Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Trzęsienia Ziemi

2

1

4

Trzęsienie ziemi to gwałtowne zaburzenie stanu równowagi we wnętrzu Ziemi, prowadzące do wyzwolenia się energii w postaci ciepła, fal sejsmicznych, ruchu skał i ich trwałych deformacji (np. spękania, szczeliny).

skala richtera

Wielkość procesu w ognisku trzęsienia ziemi określa się za pomocą tzw. skali magnitud (Richtera skala) na podstawie zapisu fal sejsmicznych (sejsmogramów) dokonanych przez sejsmografy. Natomiast intensywność trzęsienia ziemi w danym miejscu na powierzchni Ziemi ustala się za pomocą skal makrosejsmicznych na podstawie skutków, jakie w danym miejscu spowodowało trzęsienie.

Autorka: Aleksandra Rama
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mławie
Opiekun: Pani Anna Leszczyńska

Wielkość procesu w ognisku trzęsienia ziemi określa się za pomocą tzw. skali magnitud (Richtera skala) na podstawie zapisu fal sejsmicznych (sejsmogramów) dokonanych przez sejsmografy. Natomiast intensywność trzęsienia ziemi w danym miejscu na powierzchni Ziemi ustala się za pomocą skal makrosejsmicznych na podstawie skutków, jakie w danym miejscu spowodowało trzęsienie.

Miejsce we wnętrzu Ziemi, gdzie nastąpił proces wydzielenia się energii jest nazywane ogniskiem trzęsienia ziemi, w jego obrębie lokalizuje się hipocentrum — hipotetyczny punkt, z którego rozchodzą się fale sejsmiczne; punkt na powierzchni Ziemi położony bezpośrednio nad hipocentrum jest zwany epicentrum.

Ciekawostka!


Prawie 2000 lat temu chiński astronom o imieniu Zhang Heng (A.D. 78-139) wynalazł pierwszy na świecie detektor trzęsień ziemi. Potrafiłby on wykryć trzęsienia ziemi oddalone o ponad 600 km.1

rodzaje trzęsień Ziemi

est. 2019

Subtitle here

Trzęsienia Ziemi tektoniczne są najczęstsze i najgroźniejsze. Przyczyną tektonicznych trzęsień ziemi jest gwałtowne rozładowanie energii skumulowanej pod powierzchnią ziemi - w skorupie ziemskiej lub górnym płaszczu. Energia w ośrodkach skalnych gromadzi się, a gdy przekroczy ekstremalną granicę, ośrodek pęka powodując wstrząs. Większość trzęsień tego typu powstaje w strefach granicznych płyt litosfery. Trzęsienia tektoniczne są związane z przemieszczaniem się mas skalnych w istniejących uskokach, lub z powstawaniem nowych, młodych uskoków. Różnią się od trzęsień wulkanicznych tym, że od razu następuje najsilniejszy wstrząs, podczas gdy w trzęsieniach wulkanicznych wstrząsy są stopniowo coraz silniejsze.

Związane są z gwałtowną erupcją wulkanów, lub też z przemieszczaniem się magmy w skorupie ziemskiej. Przyczyną tego rodzaju trzęsień jest gwałtowne przemieszczanie się mas skalnych w skorupie ziemskiej lub górnym płaszczu ziemi, wywołane rozładowaniem nagromadzonych naprężeń.

Związane z obszarami krasowymi, na których dochodzi do zawalania się stropów jaskiń lub innych próżni w podłożu; są to zjawiska lokalne, najczęściej słabo odczuwalne.

Trzęsienie ziemi pod oceanem może spowodować tsunami, które przemieszcza się na zewnątrz we wszystkich kierunkach do 970 km na godzinę. Kiedy tsunami dociera do linii brzegowej, nagle wybija się na wysokość ponad 30 metrów powodując ogromne zniszczenia.

Zapamiętaj!

Pacyficzny Pierścień OgniaOkołopacyficzny Pas Sejsmiczny – strefa częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych, złożona z pasu rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów, która otacza niemal nieprzerwanie Ocean Spokojny na długości ok. 40 tys. km

Polska określana jest mianem kraju asejsmicznego, jednak rejestruje się u nas wstrząsy sejsmiczne

est. 2019

Subtitle here

10 najsilniejszych trzęsień Ziemi w historii świata

Skutki trzęsień Ziemi


Skutki trzęsień ziemi

   • -ofiary śmiertelne wśród ludności
   • -pozbawienie ludności dachu nad głową
   • -szkody budowlane (pękające mury, rysy na budynkach)
   • -szkody gospodarcze (pękają rurociągi, gną się szyny kolejowe)
   • -zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi
   • -wywołane przez trzęsienie ziemi obrywy, osuwiska mogą prowadzić do zmiany sieci hydrograficznej
   • -powodują powstawanie fal tsunami
W krajach podatnych na trzęsienia ziemi, takich jak Japonia, ważne jest, aby budować domy i budynki, które dobrze reagują na trzęsienia ziemi. Dobre praktyki inżynieryjne mogą pomóc w powstrzymaniu zawalania się budynków pod wpływem dużych trzęsień ziemi.