Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

trianon

HATÁr-

sorsok

Déri Múzeum - kvíz

START

Az alábbi kvíz a HATÁr-sorSOK kiállításra épül, miközben próbára teszi történelmi tudásunkat is.

A kvíz a kiállítás megtekintése nélkül is megoldható!

Kérdés 1/13

1. kérdés

Jól ismert, hogy a trianoni békeszerződést 1920. június 4-én írták alá.

De hol volt az aláírás helyszíne?

a versailles-i Kis-Trianon palota egyik terme

a Chateau de Madrid hotel szalonja

a versailles-i Nagy-Trianon kastély széles folyosója

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sed nibh ex. Phasellus et faucibus libero. Cras quam massa, sagittis sit amet vestibulum et, pharetra sit amet erat.

Jó válasz!

Jó válasz!

Sokáig tartotta magát az a mítosz, hogy a békét

a Kis-Trianon palota egyik termében írták alá.
Holott valójában az épületben nem volt akkora hely, hogy minden résztvevő elférjen. A korabeli tudósítások és felvételek alapján egyértelmű, hogy a versailles-i Nagy-Trianon kastély széles folyosója szolgált helyszínül.

Következő

Kérdés 2/13

2. kérdés

a Boldog békeidők világát számos tárgy idézi meg. Ezek egy része a fürdőhelyek kultúrájáról mesél. A fürdőpoharak mellett egy legyező is megtalálható a tárlaton.

Melyik tengeri fürdőhely emléke ez a legyező?

Abbázia

Losonc

Róma

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sed nibh ex. Phasellus et faucibus libero. Cras quam massa, sagittis sit amet vestibulum et, pharetra sit amet erat.

Jó válasz!

Jó válasz!

A boldog békeidőkben a tengerparti élményekért a legtöbben az Adriára utaztak. Elit körökben Fiume mellett hamar népszerűvé vált Abbázia, amelyet

a Monarchia mediterrán fürdőhelyeként emlegettek.
Itt szanatóriumok, szállodák és elegáns villasorok várták a fürdőzőket, akik villamossal is eljuthattak
a strandra.

Következő

Kérdés 3/13

3. kérdés

A Boldog békeidők kiállítási egység másik részében az uralkodói kultusz tárgyai találhatók. Az itt megtalálható olló Érdekessége a két fogó feletti két portré.

Kik láthatók ezeken a képeken?

II. József és anyja, Mária Terézia

Ferenc József és felesége, Erzsébet királyné, azaz Sisi

Ferenc József és fia, Rudolf herceg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sed nibh ex. Phasellus et faucibus libero. Cras quam massa, sagittis sit amet vestibulum et, pharetra sit amet erat.

Jó válasz!

Jó válasz!

Az uralkodókultusz első tárgyai Ferenc József házasságkötésével, illetve az 1867-es kiegyezéssel párhuzamosan jelentek meg. Igazán elterjedtté

a századforduló környékén váltak. Az uralkodó képmása számos tárgyon feltűnt, többnyire a magyarok szeretett királynéjával, Erzsébettel, azaz Sisivel együtt.

Következő

Kérdés 4/13

4. kérdés

A következő egységben a politikatörténeti eseményeket ismerhetjük meg,

köztük a párizsi békekonferencia történetét.
Kinek a nevéhez fűződik a vörös térkép, melyet a magyar delegáció meghallgatásakor, 1920 januárjában mutatott be?

Apponyi Albert

Kogutowicz Károly

Teleki Pál

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sed nibh ex. Phasellus et faucibus libero. Cras quam massa, sagittis sit amet vestibulum et, pharetra sit amet erat.

Jó válasz!

Jó válasz!

Teleki Pál gróf 1919-es vörös térképe az egyik első olyan térkép világviszonylatban is, amely a népesség nemzetiségek szerinti eloszlását a népsűrűség figyelembevételével ábrázolta. Mai, jól ismert nevét

a béketárgyalások során kapta.
Vörös színnel a magyar nemzetiséget jelölték.

Következő

Kérdés 5/13

5. kérdés

Az 1921-es népszavazás során Sopron Magyarország mellett tette le voksát.

Milyen jelzővel illették, illetik ezért Sopron városát?

Civitas Felicissima

Civitas Fortetissima

Civitas Fidelissima

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sed nibh ex. Phasellus et faucibus libero. Cras quam massa, sagittis sit amet vestibulum et, pharetra sit amet erat.

Jó válasz!

Jó válasz!

