Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Grassalkovich I. Antal pályája


Start

Gödöllői Királyi Kastély

Olvass, tanulj és játssz!

Avagy karrierépítés a 18. században

tartalom

1. Grassalkovich I. Antal pályája

2. Kvízkérdések

1

Grassalkovich I.Antal pályája

Avagy karrierépítés a 18. században

Kezdetek

Született

1694. március 5., Ürmény (ma Szlovákia)

Iskolai évek

Korai sikerek

Középiskoláit a nyitrai piarista gimnáziumban végezte el. Majd a jezsuiták nagyszombati egyetemén folytatta tanulmányait.

21 évesen tette le ügyvédi esküjét. 22 éves korától már a budai kerület kamarai ügyvédje.

+ info

Grassalkovich I. Antal a Nyitra vármegyei Ürményben született. Édesapja Grassalkovich János tábori postamester volt. Édesanyja Egresdy Zsuzsanna régi birtokos nemesi családból származott.


+ info

Grassalkovich I. Antal tehetséges és szorgalmas fiú volt. Családja erején felül támogatta őt tanulmányaiban, bár anyagiakkal igen gyengén voltak megáldva.

+ info

Már 15 éves korától gyakornokoskodott Dubniczky András személynöki ítélőmester mellett.

Fiatalon elért hírnév

1720. május 16-án koronaügyésszé nevezték ki, mely ügyészi tisztség ebben a korban a legmagasabbnak számított.
Ennek következtében az alig 26 éves Grassalkovich a hivatalnoki kar felső rétegébe emelkedett.
1724. március 28-tól kamarai tanácsos is és emellett még a váci püspökség jogigazgatói címe is az övé volt (1720-tól).

egyre feljebb a ranglétrán...

1727- az Újszerzeményi Bizottság Elnöke lett

I. Antal a Bizottság vezetőjeként saját birtokszerző törekvéseinek könnyebben érvényt szerezhetett.

1731- III. Károly királyi személynökek nevezte ki Grassalkovich I. Antalt

A személynök az uralkodó személyes képviselője az igazságszolgáltatás felső szintjén.

+A királyi személynök rendelkezett politikai mozgástérrel, emellett nem kis befolyással is járt ez a titulus. Bíráskodási és jogi ügyekben szavuk döntőnek számított.Háromszor házasodott...

1722- ben Langh Erzsébetet vette feleségül. Erzsébet 7 év után elhunyt. Nem született gyermekük.

1731-ben báró Klobusitzky Kisztinával kötött házasságot. 6 gyermekük született, köztük az örököse Grassalkovich II. Antal. Krisztina 1738-ban meghalt. A gróf sokáig gyászolta.

1752-ben feleségül vette Klobusitzky Krisztina nővérét, a gyermektelen Klobusitzky Teréziát, aki tovább nevelte elhunyt húga gyermekeit.

Franciska (Pest, 1732. november 10. – 1779)

II. Antal (Pest, 1734. augusztus 24. – Bécs, 1794. május 6.)

Klára (Bécs, 1735. augusztus 19. – Győr, 1803. június 9.)

Anna Mária (Pest, 1736. szeptember 17. – Bécs, 1806. május 10.)

Ignác (Pest, 1737. augusztus 11. – Pest, 1738. október 6.)

Terézia Ilona (Pest, 1738. augusztus 13. – Pest, 1769. január 6.)

rangemelkedések

1732-bárói címet kapott

1743-grófi címet kapott

1741-pozsonyi diéta

+ info

A személynöki állás és a báró Klobusitzky Krisztinával kötött újabb házassága hamar lehetővé tette Grassalkovich számára a rangi emelkedést, azaz a köznemességet a felső arisztokráciától elválasztó éles vonal átlépését.

+ info

Hogy érzékeljük a grófság jelentőségét, érdemes megjegyezni, hogy rendkívül ritka volt, ha valakit még életében kettős rangemeléssel jutalmaztak. 1720 és 1799 közti időszakban csak 6 ilyen esetről van tudomásunk.

+ info

1741-ben Mária Terézia és udvara az osztrák örökösödési háborúban katasztrofális helyzetbe sodródott. Az uralkodó kénytelen volt a magyar rendek segítségét kérni a pozsonyi országgyűlésen. Grassalkovich I. Antal, Mária Terézia kérésére több magyar főurat személyesen győzött- és nyert meg a királynő ügyének. Ezzel hozzájárult a hagyomány szerint elhangzó "Életünket és vérünket!" kiáltással zárult történelmi jelenethez.

