Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

חדר בריחה
בנושא חודש אדר וחג הפורים

!!נכנסתם לחדר הכי חגיגי ושמח

עליכם לסיימו במהירה לפני
...שיגיע חג הפסח

צאו לדרך

הקלדת קוד יציאה

שלב ראשון

שלב שני

שלב שלישי

שלב רביעי

פתרו את החידות לפי סדר השלבים, ואיספו את המספרים שתקבלו בסיומו של כל שלב
.לאחר מכן, הקלידו את קוד היציאה מהחדר
הקוד מורכב מהמספרים שתקבלו לפי סדר השלבים

התחלה

שלב ראשון

השיבו על חמש השאלות הבאות
וקבלו את המספר ראשון לפיצוח חדר הבריחה

שאלה 1

?איזו מצווה מבין המצוות הבאות עלינו לקיים בחג הפורים

קריאת מגילת איכה

קריאת מגילת רות

קריאת מגילת אסתר

לשאלה הבאה

תשובתך נכונה

בליל חג הפורים וביום החג אנו מצווים לקרוא במגילת אסתר

תשובה לשאלה 1

תשובתך לא נכונה

נסו שנית

שאלה 2

?איזו מצווה מבין המצוות הבאות עלינו לקיים בחג הפורים

מתן מתנות לאביונים

מתן מתנות לילדים

מתן מתנות לחברים

לשאלה הבאה

תשובתך נכונה

בחג הפורים אנו מצווים לתת מתנות לאביונים כדי לעזור להם לקיים את מצוות השמחה בחג

תשובה לשאלה 2

תשובתך לא נכונה

נסו שנית

שאלה 3

משלוח מנות איש לרעהו

משלוח מנות לבני המשפחה

משלוח מנות לאביונים


?איזו מצווה מבין המצוות הבאות עלינו לקיים בחג הפורים

לשאלה הבאה

תשובתך נכונה

בחג הפורים אנו מצווים לשלוח משלוח מנות איש לרעהו (איש לחברו) כדי לשמח זה את זה

תשובה לשאלה 3

תשובתך לא נכונה

נסו שנית

שאלה 4

?איזו מצווה מבין המצוות הבאות עלינו לקיים בחג הפורים

להכין ארוחת ערב לבני המשפחה

לערוך סעודת פורים

לצאת למועדון ולחגוג

לשאלה הבאה

תשובתך נכונה

ביום החג אנו מצווים לאכול, לשמוח ולשתות שתיה בכלל ויין בפרט

תשובה לשאלה 4

תשובתך לא נכונה

נסו שנית

שאלה 5

?מה מקובל לעשות במהלך סעודת הפורים

לספר בדיחות

"להשתכר "עד- דלא- ידע

להרעיש ברעשנים

לקבלת המספר

תשובתך נכונה

במהלך סעודת פורים נהוג לשתות יין ולהשתכר. זאת, במסגרת המצווה לשמוח במהלך החג

תשובה לשאלה 5

תשובתך לא נכונה

נסו שנית

שלב שני

לחצו על התשובה הנכונה מבין כל התשובות שתגלו בעזרת הפנס
בסיום תקבלו את המספר השני לפיצוח החדר הבריחה

התחלה

את החג "פורים קטן" חוגגים

גררו את הפנס כדי למצוא את התשובה מבעד לחשיכה

בזמן תהלוכה מצומצמת בגלל מגבלות הקורונה

בחודש אדר ב בשנה מעוברת

בכל שנה בבתי הספר

בחודש אדר א בשנה מעוברת

טעית
התשובה הזו לא נכונה

נסו שנית

במהלך "פורים קטן" נהוג

גררו את הפנס כדי למצוא את התשובה מבעד לחשיכה

להתחפש

לקרוא במגילת אסתר

לאכול אוזני המן


לקיים סעודת פורים ולעתים גם לתת משלוחי מנות

לקיים תהלוכות

טעית
התשובה הזו לא נכונה

נסו שנית

חג הפורים מקורו

גררו את הפנס כדי למצוא את התשובה מבעד לחשיכה

במגילת אסתר

בקבלה

בכתובים

בחוקים שחכמים הוסיפו להלכה ("דרבנן")

בתורה


טעית
התשובה הזו לא נכונה

נסו שנית

שלב שלישי

לחצו על התמונה הנכונה מבין השתיים

בסיום תקבלו את המספר השלישי לפיצוח חדר הבריחה

התחלה

clown

טעית

נסו שנית

mask

טעית

נסו שנית

crown

טעית

נסו שנית

palace

טעית

נסו שנית

GROGGER

טעית

נסו שנית

התחלה

שלב רביעי

בחרו את התשובה המתאימה לכל אחד מהרצפים
בסיום תקבלו את המספר הרביעי לפיצוח חדר הבריחה

לחצו על ההיגד המתאים לסדר האירועים בלוח השנה העברי

?

ניסן

תשרי

חשוון

כסליו

טבת

שבט

אדר

אייר

תמוז

סיוון

אלול

אב

טעית

נסו שנית

?

ראש השנה

כיפור

סוכות

חנוכה

ט"ו בשבט

פורים

שבועות

יום המשפחה

יום העצמאות

פסח

יום השואה

לחצו על ההיגד המתאים לסדר האירועים בלוח השנה העברי

טעית

נסו שנית

לחצו על ההיגד המתאים לסדר האירועים בלוח השנה העברי

?

פורים קטן

פורים

פורים בערים עם חומה

סעודת פורים

החלפת משלוחי מנות

תענית אסתר

תהלוכות עד לא ידע

טעית

נסו שנית

7

המספר הראשון הוא

חזרה לדף הבית

0

המספר השני הוא

חזרה לדף הבית

8

המספר השלישי הוא

חזרה לדף הבית

2

המספר הרביעי הוא

חזרה לדף הבית

ENTER THE SECRET CODE

!! ברכות

פיצחתם את הקוד, והצלחתם לצאת מחדר הבריחה

שיהיה לכם חג פורים שמח