A népszavazáson Sopron és nyolc környékbeli falu

20. életévét betöltött és állandó helyi lakcímmel rendelkező állampolgárai vettek részt. Az összesített szavazatok alapján a lakosság közel kétharmada szavazott Magyarország mellett, melyben döntő szerepe volt Sopronnak. A város az 1922. évi XXIX. törvény értelmében kapta meg a Leghűségesebb város,
azaz a Civitas Fidelissima címet.

Következő

Kérdés 6/13

6. kérdés

A kiállítás egyik legszemélyesebb része a Menekültek világa, ahol egy olyan napló is található, aminek részletei feltűnnek a kiállítás egy-egy egységében.

Kinek a visszaemlékezéseit tartalmazza ez a kötet?

Tóth Gábor

Osváth Jenő

Haranghy Endre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sed nibh ex. Phasellus et faucibus libero. Cras quam massa, sagittis sit amet vestibulum et, pharetra sit amet erat.

Jó válasz!

Jó válasz!

Osváth Jenő, Nagyváradról menekült hivatalnok naplója egy kortárs érzéseit és gondolatait közvetíti az 1916 és 1925 közötti időszakból. A napló vadásznaplóként indul, táblázatos formában rögzített vadászati eseményekkel. Az első világháború fejleményeivel párhuzamosan viszont megjelennek a szöveges bejegyzések, s egyre inkább a családi és politikai, mindennapi események kerülnek előtérbe.

Következő

Kérdés 7/13

7. kérdés

Debrecen életében is nagy szerepet játszottak a menekültek. 1920 őszén a város úgy döntött, megpróbálja megoldani elhelyezésüket. Hol működött a barakklakásokból álló „menekülttelep”, amelyet az 1970-es évek végén számoltak fel?

Nyulas

Nagyerdő

Tócos-kert

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sed nibh ex. Phasellus et faucibus libero. Cras quam massa, sagittis sit amet vestibulum et, pharetra sit amet erat.

Jó válasz!

Jó válasz!

Debrecen 1920 őszén határozta el a szükséglakások felállítását. A lakásokat az egykori katonai barakkokban alakították ki, amelyek közül a nyulasi (Doberdó utca–Böszörményi út) volt a legnagyobb.

A nyulasi barakklakásokba folyamatosan érkeztek betelepülők a város szegényebb rétegeiből is. Felszámolására 1977-ben került sor.

Következő

Kérdés 8/13

8. kérdés

Az irredenta kultusz még a divatban is éreztette hatását. A tárgyak között megtalálható a Corvin áruház divatprospektusa is, amely magyaros ruhákat, díszmagyart kínál ünnepi alkalmakra. Ki tervezte ezeket a ruhákat?

Rotschild Klára

Tüdős Klára

Katona Klára

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sed nibh ex. Phasellus et faucibus libero. Cras quam massa, sagittis sit amet vestibulum et, pharetra sit amet erat.

Jó válasz!

Jó válasz!

A debreceni származású Tüdős Klára jelmez- és divattervezőként, miniszterfeleségként, társadalmi események háziasszonyaként ismert.

Egy operabemutatóra készített, népi hímzésekkel díszített estélyi ruhája vált a magyaros ízlésű darabjainak ihletőjévé. Az általa tervezett népi motívumokkal ékesített, magyaros szabású ruhák beépültek a hétköznapi és az alkalmi divatba.

Következő

Kérdés 9/13

9. kérdés

Kinek a nevéhez fűződik a korszak egyik legismertebb nemzeti éneke,

a Magyar Hiszekegy?

B. Szabó Mihály

Kölcsey Ferenc

Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sed nibh ex. Phasellus et faucibus libero. Cras quam massa, sagittis sit amet vestibulum et, pharetra sit amet erat.

Jó válasz!

Jó válasz!

1920-ban a Területvédő Liga és a Védő Ligák Szövetsége pályázatot írt ki olyan ima, fohász, valamint jelmondat megírására, amely kifejezi az ország bele nem nyugvását, a területek visszaszerzésének óhaját.

Az előbbi kategóriában a pályanyertes mű
Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna Magyar Hiszekegy alkotása lett, melynek sorai szinte minden helyen, tárgyon és eseményen fellelhetők voltak.

Következő

Kérdés 10/13

10. kérdés

A kiállítás külön fejezetet szánt Debrecen két világháború közötti történetének, amely a román megszállás bemutatásával kezdődik. Ennek tárgyi emlékei között szerepel egy numizmatikai érdekesség is. Melyik ez?

spionpénzek

lyukas fillérek

debreceni szükségpénzek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sed nibh ex. Phasellus et faucibus libero. Cras quam massa, sagittis sit amet vestibulum et, pharetra sit amet erat.

Jó válasz!

Jó válasz!

