Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Szkoła Podstawowa nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicz w Jaśle

Wirtualny
spacer

Wirtualny
spacer

Idź za Ignacym

Baza
szkoły

Baza
sportowa

Tradycje

Projekty

OK

ŚDS

Klasy

Kodowanie

Robotyka

Języki obce

Harcerstwo

Wolontariat

Astronomia

S

P

1

2

QUIZ
o szkole

Chcesz dowiedzieć się wiecej, to zapraszamy do poznania naszej szkoły.

Strona szkoły
dla rodziców i dla dzieci

Rekrytacja

Biblioteka

Świetlica

Film

Stołówka

BAZA SZKOŁY

 • Bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera
 • Doświadczona i doskonaląca się kadra
 • Monitoring gwarantujący bezpieczeństwo
 • Nauka w systemie jednozmianowym
 • Dziennik elektroniczny
 • Szkoła bez telefonu
 • Parkingi gwarantujące bezpieczne przejście do szkoły
 • Dostosowania dla osób niepełnosprawnych
 • Oddzielne szatnie dla klas
 • Stołówka
 • Aula szkolna
 • 3 strefy relaksu
 • Sala Doświadczania Świata
 • Sala Biofeedback
 • 4 sale świetlicowe dostosowane dla grup wiekowych
 • Klasopracownie wyposażone w tablice interaktywne z dostępem do internetu i monitory multimedialne

 • 2 pracownie komputerowe
 • Nowoczesna pracowania językowa
 • Skomputeryzowana biblioteka
 • Gabinety rehabilitacyjne
 • Gabinet stomatologiczny
 • Gabinet higienistki
 • Sala integracji sensorycznej
 • Opieka pedagoga, psychologa, logopedy, neurologopedy, rehabilitantów, terapeutów pedagogicznych, pedagodzy specjalni
 • Ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych
 • Cotygodniowe apele promujące postępy w nauce
 • Kultywowanie tradycji

Nowość

TRADYCJE

 • Pasowanie na ucznia
 • Pasowanie na czytelnika
 • Jasełka
 • Apel Pamięci
 • Apel Katyński
 • Wigilia po polsku
 • Dzień Patrona
 • Dzień Życzliwości
 • Mikołajki
 • Dzień Otwarty
 • Rodzinne Świętowanie
  z Dwunastką
 • Antoniański Dar Serca

PROJEKTY

W naszej szkole podejmujemy wiele działań projektowych. Uczniowie wspólnie z nauczycielami oraz rodzicami realizują m. in. projekty badawcze, historyczne, edukacyjne, ekologiczne, prozdrowotne, sportowe, czytelnicze.

Na tym polu mamy wiele osiagnieć, z którch możemy wymienić m.in.:
 • 4-krotnie Nagroda Główna
  w Jasielskiej Lidze Naukowej
  z LOTOSE-em
 • Certyfikat Międzynarodowy CREDO
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Certyfikat Szkoły Globalnej - Szkoły Rozwoju
 • Certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów
 • Certyfikat Szkoły
  Przyjaznej Żywieniu
  i Aktywności Fizycznej.

KLASY

Szkoła prowadzi klasy integracyjne.
Klasa integracyjna to zespół,
w którym wspólnie z dziećmi zdrowymi uczą się i wychowują dzieci niepełnosprawne.

Liczba uczniów w klasie integracyjnej waha się od 15 do 20. W każdej z nich uczy się od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
W klasach integracyjnych obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego, jednak w przypadku uczniów niepełnosprawnych programy te są dostosowywane do ich indywidualnych możliwości
i potrzeb. Dzieci mogą więc osiągać sukcesy oraz czuć się potrzebne
i docenione.

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

 • jest ściśle powiązane ze skutecznym planowaniem,
 • koncentruje się na tym, w jaki sposób uczniowie się uczą,
 • jest istotne podczas realizacji całego procesu dydaktycznego od planowania po ocenę osiągnięć,
 • jest kluczową umiejętnością dydaktyczną,
 • ma oddziaływanie emocjonalne,
 • wpływa na motywację ucznia,
 • kieruje uwagę na kryteria sukcesu (na co będę zwracał uwagę, czyli NaCoBeZu) już na etapie planowania,
 • daje uczniom konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoje wyniki i w jaki sposób mogą się rozwijać,
 • wspomaga samoocenę,
 • odnosi się do wszystkich kategorii osiągnięć.

