Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

početak

Šuma striborova

ivana brliĆ-Mažuranić

Zašao neki momak u šumu Striborovu, a nije znao da je ono šuma začarana i da se u njoj svakojaka čuda zbivaju. Zbivala se u njoj čuda dobra, ali i naopaka — svakome po zasluzi. Morala je pak ta šuma ostati začarana dokle god u nju ne stupi onaj kojemu je milija njegova nevolja nego sva sreća ovoga svijeta. Nasjekao, dakle, onaj momak drva i sjeo na panj da počine, jer bijaše lijep zimski dan.

Ali iz panja iziđe pred njega zmija i stade se umiljati oko njega. Ono pak ne bijaše prava zmija, nego bijaše ljudska duša, radi grijeha i zlobe ukleta, a mogao je osloboditi samo onaj koji bi se s njom vjenčao. Bljeskala se zmija kao srebro na suncu i gledala momku upravo u oči. — Lijepe li gujice, Bože moj! Gotovo da bih je i kući ponio. — odgovori momak od šale.

— Evo budalaste glave, koja će me osloboditi na svoju nesreću! — pomisli grješna duša u guji, požuri se i pretvori se odmah od guje u ljepotu djevojku te stade pred momka. Rukavci joj bijeli i vezeni kao krila leptirova, a sitne nožice kao u banice. Ali kako bijaše zlobno pomislila, onako joj ostade u ustima gujin jezik. — Evo me! Vodi me kući i vjenčaj se sa mnom! — reče guja-djevojka momku.

Sad da je ono bio siguran i dosjetljiv momak, pak da brže mahnuo ušicom od sjekire na nju i da je viknuo: — Nisam baš ja mislio, da se sa šumskim čudom vjenčam. — postala bi djevojka opet gujom, utekla bi u panj i nikomu ništa. Ali ono je bio neki dobričina, plašljiv i stidljiv momčić, pak ga bilo stid da joj ne ispuni želje kad se već radi njega pretvorila. A baš mu se i svidjela jer je bila ljepolika, a on, neuputan, nije mogao znati što joj je ostalo u ustima. Uze on djevojku za ruku i povede je kući.

A živio je taj momak sa svojom starom majkom i pazio majku kao ikonu. — Evo, majko, snahe. — reče momak kad stigoše on i djevojka kući. — Hvala Bogu, sinko. — odvrati majka i pogleda ljepotu djevojku. Ali je majka bila stara i mudra i odmah spozna što imade snaha u ustima. Ode snaha da se preobuče, a mati reče sinu: — Lijepu si mladu izabrao, samo pazi, sine, nije li ono guja!

Sin se malo ne skamenio od čuda: otkud njegova mati znade da je ono bila guja? Razljuti se u srcu i pomisli: — Moja majka mora da je vještica. — I odmah zamrzi na majku. Počelo njih troje živjeti zajedno, ali ono zlo i naopako. Snaha jezičljiva, nazlobna, proždrljiva i goropadna.

Bila je tamo litica visoka do oblaka, a snaha zapovjedi jednog dana starici neka joj donese snijega s vrha litice da se umije. — Nema puta na onu visinu. — reče starica. — Uzmi kozu, neka te vodi. Kuda ona gore, tuda ti naglavce dolje. — reče snaha. Tamo bio i sin, pa se nasmijao na te riječi samo da ugodi svojoj ženi. To se tako ražalilo majci da odmah pođe na liticu po snijeg, jer joj nije bilo žao života. Idući putem, htjela se pomoliti Bogu za pomoć, ali se predomisli govoreći: — Opazio bi Bog da mi sin ne valja. — No Bog joj ipak osta na pomoći i ona sretno donese snasi snijega s litice ispod oblaka.

Drugog dana zapovjedi snaha baki: — Idi tamo na jezero zamrznuto. Usred jezera ima rupa. Uhvati mi na rupi šarana za ručak. — Provalit će se led poda mnom, propast ću u jezero. — odvrati baka. — Radovat će se šaran propadneš li s njime. — reče snaha. I opet se sin nasmijao, a baka se tako ražalostila da odmah ode na jezero. Pucketa led pod bakom, plače ona da joj se suze po licu mrznu. Ali još neće da se Bogu moli, taji pred Bogom, da joj je sin grješan. — I bolje da poginem. — pomisli baka i ide po ledu. Ali još nije došlo vrijeme da baka umre.

Nastavlja se....