Az 1919 tavaszán bekövetkezett román megszállás súlyos pénzügyi gondokat okozott, melyet a városi vezetés szükségpénzek kibocsátásával kísérelt meg orvosolni. 1, 2, 10, 20, 100 koronás címletek kibocsátására kértek engedélyt a román katonai vezetőktől, melyek nem kerültek forgalomba a megszállók tiltása miatt. A grafikai tervek viszont elkészültek. Az eltérő színű és méretű szükségpénzek címletein Debrecen város és Hajdú vármegye fekete vagy barna nyomású címere szerepel. Különösen ritkák az aláírással ellátott darabok.

Következő

Kérdés 11/13

11. kérdés

A korszakban sokáig az irodalom volt az a terület, ahol az irredenta érzések megjelenhettek versek, kötetek formájában. Kevesen tudják, hogy Debrecennek is megvolt

a maga irredenta antológiája. Ki volt a kötet szerkesztője?

Vollay Ferenc

Ady Endre

Oláh Gábor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sed nibh ex. Phasellus et faucibus libero. Cras quam massa, sagittis sit amet vestibulum et, pharetra sit amet erat.

Jó válasz!

Jó válasz!

1926-ban látott napvilágot a Vollay Ferenc polgáriskolai tanár által szerkesztett Nagymagyarországért! – a legszebb hazafias költemények gyűjteménye 1918–1926 című irredenta költeményeket tartalmazó kötet.

A válogatás alapja az irredenta érzelmek kifejezésének intenzitása,
a trianoni veszteségek miatti fájdalom megjelenítése volt. A kötetben egyaránt megtalálhatók neves és kevésbé ismert költők, írók alkotásai,
akik közül többen debreceniek voltak.

Következő

Kérdés 12/13

12. kérdés

Debrecen számos trianoni emlékkel rendelkezik. Az egyik talán legkifejezőbb mementó

egy szobor, melyet 1933. május 28-án avattak fel, még napjainkban is látható.
Mi az alkotás neve, s hol található ez a szobor?

Kossuth-szoborcsoport, Főtér

Gályarabok emlékoszlopa, Kálvin tér

Magyar Fájdalom Szobra, Bem tér

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sed nibh ex. Phasellus et faucibus libero. Cras quam massa, sagittis sit amet vestibulum et, pharetra sit amet erat.

Jó válasz!

Jó válasz!

Lord Rothermere két szobrot ajándékozott Magyarországnak, melyek a Trianon következtében átélt fájdalmat szimbolizálják. Két darab kétszeresére nagyított női szobrot készíttetett, az egyiket ép alakkal, a másikat végtagok nélkül. Mindkét szobor a gyermekét gyászoló édesanya képében jeleníti meg

a területeit elveszítő Magyarország fájdalmát. Az ép női testet formáló alkotást Budapesten állították fel a Szabadság téren, 1932 őszén.

Következő

Kérdés 13/13

13. kérdés

A kiállításban megtalálható egy fényképes album, mely a két világháború közötti városfejlődés lenyomatának is tekinthető. A képek több olyan épületet ábrázolnak,

amiket nem a két világháború között építettek.
Melyik lehet az alábbiak közül?

Kistemplom

Déri Múzeum

Debreceni Egyetem

központi épülete

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sed nibh ex. Phasellus et faucibus libero. Cras quam massa, sagittis sit amet vestibulum et, pharetra sit amet erat.

Jó válasz!

Jó válasz!

A város fejlődésében több tényező szerepet játszott, köztük Déri Frigyes felajánlása. Az általa szorgalmazott múzeum végül 1930. május 25-én nyitotta meg kapuit, míg az egyetem (akkor M. Kir. Tisza István Tudományegyetem) központi épületében 1932. tanévtől kezdhették meg tanulmányaikat

a hallgatók. A Kistemplom ma ismert alakját 1876-ban nyerte el.
Eredetileg kupolával rendelkezett, amelyet egy óriás szélvész vitt el
– ezt követően nem állították helyre.

Következő

Rossz válasz!

Sajnos rossz

a válasz!

Próbáld újra!

Próbáld ki!

Kirakó


Következő!

Szókereső

A következő két játék segítségével az elcsatolt területek (települések, vármegyék) ismerhetők meg.


Köszönjük a részvételt a játékban, reméljük, hogy így
a trianoni események
és hatásaik részletesebben megismerhetővé váltak.

Újra!

A nyereményjáték sorsolására az info@derimuzeum.hu címre elküldött névvel és telefonszámmal lehet jelentkezni
január 31-ig!
Meghosszabbítva február 15-ig!

Gratulálunk!