BAZA SPORTOWA

 • Sale gimnastyczne - duża i mała
 • Sala sensoryczna
 • Siłownia
 • Kompleks boisk ORLIK
 • Miasteczko Ruchu Drogowego
 • Siłownia plenerowa FIT
 • Sala tenisa stołowego
 • Ściana wspinaczkowa

Nowość

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym jej celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu
w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji.

KODOWANIE I ROBOTYKA

Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci. Uczy logicznego myślenia, analitycznego postrzegania otaczającej ich
rzeczywistości, rozwiązywania zagadek, i problemów w twórczy sposób.
Ze względu na łatwość osiągania
w tej dziedzinie sukcesu, zwiększa poczucie ich własnej wartości.
Z licznych obserwacji wynika, że od najmłodszych lat dzieci wiedzą, jak
poruszać się w cyfrowym świecie, wykazują duże zainteresowanie komputerami, dlatego warto nauczyć je, jak mądrze z nich korzystać.
Zajęcia z programowania są wstępem do robotyki, z którą swoją przygodę rozpoczynają dzieci w klasie pierwszej.


JĘZYKI OBCE

W szkole dzieci i młodzież uczą się 2 jezyków obcych: angielskiego
i niemieckiego.
Prowadzone są również zajęcia pozalekcyjne w formie kółek rozwijających i kółek doskonalących znajomość języka.

Język angielski prowadzony jest od kalsy pirwszej, zaś język niemiecki od klasy siódmej.
Na zajeciach pozlaekcyjnych jednak i młodsi uczniowie mogą się uczyć języka niemieckiego.

HARCERSTWO

139. Drużyna Harcerska LISY i drużyna zuchowa LISKI, to od 30 lat prężnie działająca społeczność harcerska.
Organizują:
 • zbiórki charytatywne,
 • wieczornice harcerskie,
 • obozy oraz biwaki harcerskie
  i zuchowe,
 • wigilie harcerskie,
 • szkolenia i warsztaty,
 • uroczystości okazjonalne,
 • warty w czasie uroczystości miejskich
  i apele pamięci,
 • gry terenowe i gry turystyczne,
 • wycieczki i wyjazdy zagraniczne,
Drużyna aktywnie współpracuje
z Hufcem ZHP,a harcerze biorą udział w licznych konkursach
i projektach.

WOLONTARIAT

W czasie 20 lat działaności wspieramy innych oraz siebie wzajemnie. Rozwijamy się i poszerzamy nasze umiejętności oraz wiedzę.
Od początku działalności Sekcji Wolontariatu :
 • działało na rzecz innych ponad 1000 wolontariuszy,
 • zrealizowano wiele projektów społecznych i edukacyjnych oraz obywatelskich,
 • wdrożono setki ciekawych pomysłów samych wolontariuszy,
 • wspierano różnorakie zbiórki,
 • podejmowano działania
  z organizacjami, instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami,
 • wywołano miliony uśmiechów
  i radości,
 • zebrano tony makulatury
  i nakrętek oraz setki
  tysięcy złotych
  na szczytne cele.

ASTRONOMIA

Od wielu lat działa w naszej szkole koło astronomiczne, które stało się ważnym elementem szkolnego życia dla wszystkich miłośników kosmosu.
Uczniowie poszukują asteroid, poznają zasady misji kosmicznych, uczęszczają do obserwatorium oraz realizują projekty badawcze.
To tylko nieliczne działania opiekunki koła i jej podopiecznych. Ważnym elementem są też projekty miedzynarodowe realizowane
w ramach programu Erasmus+
lub Comenius.

DZIĘKUJEMY
I ZAPRASZAMY DO SP 12

W postać Ignacego Łukasiewicza wcielił się
pan Piotr Chojecki - referent w firmie JDK,
dziennikarz muzyczny oraz lektor filmowy i reklamowy.

http://zsm3jaslo.pl/sp12/

Biofeedback

Biofeedback, biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy.

Nowość

Szafki na telefony