Bárói címer

"Életünket és vérünket!"

grófi címer

1741-ben Mária Terézia és udvara az osztrák örökösödési háborúban katasztrofális helyzetbe sodródott. Mária Terézia a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek segítségét kérte. Grassalkovich I.Antal Mária Terézia kérésére több magyar főurat személyesen győzött-és nyert meg a királynő ügyének. Így a főúr jelentősen hozzájárult a hagyomány szerint elhangzó "Életünket és vérünket!" kiáltással zárult jelenethez.

Grassalkovich bárói címere

Palásttal és koronával ékes, négyfelé osztott vért. Ezüst mezejében hegyen álló és kardot tartó oroszlán, a kék mezőkben felajzott íjakkal, a vörös mezőben pedig szintén kardot tartó leopárddal.

A grófi címer címertanilag megtartotta a korábbit, de grófi koronával ékesen, gazdagabb palásttal és címertartó oroszlánokkal bővült. A címer közepén a kisebb pajzsra -címertanilag a legelőkelőbb helyre- Mária Terézia monogramja (MT) került.

Még több tisztsége lett...

1744-51 Arad vármegye főispánja

1748- a Magyar Kamara elnöke lett, emellett koronaőri tisztséget is viselt

1751-haláláig Nógrád vármegye főispánja

1749- a budai Királyi Palota újjáépítésének megbízott irányítója és felelőse

1758- királyi főlovászmester

1767- megkapja a Szent István rend nagykeresztjét

Érdemei elismeréseként Mária Terézia többnapos gödöllői látogatásával tüntette ki 1751 augusztusában
Grassalkovich I. Antalt

+ info

Mária Terézia gödöllői látogatására fényűző eseményeket rendeztetett I. Antal. Minden lóváltásnál 500 magyar nemes vonult fel lóháton zászlóikkal,dob-és trombitaszóval. Este pazar díszkivilágítás mellett (több, mint hetvenezer színes viaszégő lámpa) költötték el a vacsorát a kertben, ahová a gróf külön erre az alkalomra építtetett kerti pavilont. Mária Teréziának annyira tetszett a fenséges díszkivilágítás, hogy másnapra is kérte a gróftól. Napközben állatviadal és idomított medve mutatványaival szórakoztatták a királynőt. Ennek a látogatásnak emlékét több anekdota is őrzi, melyek közül az egyik legkülönlegesebb az, hogy Mária Terézia szánkóval kívánt érkezni a gödöllői kastélyhoz, és Grassalkovich nem törődve a költségekkel sóval szóratta fel a kastély előtti utat, hogy a királynő kérésének eleget tehessen 1751 nyarán.

Kvízkérdések

Start

2

Langh Erzsébet

Klobusitzky Krisztina

Klobusitzky Terézia

Grassalkovich Antal háromszor házasodott.
Melyik feleségétől született örököse II. Antal?

1/5


Grassalkovich I. Antal mind a 6 gyermeke második házastársától,
báró Klobusitzky Krisztinától született.
Így köztük II. Antal is
1734. augusztus 24-én.

helyes a válasz!

Mi volt a legmagasabb cím, amit Grassalkovich I. Antal elért élete során?

2/5

grófi

hercegi

bárói

Grassalkovich I. Antal először bárói, majd grófi címmel gazdagodott. A grófi címet Mária Teriézia királynőtől kapta 1743-ban.

Helyes a válasz!

Mi volt az a híres mondat, amit a magyar rendek az 1741-es pozsonyi diétán kinyilvánítottak Mária Terézia felé?

3/5

"Testünket és vérünket!"

"Életünket és vérünket!"


"Életünket és véreteket!"

+ info

„Vitam et sanguinem pro rege nostro!”, azaz „Életünket és vérünket királyunkért!”

A magyar rendek Mária Terézia beszéde után az "Életünket és vérünket!" felkiáltással álltak ki a királynő ügye mellett.


Helyes a válasz!

4/5

Amikor Grassalkovich I. Antal grófi címet kapott a családi címer is megváltozott. Mi került a címer közepén található kisebb pajzsra, címertanilag a legfontosabb helyre?

Azaz Grassalkovich Antal monogramja

Kardot tartó oroszlán

MT

GA

Azaz Mária Terézia monogramja

Grassalkovich grófi címerének legelőkelőbb helyére Mária Terézia monogramja került. Ez is mutatván a gróf lojalitását az uralkodó felé.

Helyes a válasz!

Egy korabeli anekdota szerint melyik hónapban szánkázott Mária Terézia a gödöllői kastély előtt?

5/5

Augusztus

Március

Szeptember

sikeresen teljesítetted

A játékot!

Kattints!

Próbáld meg újra!

nem talált
:(

Bibliográfia

A GÖDÖLLŐI KASTÉLY SZÁZADAI
Varga Kálmán (2021)

wikipedia.org

+

+

+

+

kiralyikastely.hu

+

Recursos

Recursos