i forsfor zawarte w nawozach stosowanych w rolnictwie, detergentach, odchodach zwierząt gospodarskich, spłukiwane są z gruntów całego zlewiska i trafiają do wód Bałtyku. Tam stają się świetną pożywką dla glonów i powodują znaczny rozwój ich liczebności, tzw. zakwit glonów oraz sinic.

Przełowienie

Nadmierny transport morski

Zanieczyszczenia - plastik

Hałas podwodny

Broń chemiczna i zatopione statki z paliwem na dnie

Azot i forsfor zawarte w nawozach stosowanych w rolnictwie, detergentach, odchodach zwierząt gospodarskich, spłukiwane są z gruntów całego zlewiska i trafiają do wód Bałtyku. Tam stają się świetną pożywką dla glonów i powodują znaczny rozwój ich liczebności, tzw. zakwit glonów oraz sinic.

Morze Bałtyckie nie dość, że jest morzem wyjątkowym i wrażliwym, to jeszcze jest użytkowany na wiele różnych sposobów przez ludzi. Rybołówstwo, żegluga, turystyka i rekreacja, energetyka (podwodne kable i rurociągi, farmy wiatrowe), działalność wojskowa, to tylko niektóre z działań człowieka, które wywołują bardzo silną presję na środowisko Morza Bałtyckiego i jego mieszkańców.

Złowienie zbyt dużej liczby ryb danego gatunku z jednego stada, może spowodować, że zabraknie w nim wystarczającej liczby dorosłych osobników, zdolnych do rozmnażania i utrzymania zdrowej liczebności stada. Takie stado ryb (lub krewetek czy małży) nazywane jest przełowionym.

Transport morski to źródło ścieków w środowisku morskim. Statki transportowe mają zazwyczaj niewielką liczbę pasażerów w porównaniu do statków pasażerskich, dlatego to statki pasażerskie są uznawane za główne źródło ścieków w morzu.

Zakłada się, że ok. 50 000 tysięcy ton amunicji zawierającej bojowe środki toksyczne jest zatopionych w Morzu Bałtyckim. Zostały zdeponowane w Bałtyku po II Wojnie Światowej. Najwięcej broni zatopionej jest w okolicy Bornholmu – ok. 35 000 tysięcy ton.

Bałtyk oraz zamieszkujące go organizmy, z powodu m.in. dużego zagęszczenia statków i innych pojazdów wodnych, są bardzo narażone na zanieczyszczenie hałasem. Bardzo gęsto rozsiane są szlaki żeglugowe na obszarze morza i generują dużo hałasu. Zakłóca to proces echolokacji organizmów podwodnych.

Na każdych 100 metrach bałtyckiej plaży, można znaleźć od 50 do 300 śmieci. Ok. 70 % wszystkich śmieci w Morzu Bałtyckim stanowi plastik (State of the Baltic Sea). jest on szczególnie niebezpieczny, ponieważ długi czas pozostaje w środowisku i rozkłada się bardzo powoli.

Sprawdź swoją wiedzę

Mieszkańcy Bałtyku

Krabik amerykański

Krabik amerykański

Krabik amerykański osiąga maksymalną wielkość 20 mm, ma białe, masywne szczypce i długie odnóża. Pierwotnie występował w ujściach rzek w Teksasie i na Florydzie w USA. Rozprzestrzenił się na inne kontynenty. Miały mu w tym pomóc wody balastowe statków handlowych. Ten skorupiak znany jest także w Bałtyku – w Zalewie Wiślanym, Zatoce Gdańskiej czy Zalewie Szczecińskim.

W Polsce krabik amerykański uznawany jest za gatunek inwazyjny.

Najprawdopodobniej, ze względu na osiąganie wysokich zagęszczeń i wszystkożerność, może on być zagrożeniem dla innych organizmów bentosowych, zarówno jako potencjalny drapieżnik, jak i konkurent. Z drugiej strony może być pokarmem dla ryb odżywiających się organizmami bentosowymi, takich jak babki, węgorzyce czy stornie . Ze względu na skuteczne zasiedlenie przez ten gatunek wybrzeży Bałtyku południowego i dużą liczebność populacji, zwalczanie tego gatunku jest niemożliwe.

Co wiemy o plastiku

Mikroplastik


Mikroplastik – cząsteczki tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż 5 milimetrów. Mikroplastik używany jest do produkcji niektórych produktów, między innymi brokatu, pasty do zębów czy kremów z filtrem. Powstaje on również na skutek powolnej degeneracji tworzyw sztucznych , na przykład butelek PET.

Produkcja plastiku

Thanks!